Logo MojaObčina.si

Križevci

JUTRI
29°C
18°C
NED.
27°C
18°C
Avtor: OBČINA KRIŽEVCI,

JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za leto 2021

Datum objave: 05. 11. 2021
Številka razpisa:

VRSTE UKREPOV ZA KATERE SE DAJEJO POMOČI:

UKREP 1: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014-13. člen pravilnika) 

Upravičeni stroški (nameni sofinanciranja):

         sofinanciranje upravičenih stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih posevkov.

Upravičenci do pomoči:

         kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo zavarovalno polico za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

UKREP 2: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal (v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013- 16. člen pravilnika)

Upravičeni stroški (nameni sofinanciranja):

Pomoč se dodeli za stroške:

-       nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve moke, agro apna, ipd.),

Bruto intenzivnost pomoči:

-        do 50% upravičenih stroškov;

-       znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz  šestega odstavka 16. člena pravilnika.

Upravičenci:

Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v 6. členu pravilnika.

PROSIMO PREBERITE PRILOŽENO RAZPISNO DOKUMENTACIJO.

Všečkaj objavo