Logo MojaObčina.si

Oplotnica

DANES
16°C
2°C
JUTRI
7°C
5°C

Razpisi občine Oplotnica

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne objave in razpisi
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Ostali razpisi
 • Poziv za javno zbiranje ponudb
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Datum objave: 17. 11. 2017
Številka razpisa: 350-23/2016-186
Sredstva: 0€

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo ...

Zaključeni razpisi

Datum objave: 22. 11. 2019
Številka razpisa: 350-76/2015-73
Sredstva: 0€

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA PRVIH (1) SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE OPLOTNICA TER OKOLJSKEGA POROČILA

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odi. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2; v nadaljnjem ...
Datum objave: 22. 11. 2019
Številka razpisa: 350-23/2016-305
Sredstva: 0€

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA DRUGIH (2) SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE OPLOTNICA TER OKOLJSKEGA POROČILA

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odi. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2; v nadaljnjem ...
Datum objave: 21. 10. 2019
Številka razpisa:
Sredstva: 0€

JAVNO NAZNANILO

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). S tem javnim naznanilom, objavljenim na oglasni deski ...
Datum objave: 02. 09. 2019
Številka razpisa: 622-1/2018-2
Sredstva: 0€

JAVNO NAZNANILO - O javni razgrnitvi in javni obravnavi Strokovnih podlag in osnutka Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Oplotnica

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. L. RS, št. 16/08), Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. L. RS, št. 51/14), Splošnih smernic za načrtovanje občinskega prostorskega ...