Logo MojaObčina.si
JUTRI
16°C
5°C
PET.
9°C
4°C
Naš znak
Šport in rekreacija, Športna organizacija, Športno društvo

PLANINSKO DRUŠTVO PREBOLD

Predstavitev

 

KRATKA ZGODOVINA PLANINSKEGA DRUŠTVA PREBOLD

 

Planinsko društvo je bilo ustanovljeno pred mojim rojstvom, se pravi 10.03.1972. Občni zbor je bil v prostorih kinodvorane v Preboldu. Iniciativni odbor za ustanovitev PD Prebolda je vodil Adi Vidmajer (takrat športni pedagog v OŠ Prebold). Ostali člani so bili: Tomo Potočnik (Turistično društvo Prebold), Stojan Vrhovec (ravnatelj OŠ Prebold), Franci Bukovec (predstavnik Krajevne skupnosti Prebold) in Marija Kapus (učiteljica v OŠ Prebold). Prvi upravni odbor so sestavljali naslednji člani: Adi Vidmajer (predsednik), Vili Vybihal, Evgen Vedenik, Kristina Kočevar, Janez Ancelj, Marija Kapus, Ivo Dežnikar, Zvone Kupec, Srečko Kvas, Janko Zorenč, Danilo Podgornik, Nada Lukman Flis, Jože Galič, Stojan Vrhovec, Hori Kočevar, Marija Dežnikar, Jože Gogola, Ernest Šeler in Vojteh Jelačin.

V naših 50. letih so bili člani UO PD Prebold:

Miran Orožim, Zdravko Zelič, Marija Kapus, Franci Kapus, Vili Vidali, Ida Vidali, Ivo Dežnikar, Marija Dežnikar, Franci Grenko, Robi Govc, Albert Železnik, Marko Železnik, Milan Sušak, Roman Kostanjšek, Zlatko Kostanjšek, Edi Sorčan, Peter Sorčan, Marjan Dobriha, Milan Klajnšek, Zvonko Kupec, Jože Ribič,  Zdenka Strnad, Nada Lukman Flis, Jožica Privšek, Mirko Maček, Tone Ajdič, Ivan Petrovec, Karli Satler, Drago Lobnikar, Jelka Skok, Marjan Burkeljc, Mara Stanko, Poldi Breznikar, Jože Zupanc, Matevž Zmrzlak, Breda Fric, Dušan Fric, Tonča Fideršek, Kondi Huš, Vlado Ocvirk, Andreja Škoberne, Jože Burkelc, Karli Slemenšek, Adi Vidmajer, Vlado Krajnc ml., Nani Artelj, Frida Mirtl, Kondi Kos, Mirko Podbregar, Stanko Pišek, Dušan Vedenik, Mojca Jezernik,  Marko Natek, Rudi Florjanc, Franci Medved, Slavko Artelj, Brane Blokar, Katja Debelak, Janez Rukav, Janja Tratnik, Rudi Sitar, Branko Vračko, Jani Pilko, Janja Klančnik, Jolanda Stojnič, Mirko Stojnič, Olga Hribar, Andrej Zagožen, Ida Drozg, Rudi Sitar, Nuša Dvorščak, Karlina Dolar, Tonči Cestnik, Jože Burkelc, Slavko Žohar, Janez Zagožen, Anton Pavlič.

Predsedniki društva so bili:

OD

DO

 

1972

1982

Adi Vidmajer

1982

1986

Ivo Dežnikar

1986

1988

Tone Ajdič

1988

1992

Adi Vidmajer

1992

1999

Milan Sušak

1999

2003

Karli Satler

2003

2007

Dušan Vedenik

2007

2013

Janez Zagožen

2013

2014

Janez Rukav

2014

 

Matic Pečovnik

 

 

 

Sedanja sestava vodstva PD Prebold:

OBČNI ZBOR PD PREBOLD

Upravni odbor

Predsednik: Matic Pečovnik

Podpredsednik: Adi Vidmajer

Podpredsednik: Miran Žohar

Tajnik: Janez Rukav

Blagajnik: Nina Fajfar

Člani: Mirko Stojnič

           Jani Pilko

           Miha Fonda

           Andrej Polak

           Bruno Roter

           Janez Zagožen

 

Nadzorni odbor

Branko Vračko, predsednik

Dušan Vedenik

Rudi Sitar

 

 

 

Disciplinska komisija

Gregor Fonda, predsednik

Sergej Rojnik

Živo Pečovnik

 

Vodniški odsek

Načelnik: Miran Žohar

Matic Pečovnik

Mitja Četina

Andrej Polak

Maja Lendero

 

 

 

Mladinski odsek

Načelnik: Matic Pečovnik

Miran Žohar

Darja Melinc – Miklič

Bojana Cestnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odsek za planinske poti

Načelnik: Jani Zagožen

Dušan Vedenik, Branko Vračko, Jani Pilko, Milko Herodež, Gregor Fonda, Mirko Stojnič

Gospodar

Jani Pilko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi ti člani  so s svojo zagnanostjo, ustvarjalnostjo in prostovoljstvom v 50. letih ogromno prispevali  k uresničevanju letnih programov in razvoju društva.

Nedvomno je bil idejni nosilec ustanovitve planinskega društva v Preboldu dobro delo Šolskega športnega društva, ki je ob velikem številu športne ponudbe mlajšim dodalo še planinstvo, ki se je v Preboldu dobro prijelo. V Preboldu so takrat delovali ŠD Partizan Prebold, jamarji, strelci, taborniki, šahisti, smučarji, ŠŠD in planinci. Vse športne organizacije so imele svoje objekte, ki so bili v glavnem postavljeni s prostovoljnim delom. Tako se je tudi našemu planinskemu zanesenjaku Adiju Vidmajerju in podobno mislečim v letu 1972 porodila misel o  planinskem domu pod Reško planino, ki bi nastal in zrastel iz objekta stare šole v Mariji Reki, kjer je šola delovala do šolskega leta 1971/72. Tako je stekla obnova starega objekta v Mariji Reki, med katero je planinsko društvo izvajalo številne pohode za mlado in staro. V prvem desetletju so izvedli prvi uradni dvodnevni pohod (leta 1974), prvi organizirani izlet v neznano (leta 1975) in prvi uradni ZIMSKI POHOD V MARIJO REKO (leta 1977). Z ustanovitvijo društva so markacisti pod svoje okrilje vzeli markiranje preboldskega dela Savinjske planinske poti, ki je bila tudi ustanovljena leta 1972. Leta 1978 so markacisti na našem delu poti namestili posebne oznake in uredili Trimčkovo krožno pot, ki bo v letu 2022 z dodatnimi vrhovi dobila ime PREBOLDSKA PLANINSKA POT.

V drugem desetletju je društvo dobilo prvega izprašanega markacista, Zvoneta Kupca; po njem se imenuje delno zahtevna Zvonetova pot na Golavo. Izvedli smo prvo orientacijsko tekmovanje, društvo pa je razvilo svoj logotip oz. znak. Odločitev je bila, da bo naš znak v obliki elipse, sestavljali pa ga bodo rdeča planinska vrv, rdeč cepin in v notranjosti rožica – svišč.  Nadaljeval se je bogat program pohodov in prireditev.

V tretjem desetletju, leta 1995, je bila odprta Zvonetova pot na Golavo. Leta 2000 smo izvedli prvi tradicionalni Tončev pohod v Marijo Reko, leta 2001 je po 20. letih znova potekala večja obnova planinskega doma pod Reško planino in istega leta smo ustanovili mladinski odsek planinskega društva. 08.02.2002 smo izvedli prvi Zimski pohod na Mrzlico ob kulturnem prazniku, kjer so planinci brali poezijo naših pesnikov. V sedanjem času se nam na omenjenem pohodu pridruži tudi Kulturno društvo Marija Reka, ki pripravi krajši kulturni program. V 30. letih obstoja našega društva smo izvedli 14 pionirskih planinskih šol, planinske tabore v Logarski dolini, Trenti, Tamarju in na Jezerskem. Zelo priljubljena so bila tudi orientacijska tekmovanja v občinski – savinjski ligi in republiški ligi. Žal pa je v tem času zanimanje za orientacijska tekmovanja zelo upadlo.

Četrto desetletje delovanja društva je predvsem zaznamovala ustanovitev planinske šole Kozorog leta, 2004, in izvedba prvega Spominskega pohoda Franca Serca, ki smo ga zdaj preimenovali v Spominski pohod za pokojne planince v Marijo Reko. Leta 2006 pa smo postavili Blažev bivak na Golavi.  Ob 40 -letnici društva smo izvedli akcijo Štirje vrhovi (Žvajga, Reška planina, Gradišče, Golava).

Peto desetletje je predvsem zaznamovala ponovna obuditev  7 - dnevnih planinskih taborov v sodelovanju s PD Žalec in Savinjskim meddruštvenim odborom planinskih društev. Društvo je zopet malo bolje začelo sodelovati z OŠ Prebold, saj smo pomagali na Naravoslovnih taborih, ki jih je organizirala OŠ Prebold, začeli pa smo izvajati tudi planinsko šolo s pohodi enkrat na mesec. Leta 2018 smo izvedli prvo prireditev, pohod in gorski tek, Osvojimo Blažev bivak. Vse naše poti smo označili s novimi smernimi tablami. Kar veliko časa pa smo namenili urejanju Krožne učne poti Bodika in urejanju okolice planinskega doma.

 

Leta 2021 smo začeli ob  financiranju Občine Prebold s temeljito prenovo planinskega doma pod Reško planino, tako da smo  obnovili notranjost doma, električno napeljavo, talne ploščice, stene, strope, novo multimedijo,…

V vseh teh letih se je nabralo mnogo nezapisanih dejavnosti, spominov, ampak glavna dejavnost še vedno ostaja, in to je spodbujanje ljudi k planinski rekreaciji, ki lahko zadovolji vsakega posameznika ne glede na starost.

 

Kako naprej?

Trenutno je naša glavna naloga izpeljati dokončno obnovo planinskega doma – fasade in okolice, postavitev Adijevega bivaka na Reški planini, dokončanje Preboldske planinske poti, urejanje planinskih poti in organizacija planinskih pohodov v vodniškem ter mladinskem odseku.

 

Matic Pečovnik, predsednik PD Prebolda

 

 

Zadnje vsebine