Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
22°C
15°C
JUTRI
13°C
9°C

Projekt Ureditev križišča lokalnih cest Hrib - center - informacija za javnost

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« ter javnega razpisa za izbor operacij Tretji javni razpis za prednostno usmeritev » Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«. Znepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije.
 
KRATEK OPIS:


Upravljalec regionalne ceste R 373 Sodražica - Hrib - Podplanina in  regionalne ceste Hrib – Lož, Družba Republike Slovenije za ceste, je že pristopila k načrtovanju rekonstrukcije obeh tras na odsekih, ki potekajo v neposredni bližini središča občine Loški Potok in na katere se priključijo tudi vse tri lokalne ceste, ki so predmet tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Izboljšava elementov regionalnih cest pogojuje tudi preureditev režima priključkov lokalnih cestišč, tako da je bilo potrebno zasnovo kreirati skupno za celoten sklop oziroma odsek,ki obsega tako regionalne, kakor tudi lokalne ceste na njihovem stičišču.

Poseg predviden s tem investicijskem programom je nedvomno izredna pridobitev tako za lokalno prebivalstvo kakor tudi za tranzit, ker trenutne razmere povzročajo močne zastoje na vseh priključkih iz regionalne ceste Sodražica – Podplanina (R3-653) in predstavljajo neprestano potencialno nevarnost za udeležence v prometu.

Cilji, ki jih želi investitor s to operacijo doseči so predvsem:
-    normalna pretočnost prometa vseh cestišč
-    povečano varnost udeležencev v prometu (motorni promet) z izvedbo ustreznih križanj, priključkov in nadvoza
-    ureditev ustreznih peščevih površin na celotnem območju križanj vseh lokalni cest z regionalno cesto
-    delno ureditev oziroma zagotovitev prostora za statični promet (parkirišča) v kasnejšem obdobju
-    obnovo komunalno – infrastrukturnih objektov oziroma napeljav v območju križanj
-    z ustrezno javno razsvetljavo povečati varnost udeležencev v prometu
-    s povečano pretočnostjo omejiti emisije hrupa in izpušnih plinov v ozračje
-    razbremeniti centralni del naselja obračanja tovornih vozil in avtobusov

Cilji naložbe investicijskega projekta so nedvomno usklajeni s cilji ožjega območja in regije.

Območje investicije:

Občina: Loški Potok,  naselja: Hrib Loški Potok.  UE: Ribnica

       V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 85 % oziroma 742.543,00  EUR, delež sredstev občinskega proračuna  pa je 589.239,04 EUR.

       Realizirana višina celotnih stroškov operacije za občinski del je 1.331.782,04 EUR.
Operacija se je na osnovi sporazuma med občino Loški Potok in Ministrstvom za promet izvajala skupaj s tem, da je bil nadzor in sofinanciranje ločeno.

Na osnovi Investicijskega programa je bila skupna višina investicije 2.796.686,75 EUR.


NAZIV UPRAVIČENCA: Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok

DATUM ZAČETKA OPERACIJE:  Operacija se je začela  16. 10. 2007

DATUM KONCA OPERACIJE:  30. 9. 2011

KONTAKTNA OSEBA:  Viljem Vesel, direktor občinske uprave  tel. št. (01)  835  01 10, e-pošta: obcina@loski-potok.si

Več o skladih Evropske unije najdete na spletnih straneh: http://www.svlr.gov.si/ in http://www.eu-skladi.si/.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi