Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
26°C
15°C
JUTRI
22°C
14°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov kandidature za člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica

Datum objave: 09. 06. 2021
Številka razpisa: 030-0021/2021


JAVNI POZIV

za posredovanje predlogov kandidature

za člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica vabi vso zainteresirano javnost, da posreduje predlog kandidature za enega (1) člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica.

 

V skladu z Odlokom o izdajanju občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 55/2017) občinsko glasilo ureja uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor. Uredništvo in avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni.

 

Uredniški odbor praviloma šteje pet članov. Pri sestavi uredniškega odbora je potrebno zagotoviti ustrezno geografsko pokritost vseh predelov občine. Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet.

 

Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik. Člani uredniškega odbora prejmejo za vsako udeležbo na seji uredniškega odbora sejnino.

 

Naloge uredniškega odbora so naslednje:

– oblikovanje programske zasnove glasila in predlaganje v potrditev občinskemu svetu,

– obravnava pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,

– obravnava finančnih in drugih vprašanj v zvezi z glasilom,

– obravnava sprememb v zvezi s periodiko izdajanja in razširjanja glasila,

– druge naloge po navodilu odgovornega urednika.

 

Predlog kandidature, skupaj s podpisano izjavo kandidata (priloga 1) posredujte Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po pošti na naslov občine ali po mailu na: tajnistvo@miren-kostanjevica.si s pripisom »za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, najkasneje do srede, 30. 6. 2021.

 

             Predsednik

Komisije za mandatna vprašanja,

       volitve in imenovanja

        Aleš Batistič l. r.


Všečkaj objavo