Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

JUTRI
7°C
-4°C
TOR.
7°C
-4°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 07. 07. 2020
Številka razpisa: 3540-0028/2020-3
Sredstva: 30000€

Občine Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Miren-Kostanjevica.

 

Višina razpisanih sredstev za leto 2020 je 30.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt.

 

 

ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 30. 9. 2020.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog poslana po pošti s priporočeno pošiljko na zgornji naslov ali najpozneje do 12.00 ure zadnjega dne roka za vložitev vloge osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica.

 

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN«. Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku in s pravilno izpolnjenimi kuverto, obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

Všečkaj objavo