Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
10°C
8°C
JUTRI
6°C
3°C

Razpisi občine Loški Potok

Kategorije
  • Vse
  • Javna naročila
  • Javna naznanila
  • Javne objave in razpisi
  • Javni pozivi
  • Javni razpisi
Razpisi
  • Vsi
  • Izberi datum

Razpisi

Zaključeni razpisi

Datum objave: 09. 02. 2016
Številka razpisa: 032-0002/2010
Sredstva: 0€

Razpis za podelitev nagrad in priznanj občine v letu 2016

Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 61/05) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) Občinskega sveta Občine Loški Potok objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za ...
Datum objave: 17. 12. 2015
Številka razpisa: 350-0003/2015-2
Sredstva: 0€

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok 1

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10- popr.– popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US, 76/14 - ...
Datum objave: 16. 09. 2015
Številka razpisa:
Sredstva: 0€

Javni razpis za podelitev koncesije za oskrbo več objektov v občini Loški potok s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB Hrib - Loški potok)

Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za oskrbo več objektov v Občini Loški potok s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (v nadaljevanju: oskrba s toplotno energijo). 1. Koncesija obsega : - gradnjo infrastrukture za ...