Logo MojaObčina.si

Logatec

DANES
9°C
-1°C
JUTRI
6°C
-4°C

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2:

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2: https://www.spiritslovenia.si/razpis/366. Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Gre za ponovitev razpisa, prvič objavljenega 16. 11. 2020. Vsi, ki so sredstva prejeli že po prvem javnem pozivu, tokrat nemorejo kandidirati.


Do sredstev po tem pozivu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 12. 3. 2020v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

- I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),

- I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),

- N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,

- N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,

- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,

- R 90.010 Umetniško uprizarjanje,

- R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.


Ostali osnovni pogoji:

- podjetje je imelo na dan 12. 3. 2020 vsaj enegazaposlenega oz. samozaposlenega, in vsaj enegazaposlenega oz. samozaposlenega na dan oddaje vloge;

- podjetje nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti do FURS na dan oddaje vloge in nima nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.


Javni poziv ima dva sklopa, s katerima naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev:

- SKLOP A zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. Pri tej skupini potencialnih prijaviteljev izračun pomoči po tem javnem pozivu temelji na podatkih iz baze AJPES.

- SKLOP B zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov (normiranci). Ta skupina prijaviteljev mora vlogi priložiti tudi dokazilo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov in v vlogi navesti višino celotnih prijavljenih prihodkov v letu 2019.


Prijavitelji bodo lahko svoje vloge preko elektronskega obrazca oddajali od ponedeljka 12. 4. 2021 od predvidoma 13 ure dalje (do takrat oddaja vloge torej ni možna).


Oddaja vloge poteka izključno preko spleta. Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT« na spletni strani SPIRIT Slovenija, v katerega se bo potrebno predhodno registrirati: https://www.spiritslovenia.si/racun/registracija. Če želite, da vlogo v vašem imenu oddamo preko OOZ Logatec, nam pošljite skenirano izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo v prilogi. Vašo vlogo bomo oddali takoj, ko bo to mogoče.


Rok za oddajo vlog: Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev (vlogo je torej potrebno oddati čim prej).


Dodatna pojasnila dobite pri koordinatorju Matjažu Martinšku, Občina Logatec, matjaz.martinsek@logatec.si


Občina Logatec


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi