Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
3°C
JUTRI
13°C
10°C
Oceni objavo

Uredili bomo območje okoli Potniškega centra Ljubljana

V Mestni hiši smo v torek, 10. oktobra 2023, predstavili načrt ureditve Potniškega centra Ljubljana z okolico, ki bo postal osrednja prestopna točka za potnike, ki uporabljajo javni prevoz. Urejanje tega območja bo predvidoma potekalo do konca leta 2025.

Gre za izjemno zahteven projekt, v katerega so vpeti številni partnerji. Pri ureditvi javnega dela projekta (javne prometne infrastrukture) sodelujejo Ministrstvo za infrastrukturo, Slovenske železnice, podjetje Elea iC projektiranje in svetovanje, d.o.o., Bevk Perović arhitekti, projektiranje, d.o.o., Krajinaris, prostorsko načrtovanje d.o.o., Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Prometnotehniški inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Direkcija RS za infrastrukturo. Pri projektu sodelujta tudi zasebna partnerja Mendota Invest in Corwin, ki bosta v okolici gradila stanovanjske in poslovne stavbe, ter Javni stanovanjski sklad MOL, ki bo na območju gradil nova mestna stanovanja. Potrebno je upoštevati, da je lastništvo zemljišč razdrobljeno na zasebno in javno.

Širitve ceste samo zaradi javnega prometa

Širše območje avtobusne in železniške postaje bo dobilo povsem novo podobo, nove zelene površine ter nove in bolj varne prometne površine. Projekt v celoti upošteva smernice trajnostnega razvoja mestne mobilnosti, vse širitve in nove ureditve cest so načrtovane izključno zaradi javnega potniškega prometa (nobena cesta se ni razširila zaradi osebnih avtomobilov), zasnovane pa so tako, da bodo avtobusi iz središča mesta po najkrajši in najhitrejši poti prišli do obvoznice. Načrt prenove območja v ospredje postavlja tudi kolesarje in pešce, za katere so predvidene nove površine, ki bodo zagotavljale večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

Osrednja točka prestopanja

Območje Potniškega centra Ljubljana bo osrednja točka za prestopanje potnikov v državi, zato želimo zagotoviti najvišjo stopnjo učinkovitosti in udobnosti zanje ter za druge uporabnike prostora. Osnovni cilj je takšna prometna ureditev, s katero bomo zagotovili varnost in pretočnost mestnega prometa, torej prednostno vodenje vseh vrst javnega potniškega prometa, kolesarjev in pešcev.

Kako bo urejen javni potniški promet

Ceste, ki so na širšem območju PCL predvidene za rekonstrukcijo – to so Trg OF, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva, Železna, Topniška in Linhartova cesta, bodo dobile dodaten – rumeni – pas, ki bo rezerviran za vsa vozila javnega potniškega prometa. S tem bomo pospešili in zagotovili zmogljivejši javni prevoz potnikov, uskladili bomo vozne rede, izboljšali preplet različnih oblik mobilnosti ter skrajšali potovalni čas potnikov. Ob tem bomo medkrajevni in mednarodni avtobusni promet od glavne postaje po najkrajši poti usmerili proti obvoznici, brez kroženja po mestu.
Stičišče linij mestnih avtobusov, ki je bilo doslej na Bavarskem dvoru, bomo premaknili pred železniško postajo, na Trg OF oziroma na Masarykovo cesto.

Kakovostne in varne površine za pešce in kolesarje

Pešci in kolesarji bodo po prenovi dobili več prostora, ki bo tudi bolj varen. Pločniki in kolesarske steze bodo prostornejše, razširjeni bodo tudi nekateri ključni prehodi za pešce. Učinkovito prestopanje in premagovanje razdalje med severnim in južnim terminalom avtobusnega potniškega prometa bosta omogočala novi nadhod nad železniškimi tiri, kjer je predviden tekoči trak za pospešitev hoje, in podhod pod železniško progo, kjer bodo imeli kolesarji začrtan dvosmerni tok, ločen od pešcev, izhodi iz podhoda pa bodo urejeni z klančinami.
Na območju bomo uredili tudi dve t. i. plazi – javni površini, oblikovani kot trg z urbano opremo, ozelenitvijo in vodnim elementom. Prav tako načrtujemo postavitev dodatnega postajališča v sistemu souporabe koles Bicikelj in drugih točk ponudnikov storitev souporabe prevoznih sredstev.

Še bolj zelena okolica

V Ljubljani se zavedamo pomena mestnih dreves, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja in blažijo posledice podnebnih sprememb, zato ob vseh prenovah cest vedno zasajamo nova drevesa in ozelenjujemo okolico. Tudi v okolici Potniškega centra Ljubljana bo tako. Vzpostavili bomo več kot 17.000 m2 novih zelenih površin (zdaj jih je 9.600 m2).
Tudi ob Linhartovi cesti, kjer se bo v kratkem začela prva faza prenove, bomo uredili nov drevored. V prvi fazi bomo na novo posadili 117 dreves, 78 jih bomo ohranili, 51 odstranili, 25 pa presadili na druge lokacije. V drugi fazi bomo na novo posadili 97 dreves, 45 pa jih bomo presadili.

Parkirne površine

Pod območjem Potniškega centra Ljubljana je predvidena ureditev parkirnih mest za motorna vozila, kolesa in skiroje. Za vse objekte skupaj (avtobusna in železniška postaja, Center Emonika in Vilharia) je za kolesa predvidenih 4.093 (3.775 pokritih parkirnih mest ter 318 parkirnih mest na prostem), za skiroje je načrtovanih 272 mest, za avtomobile 3.000 parkirnih mest. Parkirna mesta za motorna vozila v podzemnih garažah bodo omogočala, da bomo na tem območju dosedanja parkirna mesta lahko spremenili v bolj kakovosten, ozelenjen javni prostor, prijazen predvsem do pešcev in kolesarjev.

Kdaj bo potekala gradnja

Terminski plan posameznih gradenj in rekonstrukcij še usklajujemo. Obnova železniškega nadvoza na Dunajski cesti se je že začela, v letu 2024 sledi širitev nadvoza oz. podvoza na Šmartinski cesti in prenova Šmartinske ceste od križišča z Vilharjevo cesto do Njegoševe ceste. Vzporedno z gradnjo infrastrukture bodo Slovenske železnice zgradile novo avtobusno postajo ob Vilharjevi cesti in nato porušile obstoječo, prav tako se bodo v tem času gradili objekti zasebnih investitorjev. Celoten projekt naj bi se zaključil leta 2026, odvisno tudi od zasebnih investitorjev in pridobitev gradbenih dovoljenj za posamezne enote.
Vrednost vseh investicij v sklopu Potniškega centra Ljubljana znaša 1 milijardo evrov. 

Zaradi celovitega urejanja območja bo v prihodnih letih vzpostavljenih več zapor cest in javnih površin, zato v tem času na širšem območju pričakujemo večje zastoje. Vse udeležence v prometu že zdaj prosimo za strpnost in razumevanje, saj je cilj tega projekta bistveno izboljšati trenutno stanje prometa, predvsem javnega potniškega, pa tudi razmer za kolesarje in pešce, obenem pa vzpostaviti kakovosten javni prostor, poskrbeti za boljšo varnost v prometu in dostopnost za vse.

Oglejte si prestavitev: Potniški center Ljubljana – prometna ureditev

Oglejte si tudi