Logo MojaObčina.si

Logatec

DANES
13°C
5°C
JUTRI
11°C
5°C
2995

Prvi marec je svetovni dan Civilne zaščite - Civil Protection (CZ).

Na podlagi resolucije Mednarodne organizacije CZ je Generalna skupščina OZN kot svetovni dan CZ razglasila 1. marec. Od leta 1990 obeležujemo ta dan z namenom krepitve zavesti ljudi o pomembnosti vloge CZ pri spopadanju z vsemi vrstami nesreč in katastrof. CZ obsega namensko organizirane enote in službe, ki prežemajo celoten sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Poenostavljeno povedano je vloga CZ organiziranje in usklajevanje delovanja širokega spektra osebja, od prostovoljnih organizacij prek poklicnih služb do dolžnostnih struktur v odzivih na dogodke, kot so naravne in druge nesreče, nenazadnje tudi v času epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2). CZ je v Sloveniji teoretično organizirana na treh nivojih: državni, regionalni in lokalni (občinski). Je del nacionalnega varnostnega sistema, ki zajema tri podsisteme: obrabni (Slovenska vojska - MORS), varnostni (policija - MNZ) ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (sistem VNDN).Glavni nalogi sistema VNDN sta: 


1. preprečevanje nastanka nesreč (ali s tujko DRR - Disaster Risk Reduction), ki obsega okoljsko in urbanistično načrtovanje (tudi globalno segrevanje ozračja, izkoriščanje naravnih dobrin, trajnosti razvoj, razvoj kritične infrastrukture itd.), ekonomsko in gospodarsko učinkovanje na svetovni (tudi državni/lokalni) razvoj, politično zavedanje odločevalcev, samozaščito, kot prispevek slehernega občana o zavedanju in preprečevanju izrednih dogodkov v lastnem bivalnem in delovnem okolju ter


2. zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, če do teh pride.


Medtem ko se zdi prva naloga precej oddaljena in je ne dojemamo kot pomembno oz. ne vemo katere institucije, službe, organi so dolžni skrbeti za njeno izvajanje, vsi dobro poznamo kdo izvaja drugo nalogo, saj za to skrbijo organizacije, enote in službe s poznanimi nazivi in imeni.


Na kratko lahko rečemo, da so to sile in sredstva zaščite, reševanja in pomoči. Na državni ravni je trenutno to institucionalna skrb Ministrstva za obrambo - Uprave RS za zaščito in reševanje (ki pokriva tudi regionalno raven, saj trenutno še nimamo ustanovljene druge stopnje lokalne samouprave - regije oz. pokrajine), na lokalni ali občinski ravni, pa Občine. Znotraj občine in konkretno v občini Logatec imamo sledeče sile za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP): 


1. prostovoljne enote in pripadniki v okviru društvenih sestavov:

- prostovoljna gasilska društva (sedem društev združenih v Gasilsko zvezo Logatec, ki je članica Gasilske zveze Slovenije, ter gasilska enota širšega pomena v okviru Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec, ki pokriva tehnične nesreče na cestah s koncesijo države),

- reševalna enota Jamarskega društva Logatec,

- enota reševalnih psov ERP v okviru Športno kinološkega društva Logatec,

- podvodna reševalna enota v Potapljaškem društvu Logatec,

- reševalna enota iz vode in na vodi v okviru Prostovoljnega gasilskega društva Laze-Jakovica,

- enota za oskrbo občanov v okviru stega Zvedavi polh Logatec (ZKSS),

- enota za postavljanje začasnih bivališč in oskrbo v okviru Društva tabornikov - Rod Srnjak Logatec,

- enota bolničarjev Rdečega križa in prostovoljcev v okviru Območnega združenja Rdečega križa Logatec.2. poklicne enote, ki bi bile del sistema ZRP v občini Logatec nimamo, imamo pa vrsto pogodbenih izvajalcev nalog za zaščito in reševanje kot so: Komunalno podjetje Logatec, gostinci, gradbeno-tehnična podjetja, podjetja za nadzor nad tehnologijo monitoringa okolja, zasebniki za podporo vodenju sistema itd. Poklicni reševalci NMP v Zdravstvenem domu Logatec recimo sodijo v zdravstveni sistem, čeravno izvajajo vsakodnevno naporno delo na terenu pri vseh vrstah nesreč in drugih izrednih dogodkih. Prav tako policija in občinsko redarstvo pomagajo v sistemu ZRP, niso pa njegov del, saj je njihova primarna naloga skrb za javni red in mir. Ne glede na to, so v večjih nesrečah nepogrešljivi del zmanjšanja posledic naravnih in drugih nesreč.3. dolžnostne strukture oz. enote in službe (prostovoljci, ki so razporejeni v aktivno službo ali pripravljenost v sistemu ZRP in ki izvajajo ukrepe in naloge, ki jih bodisi ne more opravljati nihče od zgoraj naštetih oz. je njihova ustanovitev nujna skladno z zakonodajo s tega področja - krovni zakon je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami):

- tehnično reševalna enota (TRE) Civilne zaščite, ki je specializirana za reševanje izpod ruševin, ob potresih, plazovih, poplavah itd.

- enota za opazovanje podnebja in vremena Civilne zaščite,

- enota za zveze in komunikacijo Civilne zaščite,

- enota za logistiko, intendanturo in ekonomi (LIE) Civilne zaščite,

- služba za vzdrževanje javnih zaklonišč v občini,

- služba za logistiko in nabavo Civilne zaščite,

- štabna služba za odnose z javnostmi,

- poverjeniki Civilne zaščite (trenutno so razporejeni po sistemu krajevnih skupnosti in so koordinatorji najnižjega lokalnega nivoja ter vir informacij za vodenje aktivnosti),

- štabna služba za administrativno podporo vodenju Civilne zaščite.


V ta sklop spada tudi ustroj vodenja odziva na dogodke oz. po domače štab Civilne zaščite, ki je kljub temu, da ga uvrščamo pod dolžnostne strukture, nadrejen celotnemu sistemu, kadar odziv na dogodek terja višjo stopnjo vodenja ter koordinacije širšega spektra sil in sredstev. V Logatcu imamo že nekaj časa implementiran t. i. ICS (Incident Command System), ki v slovenskem strokovnem prevodu pomeni Sistem vodenja odziva na dogodke (s kratico: SVOD) in je namensko organiziran sestav vodenja, odločanja, organiziranja in nadziranja v petih stebrih: vodenje, področje operacij, področje logistike, področje načrtovanja ter področje administracije in financ - s kratico se naziva VOLNA (začetne črke posameznih stebrov). 


Štab Civilne zaščite je strokovni organ vodenja, glavni odgovorni, kateremu je štab odgovoren, pa je župan Občine. Slednji s strateškimi usmeritvami in odločitvami dograjuje sistem v celoto in skrbi za nemoteno in skladno delovanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalnem nivoju.


Logaška občina je ena izmed redkih, ki je ta sistem že uradno integrirala v vodenje odziva ter tista občina v širši okolici (če odmislimo Ljubljano), ki ima največ razporejenih pripadnikov vseh struktur. Trenutno je operativno sposobnih, razporejenih, zavarovanih, skoraj v celoti opremljenih in delno usposobljenih v občini (če seštejemo vse tri sklope služb in enot) 476 oseb. Od tega je 142 pripadnikov ne-gasilskih enot, največ pripadnikov pa seveda izhaja iz gasilskih društev (logično glede na izredno dolgo tradicijo gasilstva na Logaškem – najstarejše gasilsko društvo šteje 142). Poleg tega so gasilci prvi posredovalci (kar ni isto kot prvi posredovalci v zdravstvenem sistemu) pri skoraj vsaki nesreči.Civilna zaščita torej ni ena enota, en sklop prostovoljcev ali pripadnikov, ampak je skupek vseh prizadevanj za varno okolje in življenje. Največ lahko za ta namen storimo občani sami, s svojim obnašanjem, s svojim zgledom in spoštovanjem ukrepov, ki niso venomer predpisani ampak so včasih samo stvar "zdrave pameti". Na koncu še priporočilo za slehernega izmed nas v domačem ali službenem okolju, na dopustu ali pri vsakodnevnih opravilih: poglejte okrog sebe in ocenite kje živite, kako živite in kako delujete ter skušajte predvideti, kaj vas lahko ogroža ter kakšna so morebitna tveganja za nastanek izrednih dogodkov. Skušajte se pripraviti tako da razmišljate o tem, kaj je varno in kaj nevarno početje, o morebitnih tveganjih se redno pogovarjajte tako v domačem kot širšem okolju in bodite osveščeni o trenutnem dogajanju okrog vas. Na voljo je veliko informacij, obstajajo pa tudi institucije, ki vam te informacije lahko strokovno posredujejo. Če ne bodo imeli vseh odgovorov, se bodo pozanimali in vas pravočasno obvestili ali opozorili.


In še to. V kolikor boste pri skladišču Civilne zaščite Logatec videli vihrati zastavo CZ to pomeni, da se izvaja večja intervencija oz. da bodo člani CZ aktivni dlje časa. Izobešena zastava je torej znak, da so člani v tistem trenutku na voljo občanov in aktivni pri svojem delu.Bodite varni in naj vas nič ne preseneti!Civilna zaščita občine Logatec

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi