Logo MojaObčina.si

Lukovica

DANES
24°C
11°C
JUTRI
24°C
13°C
Deli
4967

Turistično informacijski center Lukovica

V letu 1995 je bila v naši občini ustanovljena Turistična zveza občine Lukovica z namenom pospeševanja turistične dejavnosti in promocije turizma v občini in zunaj nje. V letu 2016 so se društva- ustanovitelji Turistične zveze Občine Lukovica odločili, da bodo zvezo razpustili, zato je prenehala s svojim delovanjem. A vendar so podobne strokovne službe oziroma zavodi, danes na občinski ravni nujno potrebni, saj lahko koordinirajo vse dogodke na območju občine, skrbijo za promocijo turizma, kulturne dejavnosti in športa, hkrati pa predstavljajo vezni člen med različnimi ponudniki storitev in potencialnimi odjemalci. Turistično informacijski center je za razvoj turizma v kraju danes nuja.

V upravi občine Lukovica gospa Katka Bohinc med drugimi svojimi obveznostmi opravlja tudi naloge s področja turizma in skrbi za promocijsko gradivo občine. Povprašali smo jo, kakšno je stanje in kaj bi lahko izboljšali s službo, ki bi se prvenstveno ukvarjala s turizmom in promocijo?!

 

Da bi bil TIC za Občino potreben, se je izkazalo že pred leti, ko je bilo na pobudo Čebelarske zveze Slovenije pripravljenih in ovrednotenih šest različnih izletov po občini. Problem je nastal, ko smo prišli do točke, kdo bo te izlete tudi tržil, saj Občina za pridobitno dejavnost ni registrirana. Takrat smo predlagali, da bi trženje prevzela Turistična zveza Občine Lukovica. Takratna turistična zveza je vodenje izletov tudi izvajala, preko turističnih vodnikov, ki jih je izobrazila Občina preko medobčinskih turističnih projektov, vendar je bilo teh izletov malo. Nekaj turističnih vodnikov je še danes aktivnih, nekaj pa jih je ostalo žal le na papirju.

 

Občina Lukovica ima na svojem območju ogromno znamenitosti, nekaj od teh oz. najpomembnejše smo lahko videli tudi v našem promocijskem filmu »Občuti in živi zgodbo« iz leta 2015. Ta film prikazuje tudi, kakšna znanja imajo naša društva  in kaj nam lokalni turistični ponudniki lahko ponudijo, vendar bi bilo potrebno te ponudnike in društva med seboj povezovati in skupaj promovirati v »enem paketu« ter v obliki integralnih turističnih produktov (ITP). Dober pokazatelj, da je naša občina turistično zanimiva za obiskovalce, se vidi tako pri izvedbi številnih dogodkov in aktivnostih, ki se ne izvajajo le na področju turizma in katere obiščejo obiskovalci tudi izven naše občine. Ena pomembnejših rekreativnih točk na območju občine je v zadnjih letih postalo Gradiško jezero. Zelo odmevna in tudi promovirana po medijskih kanalih pa je prireditev »Vikend odprtih vrat v Lukovici«, ki vsako leto poteka v septembru. To promocijsko akcijo vodi Razvojni center Srca Slovenije, ki za PR najame posebno agencijo. Ravno tukaj ugotavljamo, da v kolikor  bi želeli, da bi bila naša občina turistično bolj zanimiva, bi potrebovali osebo, ki bi nenehno izvajala promocijske akcije in pripravljala materiale, pripravljala promocijsko gradivo in lokalne turistične ponudnike, med katere se ne štejejo samo društva in gostinci, jih z različnimi zgodbami povezovati v skupne projekte in te projekte tudi tržiti. Ta oseba bi lahko skrbela tudi za vse kulturne in športne dogodke in prireditve, pripravila koledar dogodkov tako, da se dogodki med seboj ne bi prekrivali ter bila na voljo za koordinacijo s turističnimi vodniki za sprejem izletov po naši občini.

 

Gospa Bohinc je poudarila, da je Občina že večkrat skušala našo idejo povezati s kako drugo občino, saj skupaj zmoremo več, vendar skupnega jezika še nismo našli.

 

Preverili smo, kako delujejo takšni zavodi v naši bližnji okolici in kakšno je stanje oziroma kakšne so potrebe v naši Občini.

Največji TIC v naši bližnji okolici je zagotovo kamniški. Zavod so ustanovili že davnega 2000 in v vseh teh letih je Kamniku prinesel ogromno. Prepoznavnost, turiste in posledično seveda tudi prihodke v občinsko blagajno. Javni zavod – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik deluje s cilji pospeševati razvoj turizma, športa in kulture v občini Kamnik. Za lažjo dosego ciljev delujejo predvsem na naslednjih področjih:

             oblikovanje celovite turistične ponudbe občine Kamnik;

             sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s področja športa in turizma;

             priprava razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti;

             koordiniranje na področju turizma med člani LTO, društvi in ostalimi podjetji v občini ipd.

Na njihovi spletni strani najdete celovit vpogled v turistično in športno dogajanje v Kamniku in okolici. Predstavljajo društva, namestitve, kulinariko in seveda kulturno dediščino, ki je pomemben del turistične ponudbe. Prisotni so na vseh modernih socialnih omrežjih, zelo so povezani tudi z drugimi turističnimi centri po Sloveniji in svetu.

 

V lanskem letu so na novo odprli TIC tudi v Domžalah. Vodjo službe Urada župana – Turistično informacijskega centra gospo Miro Bečan, dipl.org.tur., smo povprašali, kaj so njihove naloge, poudarki in kaj lahko pričakujejo od TICa v Domžalah?

Več let je delo TIC opravljala Komisija za turizem, vendar je bila že dalj časa potreba po večji in odprti ustanovi, ki bi se poklicno ukvarjala s turizmom, tako kot je to v drugih občinah. Komisija za turizem je postavila odlično podlago za razvoj turizma v Domžalah, z novoustanovljenim TIC – om pa so naredili pomemben korak naprej. Na predlog župana Tonija Dragarja je občinski svet Občine Domžale na 17. seji dne, 15. decembra 2016, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – TIC je postal notranja organizacijska oblika Urada župana.

 

 

TIC deluje v novih prostorih na Ljubljanski cesti 70. od maja lanskega leta. Trenutno sta zaposleni dve osebi, vodja službe in strokovna sodelavka.

 

Trenutno je TIC projektna pisarna, kjer pripravljajo projekte za razvoj turizma naše občine, oblikujejo nove turistične produkte, povezujejo društva in ponudnike turističnih storitev, zelo so  aktivni pri promociji prireditev in Domžal kot zanimive turistične destinacije, pripravljajo  in vodijo občinske dogodke. Kljub temu, da zaradi trenutne narave dela niso stalno prisotni, jih je našlo in obiskalo že veliko domačinov in ostalih gostov.

V prvem letu svojega delovanja so organizirali ali sodelovali pri organizaciji odmevnih prireditev, ki so jih obiskali naši občani in tudi obiskovalci iz ostalih delov Slovenije ter tujine (Slamnikarski sejem, Pohod ob reki, ki povezuje, Lipicanci na univerzi, dogodki za mlade, Evropski pokal v lednem plezanju, domoznanski večeri, Rajajmo z domžalskimi maskotami, prireditve za najmlajše,koncerti v okviru Čarobnega decembra, Silvestrovanje na prostem, otroško pustno rajanje in mnogi drugi):

▪V sodelovanju s Slamnikarskim muzejem pravkar zaključujejo izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov, kar jim omogoča, da bodo odslej imeli možnost vodenja skupin in posameznikov v več tujih jeziki;

Pravljica hroščka Simona

▪Predstavili so se na različnih sejemskih dogodkih in se udeleževali strokovnih srečanj;

▪veseli so, da so navezali stike tudi s sosednjimi občinami, predvsem je tu izpostavila, Občino Lukovica, s katero si želijo pripraviti skupne projekte.

▪Postavili so novo spletno stran www.visitdomzale.si, na kateri so predstavljene znamenitosti kraja in njegova zgodovina, na njej najdete predloge za izlete, koledar prireditev in še mnogo zanimivega.

Čebelarska učna pot

Fotonatečaj

Poletni in zimski bilten Kje bom preživljal počitnice

 

Konkretnih rezultatov delovanja TIC še niso izmerili in ovrednotili, odziv javnosti pa pove, da je opaziti prebujanje kraja v turističnem smislu, vedno več ljudi, tudi domačinov, spoznava, da v Domžalah imajo kaj pokazati, da jih obkroža lepa narava, da imajo bogato zgodovinsko in kulturno dediščino in da niso zgolj spalno naselje. Opažena pa je bila tudi naša prisotnost na spletnih omrežjih (FB, Instagram), ki je doživela pozitiven odziv, predvsem med mlajšimi.

 

Predvsem si v prihodnje želijo nadaljevati delo, ki so ga začeli v prvem letu. Vsekakor je njihova naloga, da svoje aktivnosti usmerjajo v prireditve za naše občane vseh starostnih skupin in jim s tem ponudijo kvalitetno preživljanje prostega časa v domačem kraju, v prostoru zadovoljnih ljudi. Oblikovati želijo nove, zanimive turistične produkte, s poudarkom na bogati slamnikarski tradiciji in jih ponuditi tudi izven meja naše občine. Še naprej bodo z novimi vsebinami dopolnjevali njihovo spletno stran in jo, z namenom odpiranja tudi na tuji trg, prevedli v tuje jezike. Njihov namen v prihodnosti je torej predvsem na področju promocije in dobrega marketinga, saj se pri njih veliko dogaja in imajo veliko za pokazati.

 

Tudi župana občine Lukovica gospoda Mateja Kotnik smo povprašali o turistično informacijskem centru v Lukovici?

Mislim, da je odveč podajati trditve, da moramo iti v korak s časom. Tic je oblika, ki je ne le v Kamniku in Domžalah uspešna na svojem področju, povsod po Sloveniji svojo turistično, kulturno in seveda tudi s tem povezano gospodarsko uspešnost merijo prek TICov. Turistično informacijski centri ne le vodijo, ampak tudi organizirajo in usklajujejo akterje s področja turizma, prireditev, kulturne naravne in tehnične dediščine ter gostinske in prenočitvene dejavnosti. Leta že opažamo, da je delo prostovoljnih turističnih društev omejeno in da že leta peša. Hkrati pa tudi taka društva ne morejo iti v korak z profesionalno turistično ponudbo, ki je in bo ena najbolj perspektivnih panog slovenskega gospodarstva. Če bi kdo upal trditi, da v občini Lukovica nimamo kaj pokazati in česa ponuditi, ne vem če je s srcem tu. Večina nas je prepričanih, da smo pravi skriti zaklad in da je še mnogo neodkritega in neizrečeno veliko neizkoriščenega v naši občini. Že samo množice obiskovalcev gradiškega jezera, ki jim ne znamo veliko ponuditi, ali pa tisoči, ki koristijo odlično ponudbo Gostinskega podjetja na Trojanah, pa jih ne znamo in jih nimamo s čim privabiti po dolini navzdol in tudi širše.  V celotni regiji se zavedamo, da imamo neizkoriščene potenciale in še neslutene možnosti. Iščemo možnosti, za sodelovanje, povezovanje, ki so in smo jih lahko veseli. Na nas pa je kako bomo zastavili program in smernice in tu je potrebno veliko strokovnega znanja in trdega dela, ker je vsak začetek težak. Iz izkušenj drugih pa lahko trdimo, da je ob pravilnem delu uspeh na vidiku. Storiti je treba torej prvi korak in začeti z organiziranim delom na področju turizma in prireditev. Smo še zelo na začetku, to poudarjam in še zelo neorganizirani. Tako, da JA, Tic Lukovica potrebuje. Tu pa ne izključujem tudi možnost skupnega sodelovanja in organizacije s sosednjimi občinami. Do tega bo slej kot prej prišlo, odlašanje pomeni le škodo za nas, na to nas opominja tudi Turizem Ljubljana, ki prav išče možnosti za razvoj in pospeševanje turizma v okolici glavnega mesta, ker si tako žele tudi turisti, za katere je sama Ljubljana premajhna. Prihodnost Slovenije je v turizmu…

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi