Logo MojaObčina.si

Mislinja

DANES
24°C
5°C
JUTRI
24°C
7°C
4184

Obvestilo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je dajatev, ki je obvezna za lastnike nepremičnin (stanovanjskih in poslovnih objektov ter nezazidani stavbnih zemljišč), na katerih je zagotovljena možnost priključitve na minimalno potrebno komunalno infrastrukturo – vodovodno in električno omrežje ter možnost priključitve na javno cesto. Obveznost plačevanja določa Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1984, od katerega so še v veljavi določbe prve alineje 56. člena in 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora, podrobneje pa dajatev opredeljuje občinski Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

Zaradi napotil pristojnih ministrstev ( Ministrstva za finance, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za javno upravo), da občine pri odmeri NUSZ uporabljajo javne podatke iz katastra stavb oziroma registra nepremičnin (REN), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, smo za  obstoječe objekte podatke o neto tlorisni površini objektov pridobili iz REN in vsem zavezancem na domove posredovali informativne izračune z namenom seznanitve o velikosti neto tlorisnih površin stanovanjskih in poslovnih objektov, ki izhajajo iz omenjene uradne evidence in višini nadomestila.
Po prejemu informativnih obvestil občani postavljajo številna vprašanja, katera površina se dejansko upošteva kot osnova za odmero NUSZ,  pojasnjujemo naslednje:
 Podatek za odmero NUSZ je površina stavbe oz. njegova neto tlorisna površina - kar je skladno z opredelitvijo v zakonu, da je stanovanjska površina »čista površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugi zaprti prostori stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile«, ki se izračuna kot vsota površin prostor v vseh etažah, neglede na to , ali so prostori med  seboj povezani ali ne. Zato se pri odmeri NUSZ upoštevajo podatki o neto tlorisni površini, pridobljeni iz REN, od katere se odšteje površina odprtih prostorov (balkoni, lože, nepokrite terase).

V primeru neskladja dejanske velikosti neto tlorisnih površin stanovanjskih objektov ali poslovnih prostorov, morajo lastnikih teh nepremičnin podatke urediti na Geodetski upravi in izvedene spremembe sporočiti občini Mislinja. Po morebitni spremembah v  uradnih evidencah bo možno nove podatke upoštevati pri odmeri NUSZ.

vir: Občina Mislinja


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi