Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
18°C
0°C
SRE.
16°C
-4°C

22. redna seja občinskega sveta Občine Šmpeter-Vrtojba

Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 21. seje občinskega sveta, ki je bila 17. 12. 2020

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2021

4. točka: Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2020 in plan aktivnosti za leto 2021 – informacija

5. točka: Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2021 – informacija

6. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020 – informacija

8. točka: Odpis terjatev

9. točka: Sklep o določitev novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - UMAKNJENA IZ OBRAVNAVE

10. točka: Sklep o določitvi cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba

11. točka: Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter–Vrtojba - skrajšani postopek - UMAKNJENA IZ OBRAVNAVE

12. točka: Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Šempeter-Vrtojba - informacija

13. točka: Program ravnanja z odpadki v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021 - informacija

14. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021

15. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba 2021 – skrajšani postopek

16. t očka: Kandidatura za članstvo v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije


Všečkaj objavo

Oglejte si tudi