Logo MojaObčina.si
DANES
29°C
16°C
JUTRI
26°C
13°C
ZGS Območna enota Nazarje
Kmetijstvo, Gozdarstvo

ZGS Območna enota Nazarje

Odprto

Danes 7.00‒8.00
Ponedeljek 7.00‒8.00
Torek 7.00‒8.00
Sreda 7.00‒8.00
Četrtek 7.00‒8.00
Petek 7.00‒8.00
Izven uradnih ur revirnih pisarn so terenski gozdarji dosegljivi po mobilnih telefonih. Na sedežu OE so uradne ure od 8:00 do 14:00.

Predstavitev

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) opravlja dejavnost javne gozdarske službe v skladu z Zakonom o gozdovih in drugimi predpisi (Zakon o divjadi in lovstvu, ...) za vse gozdove v Sloveniji, ne glede na lastništvo.

Organiziran je teritorialno: sedež zavoda je v Ljubljani, po Sloveniji pa je razporejenih 14 območnih enot (OE). Območne enote so razdeljene na krajevne enote (KE), te pa naprej na revirje (REV).

ZGS OE Nazarje izvaja naloge na gozdnogospodarskem območju Nazarje.

Gozdnogospodarska območja (GGO) so zaokrožena ozemeljsko ekosistemske celote gozdov, ki so postavljene za zagotavljanje trajnosti gozdov (zlasti donosov lesa), racionalno in trajnostno načrtovanje, usmerjanje ter spremljanje razvoja gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo. V sestavi ZGS deluje tudi 10 lovišč s posebnim namenom (LPN).

GGO Nazarje obsega gozdove Zgornje Savinske IN Zadrečke doline (občine Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Nazarje in Mozirje) in Šaleške doline (občine Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje).

GGO Nazarje je eno najmanjših območij v Sloveniji, skupaj meri 49.132 ha gozdov (podatki 2013), kar predstavlja 4 % slovenskih gozdov. Vendar so gozdovi zelo bogati. Lesna zakoga v območju (358 m3/ha) je med najvišjimi v državi in s tem praktično tudi v Evropi. Značinost območja je velik delež smreke - 63 %.

Strokovno in načrtno gozdarstvo ima v območju dolgo tradicijo (prvi gozdarski načrti za gozdove iz leta 1792 je izdelal mednarodno znan gozdar Guttenberg, plavljenje lesa, splavarstvo) in se nadaljuje tudi v sedanjosti (mednarodne organizacije za sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi PROSILVA EUROPE je bila ustanovljena septembra 1989 v Logarski dolini), ...

Na OE Nazarje je (2014) zaposlenih 31 ljudi, od tega je 29 strokovnih gozdarskih delavcev (revirni gozdarji, gozdarji načrtovalci, ...). Od teh so štiri predstavnice lepšega in nežnejšega spola.

Sedež območne enote je v Nazarjah, Krajevne enote so:

  • KE Luče (17.044 ha gozdov - Solčava in Luče);
  • KE Gornji Grad (14.125 ha gozdov - Gornji Grad, Ljubno, delno Nazarje);
  • KE Šoštanj (17.963 ha, ostale občine).

V območju je 19 revirjev. Revirni gozdarji letno za posek označijo preko 200.000 m3 gozdnega drevja, od tega daleč največ smreke. Poleg tega skrbijo za zdravje gozda (podlubniki, ujme, ...), usmerjajo sečnjo in spravilo lesa, usmerjajo vzdrževanje gozdnih prometnic idr.

Zadnje vsebine