Logo MojaObčina.si

Lukovica

JUTRI
18°C
10°C
NED.
9°C
7°C
Deli

Napredovanje del v Imovici in stanje drugih delovišč v OL

Dela v Imovici zaradi neugodnih vremenskih razmer žal še niso v zaključni fazi. Zaključena je izgradnja fekalne kanalizacije (priključevanje se bo izvajalo po opravljenem tehničnem pregledu oz. po pridobitvi uporabnega dovoljenja), zaključujejo se tudi investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, v polnem zagonu so dela rekonstrukcije cest – izvedba spodnjega ustroja cest, gradnja opornih zidov, izgradnja in obnova meteorne kanalizacije. V drugi polovici maja je predviden pričetek robničenja in izvedbe zgornjega ustroja cest ter del na javni razsvetljavi. Asfaltiranje in zaključna dela se bodo izvajala v mesecu juniju.

Ob izgradnji kanalizacije in investicijskem vzdrževanju vodovoda bo v Imovici celovito rekonstruirana cesta. Širina cestnega koridorja rekonstruiranih cestnih odsekov je pogojena s konfiguracijo terena ter razpoložljivo širino zemljišča, predvsem v območju pozidave z obstoječimi objekti, kar dopušča širino cestnega koridorja do največ 6,00 m. Iz tega razloga je s stališča zagotavljanja ustrezne prometne varnosti projektiran naslednji karakteristični profil ceste (enak po celotni dolžini rekonstruiranih odsekov): obojestranska makadamska bankina, asfaltirano vozišče 3,80 m, hodnik za pešce 1,20 m in pas ob hodniku – zelenica 0,20 m. Ob vseh cestah (ne velja ca ulice in poti) bo v nivoju vozišča zgrajen hodnik za pešce tako, da se za vožnjo vozil koristi vozišče, v primeru srečanja vozil pa hodnik v isti višini dopušča delno umikanje vozila na območje hodnika. Za ustrezno ureditev obstoječega štirikrakega križišča je projektno predvidena rekonstrukcija v manjše krožno križišče s povoznim sredinskim otokom, s čimer se zagotovi varno vožnjo vozil skozi križišče, omogoči pa tudi lažje obračanje vozil (kot npr. šolski avtobus), ter varnejši prostor za šolarje, ki tu čakajo na avtobus.

Po končanih delih na območju Imovice se bodo v juniju 2018 pričela gradbena dela v naselju Prevalje, kjer se bo prav tako gradila kanalizacija s spremljajočim investicijskim vzdrževanjem vodovoda in rekonstrukcijo cest. Tudi tu bo izgradnja potekala na isti način in po projektih, ki so bili narejeni že pred leti in so bili usklajeni s strani Občine, tudi s KS Prevoje in občani na zboru krajanov. Treba je še dodati, da so ta dela skladna z investicijskimi programi izgradnje kanalizacije, ki jih je potrdil občinski svet in v katerih se na enak način predvideva izgradnja V Gradišču in Zgornjih Praprečah in nato na Vidmu in Spodnjih Kosezah.

V aprilu bo izvedeno tudi asfaltiranje ceste na Učaku, dokončali bomo z asfaltiranjem v Rafolčah - izdelava obrabne asfaltne plasti. Prav tako so se pričela dela v drevoredu Brdo. V sklopu obnove drevoreda se bo modernizirala obstoječa lokalna cesto LC 235011 na dolžini 370 m in na novo uredila obstoječa vzporedna sprehajalna pot (šolska pot) vzdolž grajskega drevoreda zahodno od ruševin gradu Brdo. Izvedena cesta bo imela širino 5 metrov (povozne asfaltne površine), tako da bo omogočen varen dvosmerni promet. V pomladanskih mesecih planiramo tudi pričetek nujne sanacije plazu v naselju Trnovče. V poletnih mesecih se bo pričela druga faza rekonstrukcije ceste Šentvid – Zlato Polje (odsek od zaključka 1. faze do naselja Čeplje). Odprava napak in vgradnja obrabne asfaltne plasti na odseku 1. faze bo zaradi logistike zapiranja ceste potekala vzporedno z 2. fazo. Prav tako se bo v poletnih mesecih pričelo tudi s 1. fazo rekonstrukcije ceste Čeplje – Znojilo.

Prosimo, če spremljate obvestila o zaporah ceste na spletni strani Občine Lukovica. Zaradi nevšečnosti ob zaporah cest se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi