Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
12°C
JUTRI
27°C
11°C
Oceni objavo

Parkirna politika v Medvodah

Občina Medvode je bila skupaj s sosednjo Škofjo Loko izbrana za pilotno območje, na katerem se bo izvedel postopek priprave parkirne politike in bomo tako vzorčen primer za primerljive občine po Sloveniji. Predlog parkirne politike bo javno predstavljen v začetku poletja.

V Medvodah in Škofji Loki se podobno kot v drugih mestih soočamo z izzivi, kako vzpostaviti dostopne in konkurenčne prometne razmere za zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje ter prebivalke in prebivalce. Soočamo se s povečano dnevno mobilnostjo z osebnimi avtomobili znotraj občine in med občinami. Tradicionalno prizadevanje za več parkiranja na javnih in zasebnih zemljiščih privabi še več avtomobilov, kar ustvarja prometne zastoje ter povzroča izpuste in poslabšuje kakovost bivanja.

Vabljeni na 1. javno razpravo z naslovom »Kje so problemi parkiranja v Medvodah?«

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) skupaj z Inštitutom za politike prostora (IPoP) in Ljubljanskim urbanističnim zavodom (LUZ) v sklopu projekta »Trajnostna parkirna politika, priprava nacionalnih smernic, strokovnih podlag in nacionalne parkirne platforme – 1. SKLOP vabi na 1. javno razpravo z naslovom »Kje so problemi parkiranja v Medvodah?«. Javna razprava bo potekala v četrtek, 30. marca 2023, ob 18. uri, v Sejni sobi Občine Medvode (Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode).

»Skupaj pripravljamo parkirno politiko, zato želimo slišati vaše mnenje, ker domačini kraj najbolje poznate. Na srečanju bi radi izvedeli, kje in kdaj so težave pri parkiranju v Medvodah. Vsakdo bo lahko predstavil svoj pogled, najbolj problematična parkirišča pa bomo vnesli na karto. Več kot bo mnenj in predlogov, boljše bodo rešitve!«

Vabimo vas tudi k reševanju ankete o parkiranju v Medvodah: https://www.1ka.si/a/58daab11

Več informacij o projektu lahko prejmete na elektronskem naslovu: parkiranje@ipop.si.

Na kratko o projektu

Projekt »Trajnostna parkirna politika« naslavlja izzive, ki so posledica dejstva, da je avto v uporabi le kratek čas, večino časa pa so parkirani in zasedajo dragocen ulični prostor, ki bi ga lahko bolj učinkovito in pravično uporabili za druge namene. Sodobni pristopi k upravljanju mirujočega prometa v mestih so drugačni kot v preteklosti, in pred uvedbo sicer učinkovitih ukrepov je potreben razmislek o načinu izvedbe ukrepa. S tem projektom želijo izvajalci z naročnikom, Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, okrepiti zavedanje o pomenu in možnostih upravljanja mirujočega prometa in pripraviti nacionalne smernice za parkirno politiko na ravni mest in občine ter pripraviti parkirne normative. Metodološki pristop in osnutek nacionalnih smernic za parkirno politiko bosta preverjena in ocenjena v dveh pilotnih projektih, prvo izbrano mesto so Medvode, drugo pa sosednja Škofja Loka.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (prej Ministrstvo za infrastrukturo) želi okrepiti zavedanje o pomenu in možnostih izvajanja aktivne parkirne politike, zato je razpisalo projekt »Trajnostna parkirna politika, priprava nacionalnih smernic, strokovnih podlag in nacionalne parkirne platforme«, ki je vsebinsko razdeljen v tri sklope, in sicer:

  1. Priprava nacionalnih smernic za parkirno politiko na ravni mest in občin
  2. Priprava nacionalnega strateškega okvira za parkirno politiko                  
  3. Priprava podlag za digitalizacijo izvajanja parkirne politike

Sklop 1 obsega pripravo nacionalnih smernic za parkirne politike na ravni mest in občin, in vključuje parkirne normative v prostorskem načrtovanju, vzorčne odloke in pogoje za OPN in sprotno preveritev z izvedbo pilotnih projektov v dveh slovenskih mestih. Smernice bodo strokovna podlaga in pomoč občinam, ki bodo po pripravljale načrte izvedbe parkirne politike, kot je predviden v predlogu Zakona o celostnem prometnem načrtovanju.

V marcu in v aprilu se izvaja analiza stanja, ko bo tudi izvedena javna razprava o izkušanjih ključnih deležnikov in percepciji parkirnega stanja v javnosti. V maju in juniju bomo skupaj oblikovali vizijo, cilje in pripravili nabor ukrepov.

Predlog parkirne politike bo javno predstavljen v začetku poletja, predvidoma konec junija 2023.

Oglejte si tudi