Logo MojaObčina.si

Lukovica

DANES
22°C
5°C
JUTRI
22°C
6°C
Deli
2213

Novi sodelavec v vrstah občinske uprave Občine Lukovica

Funkcijo višjega svetovalca za javna naročila in gospodarske javne službe v občinski upravi Občine Lukovica sedaj opravlja Rok Penec. Univerzitetni diplomirani inženir geologije in magister znanosti s področja varstva okolja se je z naravo dela, ki ga opravlja na Občini že srečal v preteklosti. 6 let je bil namreč vodja oddelka za okolje in prostor ter eno leto vodja investicij v občinski upravi Občine Moravče, kot direktor gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani je deloval eno leto, prav tako pa je v prestolnici delal tudi kot komercialist v gospodarski družbi.

»Moja glavna naloga kot višjega svetovalca je opravljanje nalog, ki se nanašajo predvsem na pripravo in izvajanje programov komunalne in cestne dejavnosti. Prav tako tudi pripravo razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja na področju gospodarskih javnih služb. Vodenje in koordiniranje investicij in projektov na področju komunalne infrastrukture, kadar Občina Lukovica nastopa kot investitor, a to je le del mojih delovnih obveznosti,« pravi mag. Rok Penec.

 

V občini Lukovica vidi izziv

Glede na to, da je podobna dela opravljal tudi že na Občini Moravče, mu  problematika dela, s katero se srečuje pri opravljanju  svojih delovnih nalog v Občinski upravi Občine Lukovica ni tuja, znani so mu postopki vzdrževanja javne gospodarske infrastrukture, gradenj, investicij, področna zakonodaja ter upravno poslovanje, ki velja za celoten javni sektor. Prav tako je seznanjen tudi z delom in nalogami Javnega komunalnega  podjetja Prodnik, kot gospodarske javne službe na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode in ravnanja z odpadki saj gre namreč za podjetje, ki opravlja enako dejavnost tudi v občini Moravče. Kljub temu pa je v Občini Lukovica kar nekaj razlik: »V tem okolišu je zanimiva in pestra predvsem geologija občine, ki se odraža v težkih geoloških pogojih Črnega grabna, saj gre za izjemno plazovito in nestabilno območje. Glede na mojo izobrazbo vidim v tem tudi nek izziv oziroma možnost, da s svojim znanjem pripomorem k strokovnemu reševanju te problematike,« razlaga sogovornik. Drugi izziv se mu poraja na področju gospodarskih javnih služb, saj želi v čim večji meri z gospodarnim ravnanjem, upoštevajoče  omejena finančna sredstva, ustreči vsem potrebam občanov in občank, ki se nanašajo na njegovo področje dela.

Prav zaradi slednjega in v dobrobit občanov in občank, ki jih tarejo številni problemi s področja urejanja javne komunalne infrastrukture, bo v okviru opravljanja svojih nalog in delovnih obveznosti s področja upravljanja investicij za njihovo realizacijo vložil veliko truda v pridobivanje prepotrebnih državnih kakor tudi evropskih sredstev.

 

O naravi svojega dela na Občini Lukovica

V naslednjih dveh letih se bo pri svojem delu srečal s poglavitno investicijo, ki je trenutno v  fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja – izgradnja kanalizacije za odpadno vodo Spodnje Prapreče – 1. faza , v skupni dolžini 1800 m. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se bo v naselju uredilo odvajanje komunalne odpadne vode, ki ga je Občina v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Lukovica  dolžna zagotoviti. V preostalih naseljih, izven območij aglomeracij, pa se bo problematika odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode reševala individualno, z lastnimi čistilnimi napravami, za nakup in vgradnjo slednjih bo mogoče s strani Občine Lukovica pridobiti subvencijo v skladu s predhodno sprejetim Pravilnikom.

»V okviru izgradnje kanalizacije za odpadno vodo se bodo v Spodnjih Praprečah izvedla tudi investicijsko vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju, ki je dotrajano in ne dosega zakonsko predpisanih standardov za zagotavljanje požarne varnosti. Drugi projekti so še dokončanje del na pokopališču Šentvid, investicije v cestno infrastrukturo na odsekih cest Lebenice ter Hribi-Velika Raven,« o načrtih Občine za letošnje leto pojasnjuje sogovornik. Kot že rečeno bo prioriteta njegovega dela usmerjena na vzdrževanje cestne in druge komunalne infrastrukture, načrtovanje investicij v javno gospodarsko infrastrukturo ter reševanje drugih problemov, ki se tičejo posegov v prostor in so z njegovim delom v neposredni povezavi.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi