Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
9°C
JUTRI
25°C
9°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 19. 09. 2023
Številka razpisa: 35106-2/2023-2

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3), 17. člena Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13,  175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

I.             Ugotovi se, da je nepremičnina parc. št. 32/8 katastrska občina 200 Radenci  (ID znak parcela 200 32/8, ID 7305442) grajeno javno dobro lokalnega pomena - cesta.

 

II.           Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parceli, navedeni v prvi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena - cesta.

 

III.         V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.


CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.


Všečkaj objavo