Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
17°C
12°C
JUTRI
23°C
12°C
Deli
3123

Študija bi zapirala cestne odseke

Podjetje PNZ svetovanje projektiranje je izdelalo prometno študijo za občino Log - Dragomer. Pripravljavci so analizirali sedanje stanje, ugotovili glavne težave ter pripravili predlog rešitev prometne problematike, na podlagi katerega se bo občina lahko lotila reševanja tega področja. Kot so ugotovili v študiji, eno največjih težav predstavljajo preozke ceste, nepreglednost cestnih odsekov in križišč ter prekoračitve hitrosti in posledično zelo nizka stopnja varnosti pešcev in kolesarjev.

Podjetje PNZ se je izdelave študije najprej lotilo s terenskimi raziskavami (štetjem prometa, hitrostnimi meritvami vozil, popisom infrastrukture za pešce in kolesarje, prometne signalizacije, parkirišč in pregledom postajališč javnega prometa). Hitrost vozil so merili na desetih mestih v občini, rezultati pa so pokazali, da vsak tretji voznik ne upošteva hitrostnih omejitev. Najbolj kritično je na Dragomerški cesti, tako znotraj naselja kot pri osnovni šoli. V tem križišču se omejitev ni držalo kar 75 odstotkov voznikov, tu pa so izmerili tudi najvišjo hitrost znotraj občine, in sicer 112 km/h, kar je skoraj štirikrat več, kot je dovoljeno. Kot so poudarili pripravljavci, so rezultati skrb vzbujajoči, saj občina nima urejenih površin za pešce in kolesarje. »Šolarji in ostali prebivalci tako hodijo kar po cesti. Zaradi previsoke hitrosti vožnje motornih vozil je stopnja varnosti na obravnavanih lokacijah zelo nizka,« so še zapisali v študiji. Kako visoko je tveganje, pričajo podatki o povezanosti hitrosti vožnje ob trčenju vozila v pešca z verjetnostjo smrti pešca. Pri hitrosti 30 km/h, kolikor je dovoljena hitrost znotraj naselij v občini, je verjetnost za smrt 10 odstotna, pri 50 km/h je ta verjetnost že 50 odstotna, pri hitrosti 60 km/h pa pešci skorajda nimajo več možnosti za preživetje, trk bi se ob tej hitrosti v 90 odstotkih končal s smrtjo.

 

Poskusno bi zaprli dva cestna odseka

Zaradi visokega obsega prekoračitev hitrosti na zahodnem odseku Dragomerške ceste, ki je del vsakodnevne poti šolarjev, so pripravljavci predlagali, da se ga poskusno zapre za ves motorni promet. »Na srečo na tem odseku do danes še ni bilo hujše nesreče. Z zaprtjem dela Dragomerške ceste (med Šolsko in Staro cesto) za motorni promet želimo preprečiti, da bi se kakšna zgodila v prihodnje. Analiza stanja kaže, da je zaradi izjemno visokih prekoračitev hitrosti ter prisotnosti kolesarjev in pešcev, zlasti otrok, verjetnost hude nesreče velika,« še razložijo v študiji. V podjetju PNZ bi za motorni promet poskusno zaprli tudi zahodni del ceste Pod Gradom. »Ker je ta del ceste zelo ozek, prometa na njem že danes ni veliko, cesta pa brez velikih investicij ne dovoljuje umestitve peš površin, se predlaga (poskusno) zaprtje odseka za motorni promet. Tako bi lahko pešci in kolesarji brez skrbi uporabljali celotno cestno telo,« so prepričani v podjetju, kjer še pravijo, da so izjema le stanovalci tamkajšnje hiše ter lastniki zemljišč. Zaradi ozkih profilov in lokalnih zožitev predlagajo vzpostavitev enosmernega krožnega prometa Rožna pot–Pot na Polane–Vrtna pot–Pot ob Snežaku. Na najbolj kritičnih cestnih odsekih ter na vseh glavnih občinskih cestah skozi naselja, kjer naj bi potekala »varna pot«, bi promet umirjali z grbinami.

 

Dva predloga možnih ukrepov za rešitev problematike

Prvi sklop obsega predlog takojšnih ukrepov, ki se lahko začnejo izvajati že v letošnjem letu, med njimi so ureditev razraslih živih mej ob občinskih cestah, ki poslabšujejo preglednost cestnih odsekov in križišč, postavitev grbin, ureditev prometne signalizacije, poskusno zaprtje dveh cestnih odsekov v času Evropskega tedna mobilnosti, postavitev preventivnih radarskih tabel »vi vozite«, povečanje nadzora hitrosti vozil, osveščanje otrok in odraslih ter integracija obstoječih medkrajevnih linij z linijami mestnega prometa v Ljubljani. V drugi sklop pa sodijo predlogi, za katere je potrebnega več časa. Največje težave, v katere bo občina morala zagristi v prihodnosti, so po mnenju PNZ neurejene površine za pešce in kolesarje, potrebno bo razširiti in obnoviti cestne površine znotraj naselij, urediti križišča ob državni regionalni cesti ter parkirišča in dopolniti omrežje javne razsvetljave. Kot pravijo, bo potrebno uresničiti vse ukrepe, saj le sinergija vseh vodi do prometno in okoljsko primerne ureditve. Ukrepi pa naj bi omogočili, da bo občina Log - Dragomer postala urejena, varna in prijaznejša do ljudi.

Podjetje je sicer v dokumentu analiziralo sedanje stanje, zaznalo glavne težave ter pripravilo celovito zasnovo prometne ureditve za cestno omrežje, umirjanje prometa, parkiranje, javni in šolski prevoz, peš- in kolesarske poti ter varno šolsko pot. V sklopu priprave študije je podjetje v sodelovanju z občino na osnovni šoli pripravilo tudi delavnico za občane, na kateri so predstavili osnutek prometne študije, z občani izmenjali mnenja o ureditvi prometnega področja ter izvedli anketo. Prometno študijo so na aprilski redni seji sprejeli občinski svetniki, ki so občinski upravi predlagali, da pripravi načrt ukrepov, prioritete in časovnico za leti 2016 in 2017, ter priporočili, da naj bo predlagana nova povezovalna kolesarska in pešpot v predelu med Športnim parkom Log in Športnim parkom Dragomer široka vsaj tri metre z metrom bankine na vsaki strani.  

 

V. L. 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi