Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
15°C
-2°C
JUTRI
15°C
-2°C
Deli
3628

KPK: župan je kršil integriteto; župan Stanovnik: ugotovitve so nepravilne

Komisija za preprečevanje korupcije je na svoji spletni strani 22. decembra objavila sklep, v katerem županu Občine Log - Dragomer Miranu Stanovniku očita kršenje integritete župana (3. točka 4. člena ZIntPK). Župan pravi, da mu odločba uradno še ni bila vročena, se je pa z njo seznanil na spletnem portalu mojaobcina.si/log-dragomer.

Kot navaja KPK, je pod drobnogled vzela sodelovanje Mirana Stanovnika v oddaji Survivor, ki jo je predvajala televizija Pop TV. Senat KPK Stanovniku očita kršitve v treh točkah: da naj bi KPK zamolčal vodenje oddaje Survivor ter druge relevantne podatke (časovno obremenitev, koriščenje izrednega plačanega in neplačanega dopusta, pogodbo, s katero je že razpolagal, ter dejstvo, da dejavnost že opravlja). Prav tako navaja, da je poslovni subjekt s. p. odprl še pred izdajo dovoljenja komisije ter bil zato nekaj časa (od 7. aprila 2016 do izdaje dovoljenja komisije 23. junija 2016) na položaju nezdružljivosti funkcij. Komisija še ugotavlja, da je v času od 15. aprila 2016 do 3. junija 2016 opravljal pridobitno dejavnost, vodenje oddaje Survivor, ne da bi za opravljanje dejavnosti prejel dovoljenje KPK (kršitev 4. odstavka 26. člena ZIntPK).

 

Župan Stanovnik: ugotovitve komisije so nepravilne in nezakonite

Za pojasnilo smo se obrnili na župana Stanovnika, ki nam je dejal, da so ugotovitve komisije nepravilne in celo nezakonite. Po njegovem je komisija bistveno kršila določbe postopka ter nepravilno in nepopolno ugotovila dejansko stanje. Glede časovne obremenitve ja navedel, da je v času obstoja s. p. opravil približno 100 delovnih ur, kar je manj kot dve na teden. Očitke o koriščenju izrednega plačanega in neplačanega dopusta zavrača, saj je pravica do odobritve le-tega izključno v rokah občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve občinskega sveta (v nadaljevanju KMVVIAZ), posledično KPK nima pristojnosti presojati pravilnosti sklepa o odobritvi dopusta njemu samemu. Očitek glede »nepredložitve pogodbe« s POP TV prav tako zavrača, saj ni zakonske podlage, po kateri bi moral funkcionar obvestilu o začetku opravljanja posameznih dejavnosti predložiti še kakršnakoli dokazila. Glede »zamolčanja dejstva, da dejavnost že opravlja« je dejal, da to ni res, saj je KPK pravočasno obvestil o odprtju espeja.

Se pa dotična komisija ni odzvala v zakonitem roku (ta mora namreč v 15 dneh od sprejema obvestila, obvestiti o nezdružljivosti funkcij), temveč šele dober mesec po prijavi podjetja komisiji. Komisija sicer trdi, da je v zakonskem roku župana pozvala, naj se izjasni ali bo dopolnil vlogo, a poštna povratnica (faksimile hrani uredništvo) izkazuje, da je bila ta prevzeta šele 20. maja, torej 37 dni po tistem, ko je župan oddal vlogo.

Še več, pravi Stanovnik, KPK je leta 2011 sama izdala pojasnilo za poklicne funkcionarje, v katerem pravi, da funkcionarju ni treba čakati na odločbo KPK, da začne z dodatnim delom. Glede nezdružljivosti funkcij Stanovnik v svojem zagovoru pravi, da KPK ni nikjer pojasnila, s kakšnim ravnanjem naj bi povzročil kršitev. Očitek, da za opravljanje dejavnosti ni prejel dovoljenja KPK, pa ponovno zavrača z razlogom, da je KPK obvestil pravočasno in mu ni bilo treba čakati odločitve. Kar nekaj pomislekov KPK je šlo tudi v smeri, da registrirana dejavnost Stanovnikovega espeja – športne dejavnosti – ni pravilna glede na dejansko vlogo Stanovnika v oddaji. Slednji tudi te zavrača, saj mu je ustreznost registracije espeja glede na dejavnost v Survivorju potrdil tržni inšpektorat. To je še toliko bolj pomembno, ker 26. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pravi, da mora funkcionar v 8 delovnih dneh od začetka opravljanja dejavnosti o tem obvestiti KPK, razen v primerih športne ali publicistične dejavnosti.

 

S Filipinov vodil občino

Stanovnik zaključuje, da so navedbe KPK nesmiselne, saj niso v povezavi z doseganjem ciljev, za kar je Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije napisan, saj praktično noben njen očitek ne drži. Za vse navedene trditve, pravi, ima pisne dokaze, ki si jih lahko zainteresirani ogledajo na občini. Pravi še, da je ravnal v skladu z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Dodaja, da opravljanje dejavnosti v projektu Survivor ni vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije župana ali ogrozilo njegove integritete. »Čeprav to ne bi bilo potrebno, sem svoje naloge župana uskladil z aktivnostmi v projektu Survivor, tako da so potekale z nezmanjšano intenzivnostjo in učinkovitostjo. Dnevno sem komuniciral z občani in vsemi, ki so se z menoj povezali preko e-pošte, videokonference ali telefonskega klica. Za občinske potrebe, ki so bile povezane z opravljanjem funkcije župana, sem na tedenskem nivoju porabil od 25 do 40 delovnih ur in izključno svoja sredstva.«

Vsa gradiva v zvezi z navedenim primerom so na spletni strani www.www.kpk-rs.si.

 

Gašper Tominc

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.

Mitja Pleško 12. 01. 2018

Komentar občana na odgovor župana Mirana Stanovnika na ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije. KPK: župan je kršil integriteto; župan Stanovnik: ugotovitve so nepravilne Komisija za preprečevanje korupcije je na svoji spletni strani 22. decembra objavila sklep, v katerem županu Občine Log-Dragomer Miranu Stanovniku očita kršenje integritete župana (3. točka 4. člena ZIntPK). Župan pravi, da mu odločba uradno še ni bila vročena, se je pa z njo seznanil na spletnem portalu mojaobcina.si/log-dragomer. KOMENTAR: To ni res. Odločba je bila na pošti prevzeta nekaj dni pred objavo članka. Kot navaja KPK, je pod drobnogled vzela sodelovanje Mirana Stanovnika v oddaji Survivor, ki je bila predvajana po televiziji Pop TV. Senat KPK mu očita kršitve v treh točkah: da naj bi Stanovnik KPK zamolčal vodenje oddaje Survivor ter druge relevantne podatke (časovno obremenitev, koriščenje izrednega plačanega in neplačanega dopusta, nepredložitev pogodbe s katero je že razpolagal ter zamolčanje dejstva, da dejavnost že opravlja). KOMENTAR: KPK ne očita, da naj bi Stanovnik nekaj naredil ampak KPK na podlagi materialnih dokazov ugotavlja, da je Stanovnik nekaj naredil v nasprotju z zakonom. Ne gre več za domnevo, ampak za dokazano kršitev. . Prav tako navaja, da je poslovni subjekt s. p. odprl še pred izdajo dovoljenja Komisije ter bil zato nekaj časa (od 7. aprila 2016 dalje do izdaje dovoljenja Komisije 23. junija 2016) v nezdružljivosti funkcij. Komisija še ugotavlja, da je v času od 15. aprila 2016 do 3. junija 2016 opravljal pridobitno dejavnost vodenje oddaje Survivor, ne da bi za opravljanje dejavnosti prejel dovoljenje KPK (kršitev 4. odstavka 26. člena ZIntPK). KOMENTAR: Glede na to, da je sklep KPK javno dostopen na spletni strani KPK, bi na tem mestu morala biti povezava na dokument. Poleg tega je občan, ki je uredništvo NČ obvestil o sklepu KPK, ob obvestilu navedel link na spletno stran KPK.

Mitja Pleško 12. 01. 2018

nadaljevanje komentarja KOMENTAR: Stanovnik nikjer v svojem odgovoru ne pojasni v čem so ugotovitve KPK NEZAKONITE. Ne navede člena in zakona, ki naj bi bil kršen. Poleg tega ne pojasni v čem in kako je komisija bistveno kršila določbe postopka, ki naj bi bile kršene. Domnevati gre, da so navedbe Stanovnika o nezakonitosti sklepa KPK namenjene bolj zavajanju, kot pa resnični očitki senatu KPK KOMENTAR: To enostavno ni res. Stanovnik je bil neprekinjeno odsoten mesec in pol, ko je sodeloval pri snemanju komercialnega TV resničnostnega šova na Filipinih. Tudi, če mu je izplačevalec dohodka priznal samo 8 ur dnevno (ostalo je bil prosti čas??) to znese 6 tednov x 7 dni x 8 ur, oziroma skupaj 336 ur oziroma 56 ur na teden. To pa je občutno več kot 2 uri na teden, kolikor je Stanovnik navedel v vlogi, ki jo je poslal na KPK. KOMENTAR: Gre za zavajanje, ker KPK Stanovniku ne očita koriščenja dopusta, kot navaja Stanovnik, ampak namerno zavajanje KPK in navajanje neresničnih informacij ter zamolčanje za odločanje KPK ključnih informacij. KOMENTAR: Gre za zavajanje, podobno kot v prejšnji točki. Očitek KPK glede nepredložitve pogodbe se nanaša na dejstvo, da je Stanovnik ob oddaji vloge na KPK in tudi v samem postopku preiskave zavajal KPK Ker je s pogodbo že razpolagal, bi jo lahko predložil in iz pogodbe bi se enostavno in nedvoumno videlo kakšna je bila narava dela, kdaj je delo potekalo ali je šlo za javno prireditev, kakšna je bila časovna obremenitev in kakšno je bilo plačilo. Ker je Stanovnik v vlogi navedel podatke, ki se bistveno razlikujejo od podatkov v pogodbi, je pogodbo namerno zamolčal. KOMENTAR: To enostavno ni res. KPK je Stanovnika še pred snemanjem na Filipinih obvestila, da pridobitne dejavnosti kot župan ne sme opravljati. Nato je Stanovnik šel na snemanje in šele po snemanju zaprosil KPK za dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti. Poleg tega je v svoji vlogi Stanovnik na

Mitja Pleško 12. 01. 2018

nadaljevanje Poleg tega je v svoji vlogi Stanovnik navedel, da bo dejavnost opravljal v svojem prostem času, s svojimi sredstvi in da mu bo dejavnost vzela 2 uri na teden. Dejanski pa je bil zaradi snemanja neprekinjeno odsoten 6 tednov, skupaj vsaj 336 ur, in od tega je en teden prejemal dodatno plačo župana iz občinskega proračuna (izredni dodatni plačan dopust). KOMENTAR: Ta izjava presega vse meje dobrega okusa! KPK namreč na prvi strani sklepa jasno in nedvoumno navaja v odebeljenem tekstu, kateri zakon je bil kršen s katerim Stanovnikovim dejanjem: Ravnanje Mirana Stanovnika, župana Občine Log – Dragomer, pri posredovanju podatkov v postopku izdaje dovoljenja komisije za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika po 26. členu ZIntPK, ko je: (1) komisiji zamolčal vodenje oddaje Survivor ter druge relevantne podatke (časovno obremenitev, koriščenje izrednega plačanega in neplačanega dopusta, nepredložitev pogodbe, s katero je že razpolagal, ter zamolčanje dejstva, da dejavnost že opravlja); (2) poslovni subjekt, s.p., odprl pred izdajo dovoljenja komisije po 26. členu ZIntPK ter zaradi navedenega bil od 7. 4. 2016 do izdaje dovoljenja komisije, dne 23. 6. 2016 v nezdružljivosti funkcij (kršitev 1. odstavka 27. člena ZIntPK); (3) v času od 15. 4. 2016 do 3. 6. 2016 opravljal pridobitno dejavnost vodenja oddaje Survivor, ne da bi za opravljanje dejavnosti prejel dovoljenje komisije (kršitev 4. odstavka 26. člena ZIntPK); predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. KOMENTAR: To ponovno ni res. Stanovnik je KPK obvestil, da bo opravljal dejavnost, KPK je odgovorila, da je ne sme, Stanovnik je šel na Filipine na snemanje, nato je zaprosil za dovoljenje in navedel napačne informacije o obsegu pridobitne dejavnosti in njeni naravi. KOMENTAR: Gre za zavajanje, saj slednje sploh ni del sklepa KPK. S tovrstnim spreminjanjem teme poskuša Stanovnik bralca odvrniti od dejanske vsebi

Mitja Pleško 12. 01. 2018

nadaljevanje KOMENTAR: Vse trditve KPK so dokazane z dokaznim gradivom. Poleg tega so v povezavi z doseganjem ciljev komisije za preprečevanje korupcije in povečanje integritete javnih funkcionarjev. Zavestno navajanje napačnih dejstev ter zavajanje državnih inštitucij (KPK), občinskih inštitucij (komisija za administrativne zadeve in občinski svet) ter nenazadnje lastnih občanov in volilcev s strani župana prav gotovo predstavljajo kršitev integritete tako na podlagi zakona kot zdrave kmečke pameti. KOMENTAR: Katerimi kodeksi? Strategija razvoja občine Log-Dragomer predvideva sprejem Etičnega kodeksa v občini Log-Dragomer, čemur pa prav župan Stanovnik javno nasprotuje, kar utemeljuje z obrazložitvijo, da on tega ne potrebuje, ker da on je že etičen brez kodeksa. Halo!!?? (izrečeno na seji OS v dec. 2018) EPILOG: Vsako dejanje ima posledice. Namerno zavajati državne inštitucije ni lepo niti prav. Posledica takega dejanja je, da državna inštitucija po službeni dolžnosti profesionalno odreagira, kar se je v konkretnem primeru tudi zgodilo. Povsem nekaj drugega pa je, če župan zavaja lastne občane in volilce, to je ljudi z razumom in čustvi, tudi tiste, ki so mu na volitvah zaupali svoj glas, svojo občino in svoj občinski denar. In župan je v svojem odgovoru na sklep KPK poskušal zavajati nas, občane. Ljudje ne moremo sprejeti uradne odločbe kot to lahko naredijo državne inštitucije niti nimamo časa, da bi to delali. Zato pa si bomo še toliko bolj zapomnili, kdo, kdaj in zakaj nas je poskušal zavajati. Občani nismo ovce in ne pustimo se voditi za nos. Vsaj ne v nedogled. Zavajanje se bo slej ali prej končalo.Če ne prej, pa na volitvah.