Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
12°C
7°C
JUTRI
16°C
8°C
3502

Gradnja prizidka vrtca na prednostni listi

Log - Dragomer, april 2021 – Občina Log - Dragomer je konec februarja oddala vlogo za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Na razpis so prijavili gradnjo dvooddelčnega prizidka k vrtcu Dragomer. Prispelo je 67 vlog za vrtce, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa je projekt občine Log - Dragomer uvrstilo na 62. prioritetno mesto. Glede na razpoložljiva sredstva naj bi se v naslednji krog uvrstile le vloge, ki zasedajo prvih 18 mest na prednostni listi.

Občina je na razpis ministrstva prijavila izgradnjo novega prizidka k vrtcu v Dragomerju. Projekt so ocenili na okoli 396 tisočakov, upravičen znesek pa bi bil 175 tisoč evrov. V okviru projekta bi zgradili dve vrtčevski igralnici z lastnima sanitarnima blokoma, povezovalni hodnik s prostorno garderobo z navezavo na zunanji dostop preko nadstreška in vetrolova, sanitarije za zaposlene ter preuredili manjši obstoječi prostor za shranjevanje igral na novi enoti. Neto notranja površina dodatnih prostorov znaša 185 m2.
Projekt Občine Log - Dragomer je med 66 projekti, ki so izpolnjevali pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev zasedel 62. mesto. »Po opravljenem pregledu prejetih dopolnitev je zaradi formalno nepopolne vloge razpisna komisija izločila 2 projekta. 14 projektom je bilo korigirano vrednotenje na podlagi podatkov iz prejetih formalnih dopolnitev. V nadaljnji obravnavi tako ostaja 66 projektov v vrtce in 91 projektov v osnovno šolstvo. Skladno z merili razpisa se za sofinanciranje izberejo vloge, ki dosežejo največje število točk, do zapolnitve predvidenih proračunskih sredstev, ob upoštevanju pripadajočih sofinancerskih deležev ministrstva.« je zapisano na spletni strani ministrstva. Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, da bi zagotovili statično in potresno varnost objektov ter manjkajoče površine ali prostore. V okviru razpisa je predvidenih 13,3 milijona evrov za investicije v vrtce, 27,7 milijona evrov za osnovno šolstvo in 2 milijona evrov za investicije šolstva narodnosti.

Na dnu prioritetne lestvice
Občina je na razpisu dosegla 40 točk, najvišje uvrščena občina Kočevje jih je dobila 79. Kot smo izvedeli je komisija občini Log - Dragomer v demografskem sklopu dodelila zgolj 6 od 35 možnih točk. Po merilih ministrstva demografska slika občine namreč ne izkazuje najvišje prioritete za gradnjo vrtca oziroma dodatnih enot, saj je razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem prijavljenih otrok v šolskem okolišu, na katerega gravitirajo otroci v prijavljeni vrtec, pod 1, prav tako je nizek tudi pozitivni prirast. »Kljub temu, da ima občina oddelke s povečanim normativom (+ 2 otroka na oddelek), pa nismo prejeli nobene točke, ker vrtec nima vpisanih romskih otrok in ker ne gre za investicijo za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti, 2 so še pojasnili na Občinski upravi. Bolj uspešna je bila občina v sklopu pripravljenosti investicije, kjer je prejela 16 do 20 možnih točk. Meril za dodelitev dodatnih točk pa ne izpolnjujemo, saj občina ni na območju Triglavskega narodnega parka ter ker ni uvrščena v obmejna problemska območja.

Manj denarja kot potreb
»K predložitvi dokumentacije bodo pozvane občine, katerih projekti v vrtce so se uvrstili do vključno 18. preliminarnega prioritetnega mesta, in občine, katerih projekti v osnovo šolstvo so se uvrstili do vključno 30. preliminarnega prioritetnega mesta,« so pojasnili na ministrstvu. Da je sredstev manj kot je potreb, so opozorili v Združenju občin Slovenije, kjer so se zavzeli za zagotavljanja dodatnih sredstev za javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. »Združenje občin Slovenije je v februarju 2021 pripravilo analizo (sodelovalo je 105 občin), iz katere izhajajo natančne številke o potrebah na področju investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Potrebe v teh 105 občinah znašajo okvirno 3,7 milijarde evrov. Člani predsedstva združenja so na srečanju z ministrico, ki je bilo 2. aprila, predlagali potrebo po dodatni zagotovitvi sredstev v okviru priprave sprememb proračuna za leti 2021 in 2022 ter pri pripravi proračuna za leto 2023,« so nam povedali na Občini. V združenju so ministrici predstavili številke iz analize in podali pobudo za zagotovitev finančnih sredstev iz državnega proračuna. Ker so morda na vidiku dodatna sredstva, bodo na Občini aktivno spremljali dogajanje glede zagotovitve dodatnih sredstev za izvedbo investicij, s katero bi pridobili sofinancerska sredstva in malčkom zagotovili nove ter ustreznejše prostore. 

V. L.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi