Logo MojaObčina.si
JUTRI
9°C
5°C
SOB.
4°C
4°C

Javni posvet - Občinski prostorski načrt SD 10 - razvojne pobude 2007-2019

##VIEWS##
Organizator: OBČINA LOGATEC
Kontaktni podatki organizatorja: Katja Zagar, obcina.logatec@logatec.si, +386 (0)1 759 06 00.

Občina Logatec vabi zainteresirano javnost na javni posvet pri oblikovanju osnutka  Občinskega prostorskega načrta SD 10 (v nadaljnjem besedilu: OPN).  

V osnutek OPN bodo vključene razvojne pobude občanov, ki so bile skozi analizo opredeljene kot sprejemljive ali delno sprejemljive. Občina Logatec je v postopku OPN opravila že kar nekaj predhodnih korakov (strokovne podlage), v mesecu maju 2023 pa smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli smernice, v katerih nalagajo dosledno izvajanje nove zakonodaje s področja kmetijskih zemljišč.

Zakon namreč nalaga, da če se načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča, se to lahko dopusti kot:

-       prerazporeditev namenske rabe stavbnih zemljišč v kmetijska (pogoj: primerljiva površina in kakovost kmetijskih zemljišč)

-       izjemoma tudi: vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč ali izboljšava pridelovalnega potenciala obstoječih kmetijskih zemljišč, kjer boniteta kmetijskih zemljišč ne sme presegati 50 točk in se mora boniteta izboljšati za najmanj 20 točk. Za to je obvezna predložitev elaborata agronoma.

Namen javnega posveta je zainteresirani javnosti podati ključne informacije za uspešnost vključevanja razvojnih pobud za pripravo osnutka OPN.

Na posvetu bi določili tudi rok, do katerega bo treba predložiti predloge za prerazporeditev zemljišč.

Oglejte si tudi