Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
27°C
15°C
JUTRI
24°C
13°C
3628

Priključek Dragomer tik pred izdajo gradbenega dovoljenja?

Log - Dragomer, januar 2022 – Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo novega avtocestnega priključka Dragomer je v zaključni fazi. Prav tako je v zaključni fazi tudi pridobivanje gradbenega dovoljenja, vlogo je treba dopolniti le še z manjkajočimi služnostmi. Na Darsu nam datuma začetka gradnje niso razkrili, pravijo le, da se bo ta začela, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, torej pridobljena vsa upravna dovoljenja, zagotovljena sredstva za investicijo in izbran izvajalec.

Gradnja novega avtocestnega priključka na Lukovici, ki naj bi razbremenil avtocestni odsek med Brezovico in Vrhniko, ima dolgo brado. V državni lokacijski načrt je bil uvrščen že pred več kot desetletjem, v tem času pa smo bili priča številnim zamudam in zapletom. Naložba naj bi se vendarle kmalu začela. Kot so nam pojasnili na Darsu so v sklepni fazi pridobivanja potrebne dokumentacije. »Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo je v zaključni fazi. Prav tako je v zaključni fazi pridobivanje gradbenega dovoljenja, vlogo je potrebno dopolniti še z manjkajočimi služnostmi, ki so v pridobivanju,« pravijo na Dars ter dodajajo, da so vsa potrebna zemljišča za gradnjo, teh je 23,6 hektarov,  že odkupljena.  Gradnja se bo lahko pričela, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji graditve, ti vključujejo vsa upravna dovoljenja in zagotovljena sredstva. »Prav tako je potrebna izvedba javnega naročila ter pravnomočna odločitev izvajalca gradbenih del«


Gradnja bo potekala najmanj dve gradbeni sezoni
Projekt obsega izgradnjo novega avtocestnega priključka s štirimi priključnimi kraki v obliki romba, ki se navežejo v spiralni križišči na novi povezovalni cesti. »Priključek se tako naveže na obstoječo regionalno cesto R2-409/0300 na območju naselja Lukovica pri Brezovici. V sklopu projekta se izvede tudi nova povezovalna cesta od avtocestnega priključka do nivojskega železniškega prehoda prek železniške proge Ljubljana–Trst pri Vnanjih Goricah z navezavo na obstoječo regionalno cesto,« so nam razložili naši sogovorniki. V sklopu investicije so predvidene tudi prilagoditve na avtocesti, spremljajoče ureditve komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter prilagoditve obstoječih ureditev. Predvidena je še izvedba protihrupnih ukrepov.

»Zaradi zahtevnih barjanskih tal in temu prilagojene tehnologije gradnje bo gradnja trajala najmanj dve gradbeni sezoni. Tehnologija gradnje premostitvenega objekta pa bo prilagojena čim manjšemu oviranju prometa na avtocesti, tako da so predvidene le krajše zapore prometa,« so opozorili na Dars. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša v tekočih cenah 45,2 milijona evrov z davkom in stroški financiranja.

 

Priključek ima strateški pomen
Načrtovan avtocestni priključek na Lukovici je vsaj z dveh vidikov pomemben tudi za občino Log - Dragomer. Izboljšala naj bi se dostopnost občine ter kakovost bivanja. Občina bo zaradi bližine dostopa do avtoceste zanimiva za priseljevanje, ustvarjeni bodo boljši pogoji za razvoj gospodarstva v občini, pozitivno pa bo vplival tudi na kvaliteto bivanja. »Ob jutranjih konicah se skozi našo občino vijejo kolone vozil ter ob tem v zrak spuščajo velike količine izpušnih plinov. Ko bo promet skozi našo občino potekal bolj tekoče, se bo v okolje sproščala manjša količina izpušnih plinov in v tem primeru se bo zagotovo povečala kvaliteta bivanja,« nam je pred časom zaupal župan Miran Stanovnik.

 

Priključek načrtovan tako, da omogoča širitev avtoceste

V prihodnosti je med Ljubljano in Vrhniko predvidena vzpostavitev tretjega voznega pasu, zanimalo nas je, kdaj naj bi začeli z rekonstrukcijo avtoceste na tem območju: »Za primorsko avtocestno vpadnico za zdaj še ni znano, kdaj bo mogoče pričeti z rekonstrukcijo obstoječega odstavnega pasu v vozni pas. Po Uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (ta je bila sprejeta avgusta 2020), moramo namreč izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V teku je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo del in ostale strokovne podlage za izvedbo presojo vplivov na okolje.« Na Darsu so nam še zaupali, da so projektne rešitve usklajene ter da je priključek Dragomer projektiran na način, da omogoča kasnejšo izvedbo tretjega pasu.

V. L.,

foto: V. L. 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi