Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
23°C
11°C
JUTRI
22°C
12°C

27. redna seja Občinskega sveta Obine Šempeter-Vrtojba


Predlagan dnevni red:

1. Predlog zapisnika 25. redne seje, ki je bila 20. 5. 2021 in se nadaljevala 17. 6. 2021 ter predlog zapisnika 26. redne seje, ki je bila 17. 6. 2021
2. Potrditev mandata Dušanu Bremcu za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za preostanek mandatne dobe

3. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
4. Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada (v nadaljevanju izhodišča za OPPN)
5. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
6. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter - Vrtojba 2021
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021
8. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 št. 3
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022
10. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 1
11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 528/6, k. o. 2315 Šempeter
12. Imenovanje treh predstavnikov Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Všečkaj objavo

Oglejte si tudi