Logo MojaObčina.si
DANES
32°C
22°C
JUTRI
35°C
20°C

Javna predstavitev predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj

##VIEWS##
Organizator: Ministrstvo za naravne vire in prostor
Kontaktni podatki organizatorja: 01 478 70 00 | gp.mnvp@gov.si.
Vstopnina: Vstop prost

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo z okoljskim poročilom. Del projekta je tudi nadgradnja železniške proge na območju naše občine. Javna objava bo potekala od 10. junija do 26. julija 2024. V torek, 18. junija 2024, ministrstvo pripravlja javno predstavitev projekta.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je gradivo javno objavilo na spletnem portalu GOV.SI (povezava: Državno prostorsko načrtovanje | GOV.SI), v rubriki »Javne objave, razgrnitve in seznanitve«, ter v prostorih:

 • Mestne občine Ljubljana, Oddelka za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana;
 • Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode;
 • Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka;
 • Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj;
 • Občine Naklo, Stara cesta 61, Naklo in
 • Ministrstva za naravne vire in prostor Direktorata za prostor in graditev, Dunajska cesta 47, Ljubljana.

 Javno objavljeno je gradivo:

 • Predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo (Projekt d.d. Nova Gorica, RC Planiranje d.o.o., št. naloge 15536, februar 2024);
 • Okoljsko poročilo za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo (Aquarius d. o. o., št. naloge 1462-21 OP, maj 2024);
 • Dodatek za varovana območja za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo (Aquarius d. o. o., št. naloge 1462-21 VO, maj 2024);
 • Strokovna podlaga Študija variant za DPN za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice-državna meja (Projekt d.d. Nova Gorica, RC Planiranje d.o.o., št. naloge 12617_N, februar 2019);
 • ostale strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve predloga državnega prostorskega načrta;
 • povzetek za javnost.


 Javne predstavitve bodo potekale:

 • 13. junija 2024, ob 18.30, v Kulturnem domu Sveti Duh pri Škofji Loki, Sv. Duh 10, Škofja Loka;
 • 17. junija 2024, ob 17.00, v prostorih Mestne občine Kranj, sejna soba 15, Slovenski trg 1, Kranj;
 • 18. junija 2024, ob 17.00, v Kulturnem domu Medvode, Cesta ob Sori 13, Medvode;
 • 20. junija 2024, ob 17.00, v prostorih Osnovne šole Hinko Smrekar, Gorazdova ulica 16, Ljubljana.

 

O projektu

Direkcija RS za infrastrukturo pospešeno izvaja aktivnosti za nadgradnjo in modernizacijo slovenskega železniškega omrežja z namenom, da Slovenija ohrani mednarodne prometne koridorje in da železniški promet ponovno postane konkurenčen cestnemu prometu.

Osnovni cilj nadgradnje glavne proge Ljubljana–Jesenice–državne meja je povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge z dograditvijo drugega tira, povečanje stopnje varnosti prometa, izboljšanje storitev prevoza blaga in potnikov ter večja vloga te proge v javnem potniškem prometu, tudi z ureditvijo postaj in postajališč kot multimodalnih točk za povezavo različnih vrst prometa.

Glede na v decembru 2023 dosežen začasni dogovor o revidirani uredbi o smernicah EU za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ki skozi Slovenijo vzpostavlja nov koridor "Zahodni Balkan" in progo Ljubljana–Jesenice-–državna meja uvršča v razširjeno jedrno omrežje, so pri načrtovanju upoštevane ciljne hitrosti 160 km/h za potniške vlake ter 120 km/h za tovorne vlake, zato so na posameznih pododsekih predvidene spremembe trase oziroma odmiki od obstoječe proge.

Za nadgradnjo proge Ljubljana–Jesenice–državna meja sta v pripravi dva državna prostorska načrta (DPN): Ljubljana–Kranj/Naklo in Kranj–Jesenice-–državna meja.

V zadnjem letu je intenzivno potekal postopek državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge na prvem odseku Ljubljana–Kranj/Naklo.

Od 10. 6. 2024 do 26. 7. 2024 bo v postopku priprave DPN izvedena javna objava z javno predstavitvijo rešitev v posameznih občinah za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo. V tem času bo imela javnost možnost seznanitve s predvidenimi rešitvami ter podajati svoje pripombe in predloge, ki se bodo preučile, na podlagi rezultatov pa se bodo sprejela in javno objavila stališča do podanih pripomb in predlogov. Na podlagi stališč se bodo rešitve po potrebi dodatno optimizirale (spremenile) in upoštevale pri pripravi končnega predloga DPN. Rešitve bodo dokončno opredeljene šele s sprejemom in uveljavitvijo Uredbe o DPN, ki jo sprejme Vlada RS.

Na podlagi sprejete in pravnomočne Uredbe o DPN se bo pristopilo k urejanju pravno premoženjskih zadev. Z vsakim od tangiranih lastnikov se bo glede potrebnih odkupov oz. odškodnin urejalo individualno ter se dogovorilo o rokih odkupov glede na predvideno dinamiko gradnje železniške proge. Cenitve nepremičnin izvajajo sodno zapriseženi cenilci v skladu s področnimi predpisi oziroma predpisano metodologijo.

Sprejeta in pravnomočna Uredba o DPN je tudi osnova za nadaljnje faze projektiranja ter za ostale aktivnosti za pridobitev dovoljenja za gradnjo.

Oglejte si tudi