Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
31°C
17°C
JUTRI
29°C
17°C
Deli

Dopolnitev članka Spremembe na vrhu občinske uprave

V prispevku beremo, da občinsko upravo zapušča izredno uspešen, prodoren in metodičen direktor, ki je izboljšal učinkovitost dela OU s finančno optimizacijo, uravnoteženjem stroškov uprave ter uspešnim črpanjem javnih finančnih sredstev. Torej, za dosežki, ki smo jih dosegli v naši občini, stoji zelo uspešen načrtovalec in realizator občinskih projektov, vsaj tako lahko razberemo iz objavljenega prispevka. Spregledano je uspešno opravljeno delo nadomeščanja župana ob njegovi večmesečni odsotnosti zaradi šova Survivor.

Da bodo zgoraj citirane informacije popolnejše, se moramo dotakniti zadev, ki še niso uresničene ali so celo zamolčane:
- Število zaposlenih v OU se je v tem mandatu podvojilo, enako tudi stroški plač in honorarjev.
- Direktor občinske uprave je ob prevzemu te funkcije l. 2015 dobil nalogo, da reši zaplet v javno-zasebnem partnerstvu TC Center–Toscana; ta zadeva zaradi nepotrebnega zavlačevanja še do danes ni v celoti rešena. Konec leta 2017 je bilo skladno z arbitražno odločbo plačano 746.000 evrov. Zunanja odvetnica nas je stala več kot 76.000 evrov, odprtih pa je ostalo še kar nekaj drugih finančnih zahtevkov.

- Etični kodeks je bil spisan konec leta 2015 s ciljem »postaviti etične norme ter dvigniti raven zaupanja občanov v občinske funkcionarje« (izjava podžupana). OU si je za sprejetja kodeksa postavila leto 2016. Je že leto 2018.
- Tri pobude občanov z imeni in priimki so bile deležne ignorance s strani OU. In sicer: 50 podpisov za spremembo občinskega proračuna za leto 2016, 137 podpisov proti ukinitvi grajenega javnega dobrega, 312 podpisov za določitev prioritetnih investicij v občini. Torej OU ni zgledno sodelovala z občani in jih celo toži in izreka denarne kazni.
- Pisni zahtevki posameznih občanov so ignorirani in ostajajo brez odgovora, kar je tudi ugotovitev sestanka občinskih svetnikov in občanov 6. februarja 2018.
- Komercialni oglasni pano, postavljen brez soglasja lastnika zemljišča, je zadeva, ki čaka razsodbo na sodišču. Odškodnina in stroški bodo ponovno po nepotrebnem bremenili občinski proračun.
- Prepoved OU, da otroci iz vrtca ne smejo brezplačno uporabljati telovadnice v TC Centru.
- Delitev občinskega denarja mimo zakona in predpisov občinskim in zasebnim športnim društvom.
- Bile so podane pobude za revizijo poslovanja občine Log - Dragomer. Protikorupcijska komisija je podala mnenje o kršitvah občinskega funkcionarja, ki je deloval v neskladju s 3. točko 4. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Občanom, ki jim ni vseeno kako se zapravlja občinski – naš denar in kako se OU obnaša do svojih delodajalcev – občanov, smo dolžni podati še drugo plat zgodbe, kajti v prispevkih v Našem časopisu takih podatkov ne boste deležni. Ta časopis poroča o zadevah enostransko in kot tak ni objektiven ter korekten do občanov in ne odraža dogajanja v naši občini.

Za skupino občanov: Simon Perko, Dragomer, 12. februar 2018


Odgovor občine Simonu Perku

Pri prebiranju članka, ki ga je napisal gospod Perko, je treba nekaj trditev nekoliko popraviti oziroma dopolniti.

  • Ni res, da se je število zaposlenih podvojilo.
  • Župana v njegovi odsotnosti nadomešča podžupan ali tisti, ki ga je župan pooblastil, da delo poteka nemoteno tudi ob njegovi odsotnosti.
  • Znesek, ki ga je občina potrošila za pravno pomoč, ki je povezana z arbitražno tožbo v javno-zasebnem partnerstvu ni točen in je bistveno nižji kot ga pisec navaja.
  • Občina je izrekla mandatno kazen za občana, ki sta bila v upravnem postopku žaljiva in ne zato, ker sta opozarjala na napake, kot bi se dalo razbrati iz pisanja gospoda Perka.

Koliko je pisec z navajanjem netočnih podatkov pripomogel k objektivnosti poročanja v Našem časopisu, si bo lahko vsak bralec odgovoril kar sam. V občinski upravi se čutimo dolžne, da gospodu Perku pojasnimo, da je pravica in vsaj moralna obveza občana, da ob sumu storitve nezakonitega dejanja (tudi v primeru organov občine ali občinske uprave) obvesti pristojne službe, ki so dolžne strokovno ukrepati in ugotoviti, ali gre dejansko za nepravilnosti. Verjamemo, da bo taka pot do resnice in odgovorov v primeru, da kdorkoli od občanov meni ali sumi, da obstajajo nepravilnosti, najučinkovitejša.

V občinski upravi smo se odločili, da bomo na neargumentirane in provokativne članke le izjemoma odgovarjali, ker želimo delovati tvorno in v korist javnega interesa celotne skupnosti pred interesi posameznika in njegovih provokacij ali neargumentiranih člankov. Bralec si lahko na spletni strani mojaobcina.si prebere pismo, ki ga je napisala občanka, ki je občini za izvedbo varne poti podarila svoje zemljišče. O iskrenosti in dobronamernosti posameznikov pričajo le dejanja, ki koristijo vsem nam. Verjetno bo zanimivo primerjati vtise ob branju pisma gospe Bernik in gospoda Perka. S ciljem, da bi se gospod Perko seznanil s pravimi podatki, ki jih želi uporabljati, ga pa tako kot vsako občanko in posameznega občana iskreno vabimo, da se po predhodni najavi oglasi na sedežu naše občine, kjer mu bomo z veseljem postregli z verodostojnimi odgovori na vsa vprašanja.


Občinska uprava Občine Log - Dragomer

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi