Logo MojaObčina.si
DANES
4°C
-5°C
JUTRI
0°C
-2°C
Oceni objavo

Uvodno srečanje koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih

Ob zavedanju pomembne vloge lokalnih skupnosti pri spodbujanju in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot ministrstvo, pristojno za enakost spolov in spodbujanje vključevanja vidika enakosti spolov v politike tudi na lokalni ravni, občine pozvalo k imenovanju lokalnih koordinatorjev in koordinatoric.

Enakost spolov razumemo kot temelj demokratične družbene ureditve. V duhu odgovornosti do občank in občanov in spoštovanja človekovega dostojanstva si moramo prizadevati za oblikovanje skupnosti, ki temelji na načelu nediskriminacije in enakih možnosti.

Na Občini Ravne na Koroškem je župan dr. Tomaž Rožen s sklepom imenoval za koordinatorico sodelavko občinske uprave Janjo Širnik, ki se je v sredo, 31. maja 2023 udeležila uvodnega srečanja v Ljubljani.

Na dogodku so predstavili delo koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti, smernice za pripravo Akcijskega načrta za enakost spolov ter primere Akcijskih načrtov za enakost spolov, ki so jih pripravile lokalne skupnosti, tako na ravni ministrstva kot na ravni nevladnih organizacij. Predstavnice nevladnih organizacij so predstavile projekte, ki so se v preteklosti izkazali za zelo uspešne in jih je mogoče izvesti tudi v lokalnih skupnostih. Ker je bil dogodek tudi priložnost za mreženje in izmenjavo izkušenj predstavnic in predstavnikov lokalnih skupnosti, ministrstva in nevladnih organizacij, so prve pobude na to temo že bile podane.

Pozdravni nagovor na dogodku je pripadel mag. Helena Valas, vodji Sektorja za enake možnosti, predstavitev dela koordinatorice in Akcijskega načrta za enakost spolov Mestne občine Ljubljana je izvedla dr. Simona Topolinjak ter načrta Občine Ajdovščina Mojca Premrl. Predstavitev Akcijskega načrta za enakost spolov v imenu Skupnosti občine Slovenije, ki združujejo kar 183 slovenskih lokalnih skupnosti, je njihov akcijski načrt predstavila Ana Plavčak.

V nadaljevanju so potekale tudi predstavitve dejavnosti za spodbujanje enakosti spolov, ki jih izvajajo NVO, in sicer so jih izvedle: Ajda Petek (Safe.si), Fakulteta za družbene vede, Valerija Jevšnik in Polona Ipavec, Zavod Beta ter Tanja Rudolf Čenčič, Združenje DrogArt.

Tudi občina Ravne na Koroškem bo v okviru danih možnosti skušala prispevati k oblikovanju spoštljivega okolja enakih možnosti, v prvi vrsti s pomočjo pri osveščanju in izvajanju ukrepov na področju ustvarjanja enakih možnosti. S predlogi in pobudami ste dobrodošli na elektronskem naslovu koordinatorice janja.sirnik@ravne.si.

Načelo enakosti je temeljna človekova pravica in svoboščina, zato je cilj vseh predstavnikov države, lokalnih skupnosti in državljanov, da omogočamo enake možnosti posameznic in posameznikov na različnih področjih bivanja in sobivanja, kot so enakost med spoloma, varstvo pred diskriminacijo, enake možnosti v znanosti in drugo. V Sloveniji so posameznice in posamezniki varovani pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso, etnično poreklo, jezik, vero, prepričanja, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto, izobrazbo, premoženjsko stanje ali družbeni položaj.

 

Več na:

https://www.gov.si/teme/enakost-zensk-in-moskih/

in

https://www.gov.si/novice/2023-06-01-uvodno-srecanje-koordinatoric-in-koordinatorjev-za-enake-moznosti-zensk-in-moskih-v-lokalnih-skupnostih/


vir: občinska spletna stran


Oglejte si tudi