Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
3°C
-2°C
JUTRI
2°C
-4°C
Avtor: OBČINA KRIŽEVCI,

Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih

Datum objave: 17. 05. 2018
Številka razpisa: 430-0002/2018-2
Številka: 430-0002/2018-2 Datum: 16.5.2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih Zaporedna številka: 1/2018 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3 Povabilo k oddaji ponudbe OSNOVNI PODATKI O NAROČILU Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih Predmet javnega naročila je gradnja javnih poti v Berkovcih in Lukavcih, naselji se nahajata v občini Križevci. Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18), OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila. Predmet javnega naročila je: Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih. Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito. Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom: Stadij postopka Datumi Rok za postavitev vprašanj 24.05.2018 do 09:00 Rok za predložitev ponudb 1.6.2018 do 09:00 Odpiranje ponudb 1.6.2018 ob 09:05 KONTAKTNA OSEBA Kontaktna oseba: mag. Lidija Domanjko E-poštni naslov: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si Telefonska št: 02 584 40 40 Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča. PREDLOŽITEV PONUDBE Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način: • elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/e-oddaja Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja. Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe. Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne.V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji. ODPIRANJE PONUDB Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu: Spletna aplikacija e-Oddaja Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb. Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa je vidna samo naročniku. VELJAVNOST PONUDBE Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe. PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE Razpisna dokumentacija je brezplačna. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA Način postavljanja zahtev za pojasnila: • Portal javnih naročil Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo. ŽUPAN OBČINE KRIŽEVCI mag. Branko Belec

Všečkaj objavo