Logo MojaObčina.si
DANES
4°C
3°C
JUTRI
2°C
1°C

KANDIDATURE ZA VOLITVE V DRŽAVNI SVET

 

POZIV ZA PODAJANJE PREDLOGOV KANDIDATUR

za imenovanje predstavnikov občine Radenci v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta 

 

Prosimo vas, da nam posredujete predloge kandidatur za:

1.    Predlaganje dveh predstavnikov Občine Radenci (elektorjev) v volilno telo 8. volilne enote za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov.

 

2.    Predlaganje enega predstavnika Občine Radenci za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov.

Občinska uprava na podlagi poziva Državne volilne komisije v zvezi z izvedbo volitev članov Državnega sveta, ki bodo 23. in 24. novembra 2022, poziva člane občinskega sveta, da predlagajo kandidate za elektorje in kandidate za člana državnega sveta.

Občinski svet Občine Radenci v skladu z 40. in 41. členom Zakona  o volitvah v državni svet in v skladu z 1. in 2. členom Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet v 8. volilni enoti, v volilno telo izvoli dva predstavnika občine (v nadaljevanju: elektorji) ter določi enega kandidata za člana državnega sveta.

 

V skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/2012), kandidata za elektorja (največ dva elektorja)  ter kandidata za člana državnega sveta predlaga skupina najmanj petih občinskih svetnikov. Kandidati morajo imeti volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilne enote.  K predlogu kandidata za člana državnega sveta je potrebno obvezno priložiti soglasje kandidata. Občinski svet izvoli dva elektorja in enega kandidata za državni svet na svoji seji s tajnim glasovanjem. Seznam izvoljenih elektorjev in kandidata  se pristojni volilni komisiji predloži najkasneje trideset dni pred začetkom glasovanja.

 

Prosimo vas, da vaše predloge kandidatur posredujete Komisiji za kadrovska vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci na priloženem obrazcu ( ki vsebuje osebne podatke in soglasje kandidata) do 20. septembra 2022.

 

 

številka:    011-0001/2018-98                                                                               

datum:    09.09. 2022                                                                     občinska uprava

                                                                                                      Občine Radenci

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi