Logo MojaObčina.si

Oplotnica

DANES
9°C
-2°C
JUTRI
11°C
6°C
Avtor: Občina Oplotnica,

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine: Parc.št. 2280/7 k.o. Oplotnica

Datum objave: 24. 10. 2019
Številka razpisa: 478-1/2019-47
Številka: 478-1/2019-47
Datum: 24. 10. 2019

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

1. Parc.št. 2280/7 k.o. Oplotnica. Prodajna cena znaša 350,00 €.

Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin nosi kupec.
Pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Oplotnica.
Vse interesente za nakup predmetne nepremičnine vabimo, da oddajo svojo pisno ponudbo na naslov Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oziroma po elektronski pošti na e-naslov obcina@oplotnica.si.

Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave na spletni strani občine Oplotnica.
Ponudba mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (Obrazec št. 1)
- ponudbeno ceno za predmetno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od prodajne cene (obrazec št. 2)
- izjavo ponudnika, da sprejema pogoje prodaje (obrazec št. 3)

S spoštovanjem.

Župan občine Oplotnica
Matjaž Orter

Všečkaj objavo