Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
16°C
JUTRI
24°C
15°C
Oceni objavo

Onesnaževanje občinskih cest

Skupaj s spomladanskimi meseci se začnejo tudi opravila na njivah in poljih. Pogosto opažamo, da posamezniki pri obdelovanju njiv preveč posegajo v cestni svet javnih cest. Poleg tega pa prihaja tudi do onesnaženja cestišča z nanosom blata in zemlje ter posledično oviranja ali zmanjšanja varnosti prometa. Voznik delovnega stroja je dolžan, preden se vključi na javno cesto, pnevmatike očistiti blata, zemlje in drugih snovi ter tako očiščen zapeljati na javno cesto.
 
V nadaljevanju vam, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k opravilu.
 
Zakon o cestah - ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)
V prvem odstavku 6. člena določa, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala javni cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
V drugi točki drugega odstavka 6. člena je določeno, da je prepovedano med drugimi na cestišču javne ceste nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati ter po cestišču vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
V tretjem odstavku 6. člena pa je določeno, da je potrebno pred vključitvijo vozila v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, kmetijskega zemljišča ali območja izvajanja del, odstrani s površine koles vozila oziroma vozila material, s katerim bi se lahko onesnažilo vozišče (npr. zemlja, blato).
 
Kršitev zgodnjega določil pomeni prekršek, ki se v skladu z 6. točko 6. člena ZCes-2 kaznuje z globo 500 eurov posameznika, z globo 2.000 eurov pa se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
 
Kot pripomoček za predstavitev oranja ob cestiščih, vam predstavljamo spodnji skici:

Oglejte si tudi