Logo MojaObčina.si

Poljčane

DANES
21°C
11°C
JUTRI
22°C
10°C

Priprava na tekmovanja

Vsako tekmovanje predstavlja za otroka zahtevno storilnostno situacijo. Število najvišjih mest je omejeno. Zato učiteljice na septembrskem roditeljskem sestanku starše opozorijo, da je tekmovanje namenjeno učencem, ki so na določenem področju uspešnejši, pripravljeni delati več in ki tekmovalno situacijo sprejemajo kot izziv in priložnost, da se izkažejo oziroma preizkusijo. To velja še posebej za mlajše učence.

Tekmovalne naloge presegajo običajno šolsko znanje posameznega razreda.

Priprave na tekmovanja potekajo v šoli na različne načine. Učenci lahko širijo in poglabljajo znanja v različnih projektih (Bralna noč, raziskovalna dejavnost …), v okviru pouka (kot učna diferenciacija), dodatnega pouka, ur dela z nadarjenimi učenci, svetovalnih in individualno dogovorjenih ur. Kljub posebnim povabilom učiteljev, učenci večinoma teh priložnosti ne izkoristijo dovolj.  Še posebej ne učenci zadnjega triletja.

Glede na zmožnosti, potrebe, želje in interes učencev učitelji v vseh razredih pri določenih urah pouka delo v razredu diferencirajo. To pomeni, da se učenci učijo na različnih stopnjah zahtevnosti. Znotraj tako načrtovanih ur učitelji ponudijo učencem tudi teme in naloge, s katerimi se lahko srečajo na tekmovanjih.

Prav tako učencem ponudijo naloge za samostojno reševanje doma. Nekatere  sestavijo sami, druge izberejo izmed tekmovalnih nalog prejšnjih let. Seveda to ni domača naloga, pač pa prostovoljno dodatno delo. Opravijo ga učenci, ki imajo za določeno področje močan interes in željo pridobiti dodatna znanja.

Za tekmovanje iz slovenščine je značilno, da je potrebno izhodiščno besedilo ne le prebrati, pač pa tudi dobro razumeti, primerjati z drugimi besedili, sklepati iz besedila, navajati dokaze za posamezne trditve itd.

Za matematično tekmovanje velja, da naloge niso tipično šolske, ampak zlasti miselne in logične. Zato lahko najvišja mesta dosegajo učenci, ki so pripravljeni več vlagati v osvajanje veščin in strategij reševanja nalog s področja logičnega sklepanja.

 

Priporočila za starše

 

Učitelji, predvsem učiteljice razredne stopnje, staršem  svetujejo, kje lahko najdejo tekmovalne naloge iz prejšnjih let. Še posebej za mlajše učence je pomembno, da se o tekmovalnih nalogah in samem tekmovanju pogovarjajo s starši. Za starše pa je to izkušnja, ki jim pomaga pri presoji, kdaj otroka vključiti v tekmovalno situacijo in kako naravnati pričakovanja v zvezi z otrokovim dosežkom.

Če  učenci doživijo  mesto, ki ga dosežejo na tekmovanju kot neuspeh, je malo verjetno, da se bodo v prihodnje tekmovanj udeleževali z veseljem. Zato je pomembna presoja, kdaj učenca vključiti v tekmovanje in kako ga spodbujati. Udeležba na tekmovanju naj bi pri učencu krepila samozaupanje in voljo, ne pa ju zmanjševala.

Za mlajšega otroka, ki doseže želeno mesto na tekmovanju, je to čudovita izkušnja. Če pa otrok doživi tekmovanje kot neuspeh, se tekmovanj ne bo udeleževal niti takrat, ko bi lahko bil uspešen.

Za starejše učence pa je pomembna spodbuda in pohvala za dodatno opravljeno samostojno delo in redno obiskovanje dodatnega pouka in drugih oblik priprav na tekmovanja.

Pripravljanje učencev na tekmovalne situacije, uvajanje in vključevanje učencev v tekmovanja je skupna skrb šole in staršev. Povezana je z dobrim sodelovanjem, medsebojnim upoštevanjem mnenj in zaupanjem, da oboji delujemo v dobro otrok.

 

mag. Francka Mravlje,

 ravnateljica

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi