Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
-2°C
JUTRI
4°C
1°C
DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ
Družba in javne storitve, Kultura, Zdravje in lepota, Storitev, Šport in rekreacija, Društvo

DRUŠTVO AIA - MLADINSKI CENTER MENGEŠ

Predstavitev

AIA, društvo za izboljšanje kvalitete življenja, je bilo registrirano 26. 5. 2009. 7.6.2012 se je društvo preimenovalov Društvo AIA – Mladinski center Mengeš in registriralo spremembo sedeža na Slovenski c. 28. Status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju je društvo pridobilo  6. 2. 2013.

 Namen AIA - Mladinskega centra Mengeš je organiziranje varnih in strokovno podprtih pogojev za zadovoljevanje različnih razvojnih potreb, ki so nujne za normalen razvoj mladostnikov ter vzpostavljanje avtonomnega prostora za uresničevanje interesov mladih, to pa je na kratko: organiziranje mladinske dejavnosti na raznih področjih z aktivno participacijo mladostnikov, spodbujanje njihove avtonomije, kreativnosti, integracija marginalnih skupin mladostnikov, nudenje podpornega okolja, mentorstva in raznih informacij, strokovno svetovanje in  pomoč po željah in potrebah mladostnikov, spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa, nudenje pogojev v procesu neformalne socializacije mladih z negovanjem socialnih stikov med njimi, razvoj mladostnikove samopodobe, spodbujanje samostojnega druženja mladih, zadovoljevanje razvojnih potreb in osebnostnega razvoja, pomoč pri izobrazbenih in poklicnih ambicijah, odločitvah in dilemah mladostnikov, spodbujanje prostovoljnega dela in aktivna udeležba v življenju lokalnega in širšega okolja ter medgeneracijsko sodelovanje, ob tem pa dosledna enakopravnost vseh, ne glede na položaj, življenjski stil, pripadnost, invalidnost ali druge razlike,   vplivanje na razvoj pozitivnih vrednot, animacija za sodelovanje, načrtovanje in sodelovanje pri odločanju, podpora projektom, kjer so mladi akterji, nudenje čim boljših pogojev za razvoj mladinskega dela, za osebnostni razvoj, zadovoljevanje razvojnih potreb, ustvarjalnosti, socializacija, razvoj potencialov mladih, medgeneracijsko povezovanje, dostopnost in pretok informacij …

Ciljna populacija so predvsem mladostniki od 15. do 29. leta starosti, izvajamo pa tudi dejavnosti za mlajše od 15 let, predvsem zaradi spodbujanja  socializacije in integracije bodočih mladostnikov v dejavnosti Mladinskega centra, saj je po našem mnenju potrebno začeti že pri otrocih, ter nekatere programe, ki so medgeneracijsko usmerjeni zaradi spodbujanja mladih k sodelovanju z vsemi generacijami in temeljijo na izmenjavi idej, izkušenj in modrosti starejših.

Temeljno načelo društva je biti odprt za nove ideje, oblike delovanja in združevanja ter sprejemanje različnosti.

Cilj je vzpostavitev podpornega okolja, ki omogoča razvoj mladinskega dela in mladinske politike, spodbujanje sodelovanja in aktivne udeležbe mladih v sferah lokalnega življenja, povezovanje vseh akterjev na področju mladinskega dela in mladinske politike v občini in širše, ustvarjanje pogojev za aktivno udeležbo mladih v življenju v lokalnem in širšem okolju, povezovanje, koordinacija in sodelovanje z Občino ter z organizacijami, društvi, zavodi v lokalnem in širšem okolju, predvsem z organiziranjem mladinske dejavnosti na raznih področjih: neformalno izobraževalnega, raziskovalnega, svetovalnega, socialnega, kulturnega, športnega, razvedrilnega, informativnega, socialno podjetniškega ipd. značaja.

Metode dela temeljijo na spodbujanju avtonomije in aktivne participacije mladih: 

Zadnje vsebine