Logo MojaObčina.si

Lukovica

JUTRI
7°C
7°C
ČE.
11°C
-1°C
Deli
2615

Kako smo v občini Lukovica pripravljeni na zimo?

O sami zimski službi za prihajajočo sezono se običajno začne pogovarjati ob zaključku pretekle sezone. Na Občni Lukovica je za izvajanje zimske službe zadolžen Primož Dežman, ki budno spremlja njeno delovanje.

Ker je Občina Lukovica v lanskem letu sklenila pogodbena razmerja za obdobje petih zimskih sezon, v letošnjem letu ni bilo potrebno izvesti javnega razpisa za izbor izvajalcev zimske službe. V lanskem letu je bil uveden sistem sledenja posipavanja in hkrati seveda pluženja približno 140 km občinskih cest. To omogoča celovit pregled in transparentnost izvajanja zimske službe na vsakem koraku. Letos ni predvidenih bistvenih sprememb, saj je bil v lanskem letu sistem delovanja zimske službe postavljen učinkovito, transparentno. »Pomembno je, da je v sistemu zimske službe ustrezno število snežnih plugov, v kolikor je le mogoče, da so pogodbeni izvajalci iz višje ležečih naselij, ker so na teh območjih zimske razmere zahtevnejše, to zagotovo vpliva na pravočasno očiščenje cest,« pravi Primož Dežman.

 

Posipavanje in delno pluženje od Krašnje do Trojan izvaja podjetje Grasto, d. o. o. Na zahodnem delu občine izvaja posipavanje in delno pluženje Režijski obrat občine. Vsi izvajalci so skladno s pogodbenimi določili dolžni izvajati zimsko službo, tako da so vsi v pripravljenosti, če bi prišlo do snežnih padavin. V okviru rednih nalog režijskega obrata je že bila izvedeno polnjenje zabojnikov za pesek, postavitev snežnih količkov za označitev najbolj nevarnih objektov na cestah, kot so na primer cestni jarki ...

 

Za glavno regionalno cesto, po kateri se peljemo od začetka Trojan pa do konca Prevoj, skrbi delniška družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP, skrb za ostale pa je na plečih naše občine. Sogovornik pojasnjuje, da se podoben sistem organizacije zimske službe (vključno s sistemom sledenja) izvaja tudi v sosednji občini Kamnik. Vzhodno od Trojan v občini Zagorje je za urejenost nižje kategoriziranih občinskih cest zadolžena posamezna krajevna skupnost in se glede na telefonski razgovor s predstavnikom krajevne skupnosti srečujejo s problemom omejenih sredstev, razpoložljivo mehanizacijo, sistemom plačila in so poleti v naši občini poizvedovali, kako imamo organizirano zimsko službo. 

 

Koliko bi prihranili, če ne bi bilo snega?

V primeru, da bi letošnja zima minila brez snežnih padavin, bi Občina Lukovica prihranila tudi do 150.000 evrov proračunskih sredstev. Zanimiv podatek je, da letno ob zmerni zimi v povprečju porabimo od 150 do 210 ton soli, v primeru daljše in hude zime pa številka naraste na 330 ton soli. Ob porabi navedenih količin soli to potem v hudi zimi predstavlja porabo približno 990 ton mešanice soli in peska na leto.

Če preračunamo v število vlačilcev (do 30 ton), smo v desetih letih povprečno porabili soli za 70 »šleparjev«. Ta podatek, preračunan v mešanico soli in peska, za obdobje 10 let tako znaša približno 6300 ton. Ker se posipanje na naših cestah izvaja pretežno s kamioni nižje nosilnosti (skupne teže do 18 ton), si lahko predstavljamo, da smo z mešanico soli in peska v zadnjih 10 letih napolnili 630 kamionov, enega za drugim bi lahko na glavni cesti postavili od Lukovice do Zgornjih Lok.

 

Kdo so orači na območju občine Lukovica?

•           Janez Novak kot kooperat občine pokriva območje Hribov (Hribi, Velika Raven, Lebenice),

•           Primož Smrkolj kot kooperant občine izvaja pluženje na Trojanah (Podzid, Trojane, Hrastnik pri Trojanah do gasilskega doma in središče Trojan),

•           na območju Učaka je zunanji kooperant za podjetje Grasto, d. o. o., ki je bil izbran na javnem razpisu, izvaja pluženje in posipanje Hribar, d. o. o. (celotno območje Zavrh, Učak, Doline, Šentožbolt do stare šole, Bršlenovica, Prvine do Loga 8),

•           na Podmilju je kooperant za zimsko službo Viktor Matjan,

•           Branko Pustotnik izvaja zimsko službo pluženja v Javorju do Petelinjka, Suši, Gorenju, Logu, posipavanje na tem območju pa izvaja Grasto, d. o. o.,

•           na območju Prevoje, Prilesje, Zlatenek, Češnjice, Lipa, Selce izvaja pluženje in posipanje Janez Šinkovec iz Češnjic,

•           v Spodnji in Zgornji Jelši ter Gabrju izvaja pluženje Aleš Kavčič, posipavanje Janez Šinkovec,

•           zunanji izvajalec Jurij Požar za Grasto, d. o. o. posipa in pluži Vošce, Vranke, Zgornje Loke, Spodnje Loke, Žirovše, Korpe

•           Veliki Jelnik, Vranke, središče Blagovice pa pluži Janez Lavričiz Velikega Jelnika,

•           območje Krašnje, Vrha nad Krašnjo, Krajnega Brda izvaja pluženje režijski obrat občine Jože Urankar,

•           slednji pluži tudi od Krašnje do Trnjave (vključno s Trnjavo),

•           na območju Zlatega Polja je kooperant Nikolaj Pavlič z Male Lašne in skrbi za pluženje ceste v Zlatem Polju, Trnovčah, Brezovici pri Zlatem Polju, Preserjah pri Zlatem Polju.

•           za pluženje ceste Zlato Polje – Pšajnovica je zadolžen zunanji izvajalec Jurij Tonin,

•           celotno območje krajevne skupnosti Rafolče (Dupeljne, Straža, Rafolče) pluži Srečko Gerčar

•           dva orača sta za krajevno skupnost Lukovica in krajevno skupnost Prevoje Miha Capuder in Primož Nakrst

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi