Logo MojaObčina.si

Preddvor

JUTRI
14°C
9°C
TOR.
19°C
5°C
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
Deli
Družba in javne storitve, Javni zavod

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Predstavitev

DEJAVNOST OZ. STORITVE:

-       Institucionalno varstvo starejših

-       Pomoč na domu

-       Dnevno varstvo

-       Začasno bivanje

-       Razvoz kosil

 

Močno je razvito medgeneracijsko sodelovanje ter sodelovanje z lokalno skupnostjo. Dom pod koordinatorstvom strokovnih služb sodeluje s številnimi prostovoljci, organizacijami in društvi.   


SPLOŠNI PODATKI :

Naziv zavoda: Dom starejših občanov Preddvor naslov: Potoče 2, 4205 Preddvor

Skrajšani naziv: DSO Preddvor

Enota 1:

Matični dom DSO Preddvor

naslov:

Potoče 2, 4205 Preddvor

Enota 2:

Enota DSO Naklo

naslov:

Stara cesta 63, 4202  Naklo

Matična številka zavoda:

5049857

Davčna številka zavoda:

SI96539275

telefon:

 

04/275 20 00 - centrala

 

 

04/275 24 51 - tajništvo

telefaks:

 

04/255 11 10

e-pošta:

dom.preddvor@dso-preddvor.si

spletna stran:

 

http://www.dso-preddvor.si

direktorica:

 

Andreja Valant, univ.dipl.soc.del., višja svetovalka

telefon:

 

04/275 24 50

e - pošta:

andreja.valant@dso-preddvor.si

vodja FRS:

 

Francka Prezelj

telefon:

 

04/275 24 52

e - pošta:

francka.prezelj@dso-preddvor.si

       

 

Dejavnost Doma starejših občanov Preddvor določata akt o ustanovitvi in statut, ki temeljita na določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu.

Dom starejših občanov Preddvor izvaja dejavnost institucionalnega varstva od leta 1948 na lokaciji enota 1- DSO Preddvor, Potoče 2, Preddvor. Leta 2009 pa je osnovno dejavnost razširil tudi na enoto 2 – DSO Naklo, Stara cesta 63, Naklo.

Ustanovitelj javnega socialno varstvenega zavoda Dom starejših občanov Preddvor je Republika Slovenija oz. Vlada republike Slovenije, ki je na podlagi zakona o socialnem varstvu na seji 06.05.1993 sprejela sklep o preoblikovanju Doma oskrbovancev Albina Drolca v javni socialno varstveni zavod Dom starejših občanov Preddvor, ki je vpisan v Sodni register v Kranju, z matično število 5049857. Dne 24. septembra 1996 je bil izveden vpis uskladitve z Zakonom o zavodih in spremembah naziva v Dom starejših občanov Preddvor, pod številko srg. 95/01162, pod št. vložka 1/00079/00. Vse ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Dejavnost Doma starejših občanov Preddvor enota DSO Naklo se izvaja na podlagi Pogodbe o najemu Doma starejših občanov Naklo s pripadajočim zemljiščem in o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z opravljanjem dejavnosti institucionalnega varstva z dne 23.4.2009, sklepa upravnega organa z dne 24.2.2009 in sklepa MDDSZ z dne 7.5.2009 ter kasnejših pogodb.

Pristojno ministrstvo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva se izvaja na podlagi  Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do  institucionalnega varstva.

Pri izvajanju dejavnosti upošteva načela Kodeksa o socialnem varstvu, določbe Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ter upošteva usmeritve in določbe Nacionalnega programa socialnega varstva od leta 2013 do leta 2020.

Poleg zgoraj naštetih predpisov, je Dom starejših občanov Preddvor zavezan upoštevati številne druge predpise. Dostop do zakonodaje iz celotnega področja socialnega varstva se nahaja na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/