Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
13°C
JUTRI
26°C
11°C
Oceni objavo

VESEL, DOBER, RAZUMEVAJOČ

Praznovanje 80. rojstnega dneva z ljubljanskim stolnim proštom Jožefom Lapom
Na ponedeljek v velikonočni osmini, 10. aprila, se je v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja zbrala množica ljudi, da bi se s svojo navzočnostjo pri maši ob 9. uri najprej veselila skupaj z ljubljanskim proštom in prelatom Jožefom Lapom ob njegovem 80. rojstnem dnevu, obenem pa mu že pred mašo oz. po njej ali pri pogostitvi na proštijskem vrtu zaželela vse najboljše ob visokem življenjskem jubileju in obletnici krsta.

Rodil se je na veliki petek, 9. aprila, 1943 očetu Francu in materi Kristini, rojeni Vreček, kot dvanajsti otrok v Nasovčah št. 1 pri Komendi, krščen pa je bil (krstil ga je frančiškan p. Evstahij Berlec, ker so župnika Janeza Zabukovca nemški okupatorji izgnali na Hrvaško) prav na veliko noč 11. aprila, 1943 v župnijski cerkvi sv. Petra pri istem kamnitnem krstnem kamnu, ki so ga pri obnovi cerkve odstranili, prelat Lap pa ga je kot dragocen spomin postavil na vrh svojega vrta, ob katerem kdaj tudi mašuje. Tokrat je ta kotiček vrta krasil napis Poveličujte z menoj Gospoda, kot se je glasilo proštovo novomašno geslo, živi in udejanja pa ga še danes, in napis 80 let, kolikor jih šteje prelat Lap, a jih ni bilo videti na njem.

Prelat Lap je, mladostno svež, ljubezniv, vesel in hvaležen Bogu in vsem, ki čutijo z njim, ga podpirajo v molitvi in dobrih delih, stopal v slavnostnem sprevodu v »mater cerkva« v ljubljanski nadškofiji, pred njim pa bogoslužni sodelavci, narodne noše iz okolice Ljubljane, člani reda Božjega groba iz Jeruzalema in številni duhovniki, med njimi rojak iz komendske župnije Ivan Jagodic. Z njim sta tik ob njem ob oltarju somaševala prelata in stolna kanonika ljubljanskega stolnega kapitlja Anton Slabe in Vinko Vegelj.

Slavljenčevi sorodniki, sodelujoči pri maši, narodne noše, člani reda Božjega groba iz Jeruzalema, »vitezi vina«, proštovi prijatelji, župljani Komende in Novega mesta in drugih krajev, kjer je kot duhovnik deloval, verniki ljubljanskega stolnega občestva in drugi, ki so praznovali skupaj z njim, so se posedli v klopi v cerkveni ladji.

Na cerkvenem koru je pel Mešani pevski zbor Anton Foerster pod vodstvom zborovodkinje Damijane Božič-Močnik; z več pesmimi je prošta Lapa počastil tudi pri pogostitvi na proštijskem vrtu.

Jubilant se je že v uvodu v mašo zahvalil vsem, ki so prišli v stolnico obhajat njegova praznika, pa tudi med pogostitvijo.

Za pridigo se je, po stari navadi pridigarjev, povzpel na samo prižnico v stolnici. V govoru je zbrane povabil, naj se še naprej v duhu največjega praznika krščanstva zahvaljujejo vstalemu Odrešeniku za »dar vere, bogoslužno obnavljanje svetih skrivnosti velikega tedna in za Jezusovo spremljanje na naši poti v Emavs«. Poudaril je, da smo Bogu res lahko hvaležni, da »nismo tavajoči popotniki, turisti, ki bi radi samo uživali, marveč duhovni ljudje«.

Po koncu maše so se mu v besedah in z izbranimi darili že v stolnici zahvalili stolni cerkovnik Blaž Škerl, novomeški župan Gregor Macedoni in predstavnik narodnih noš, na proštijskem vrtu pa v imenu rojakov Nasovčanov njegov nekdanji sosed Jožef Pavlič. To je naredil s sledečimi besedami:  

 

Spoštovani g. prošt prelat Jožef Lap!

Ljubljančani so nekdaj na velikonočni ponedeljek hodili v Emavs v Štepanjo vas. Mi, vaši rojaki Nasovčani, pa smo prišli v ljubljansko stolnico, da ožarjeni od zore velikonočnega veselja in polni hvaležnosti skupaj z Vami najprej zapojemo Alelujo vstalemu Odrešeniku, obenem pa praznujemo vaš visok življenjski jubilej – 80. obletnico rojstva in krsta.

Prišli smo, da se skupaj z Vami spominjamo velikih darov svetega tridnevja, ki smo ga nekdaj skupaj obhajali za časa župnika in zaslužnega dekana Viktorijana Demšarja v naši župnijski cerkvi sv. Petra v Komendi, potem pa so se naše poti razšle. Vaša Vas je kot duhovnika vodila vse do slovenske metropole, naše pa v zakrament svetega zakona in drugam. Čeprav narazen, smo si bili vedno blizu. Vaša vrata, zlasti na proštiji v Novem mestu, so bila vedno odprta za nas, mi pa smo Vas tudi radi vabili medse, ko ste blagoslavljali sveta znamenja v naši vasi, hkrati pa prihajali k nam kot nekdanji sovaščan, prijatelj, moder svetovalec, družaben in odprt človek; posebej pevec z velikim pevskim darom in domoljubnim zanosom. Vsako srečanje z Vami je bilo za nas velik praznik, dar in obujanje spomina na najlepše in najdragocenejše, kar premore naša vas. Tudi več duhovnih poklicev. Med njimi škofa Jožefa Kvasa, ki je v mladih letih nekaj časa prebival pri sorodnikih v naši vasi, ko je obiskoval osnovno šolo v Komendi, prav Vi pa ste ga nasledili kot vikar, župnik in prošt v Novem mestu.

Ob bogoslužnem spominu na Jezusovo prikazanje učencema na poti v Emavs in druženje z njima si drznem primerjavo: kot Bogu posvečen služabnik ste tudi Vi, g. prošt Jožef, hodili ob Zveličarju z nami v duhu, molitvi, mislih, pismih, voščilih in drugih izrazih naše povezanosti. Vedno, kadar smo se srečali, smo čutili, kaj je Vam pomenila rojstna vas. Zato smo Vam tudi radi pomagali, ko ste prosili za to, ali pa kar sami od sebe. V zidovih obnovljene proštije v Novem mestu je na stotine naših žuljev in ur, najprej pa vaših kot prvega delavca v Gospodovem vinogradu, kdaj tudi v kamnolomu, ko je bilo treba prijeti za kramp ali lopato. Z njim, Gospodom, pa tudi z Vami kot duhovnim gospodom, smo zmogli vse v vseh preizkušnjah življenja, ki tudi Vam niso bile prihranjene.

Danes je dan veselja, hvaležnosti in skupnega pogleda na prehojeno pot. Nas, vaščanov Nasovč skupaj z Vami, pa tudi moje osebne, saj je bilo od naše hiše do vaše le nekaj deset metrov. Babčovi, kot se je reklo pri Vas doma, in Jakonovi, smo si vedno radi pomagali, pa tudi drugi Nasovčani med seboj. Potrjevali smo, da smo resnično »naši«, kar izpričuje staro poimenovanje naše vasi Našovče (Naschowitsch za časa župnika Petra Pavla Glavarja), ki je lani praznovala 600. obletnico prve pisne omembe v zgodovinskih virih, vaša hiša pa je med prvimi štirimi omenjenimi v vasi. Vi, Babčovi, in mi, Jakonovi, pa najbolj to, da sta bila vaš oče Franc in mati Kristina krstna botra meni, moji sestri Anici ter bratoma Petru in Martinu.

Tukaj zbrani vaši nekdanji sovaščani Vas vabimo, da se nam letos pridružite v svoji rojstni vasi, da skupaj praznujemo 80. obletnico vašega rojstva še pri nas v Nasovčah; obenem pa se Vam zahvaljujemo za vse duhovne in druge dobrine, ki ste nam jih podarjali in delili z nami. Sam se Vam v veliki hvaležnosti za vašo gostoljubnost, duhovno bližino in podporo mojemu delu zahvaljujem z najlepšim, najbolj iskrenim in osebnim, kar Vam morem dati, bo v Vas oživilo  spomin na rojstno vas, ugledno rojstno Babčovo domačijo na najlepšem koncu Nasovč, sveta znamenja in polja, kjer smo skupaj v potu lastnega obraza in telesa orali, sejali, pleli in želi za kruh življenja, pa tudi duhovni kruh, ki ste ga Vi nam, kot Jezus učencema na poti v Emavs, razlomili in ponudili v trajno jed. Naj nas ta obojni kruh še naprej povezuje, skupna hoja naproti nebeškemu Emavsu pa še trdneje združuje, krepi in blagoslavlja v moči vstalega Zveličarja!

V imenu vaših rojakov Nasovčanov Vam, dragi g. prošt Jožef Lap, Babčov Joža iz Nasovč, iz vsega srca kličem in nazdravljam: Na mnogaja ljeta!

 

Proštu Jožefu Lapu so ob zanj zelo pomembnem dogodku in jubileju zaželeli »vse najboljše« mnogi, ki ga spoštujejo, cenijo njegovo delo. Med njimi tudi krščanskodemokratski politik Lojze Peterle, komendski župan Jurij Kern z družino, slikar Tadej Žugman.

Najdlje so se ob njem zadržali njegovi rojaki Nasovčani, ki so ga tudi povabili medse, da še v rojstni vasi praznujejo z njim.

Za pogostitev je poskrbela vešča ekipa Korbar Catering and Events z Brega pri Komendi, za vino pa »vitezi vina« in novomeški in okoliški vinogradniki.

Narodne noše so se celo zavrtele v plesu.

Da je bilo vse tako lepo, prisrčno in prijateljsko razpoloženo, ima velike zasluge tudi vreme, sak je ves čas sijalo in grelo prijetno toplo spomladansko sonce.

Pogovor s proštom Jožefom Lapom za TV Komenda je posnel snemalec in režiser Janko Žagar iz Most, pogovarjala se je dr. Marjeta Humar iz Kamnika.


Kratek življenjepis ljubljanskega stolnega prošta Jožef Lapa:

Jožef Lap je osnovno šolo obiskoval v Komendi, malo semenišče od leta 1958 do 1962 v Pazinu v Istri, teologijo je študiral na Teološki fakulteti v Ljubljani, ko je od leta 1962 do 1967 prebival v Bogoslovnem semenišču v istem mestu; v mašnika ga je 29. junija 1967 posvetil ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik. Naslednje leto je bil imenovan za vikarja na Kapitlju v Novem mestu, kjer je bil nato župnik (od 1973), prošt kolegiatnega kapitlja (od leta 1977); leta 1993 je bil za svoje veliko delo na Kapitlju in proštiji ter drugje odlikovan z naslovom prelata, leta 1994 je postal častni občan Mestne občine Novo mesto, leta 1999 pa »Najmeščan« Novega mesta, od katerega se je poslovil leta 2006, ko so ga povzdignili v ljubljanskega stolnega prošta in imenovali za ekonoma Bogoslovnega semenišča, naslednje leto pa še za ljubljanskega stolnega župnika, kar je bil do leta 2015.

 

Oglejte si tudi