Logo MojaObčina.si

Mežica

JUTRI
16°C
9°C
PET.
18°C
8°C
Avtor: Občina Mežica,

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA NALOŽBO

Datum objave: 30. 01. 2015
Številka razpisa: 430-0001/2015-GR1
RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA NALOŽBO: »OBNOVA CESTE LC 257011 MEŽICA – PODKRAJ – ŠTENGE, ODSEK ŠKUDNIK – IZVIR ŠUMCA– GOLOB« Naročnik Občina Mežica vabi, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljevanju ZJN-2) ter javnim razpisom objavljenim na Portalu javnih naročil pod oznako JN 648/2015 z dne 30.01.2015, vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, pri pristojnem registru ali drugem organu oz. da ima dejavnost potrebno za izvedbo posla določeno v statutu ali družbeni pogodbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Všečkaj objavo