Logo MojaObčina.si

Kobarid

DANES
7°C
2°C
JUTRI
8°C
-2°C
Deli

24. redna seja Občinskega sveta

Občinski svetniki so na 24. redni seji, ki je potekala v sredo, 20. septembra 2017, potrdili Rebalans II Proračuna Občine Kobarid za leto 2017 in letošnje občinske nagrajence.

Občinski svetniki so se po potrditvi dnevnega reda seznanili s predlogom Rebalansa II Proračuna Občine Kobarid za leto 2017 in po obrazložitvi ter razpravi rebalans potrdili. V nadaljevanju seje so se, skladno z Zakonom o javnih financah, Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom in Poslovnikom Občine Kobarid, seznanili z izvrševanjem Proračuna za obdobje od 1 .1 .2017 do 30. 6. 2017.

Spremembe Odloka o Občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid se v 59. členu OPN Kobarid, pri opredelitvi dovoljenih posegov pri TIP-1, že dovoljene posege dopolni z gasilskim domom in v 60.členu na novo opredeli velikost objektov za gasilski dom. Občinski svetniki so Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid v prvem branju sprejeli.

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Kobarid v 5.členu navaja, da Občinski svet Občine Kobarid določi prodajna mesta za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Kobarid in nadomestilo za uporabo le teh. Zakon o trgovini namreč določa, da občina v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati in s potujočo prodajalno. Občina Kobarid je pozvala krajevne, da predlagajo prodajna mesta v svoji krajevni skupnosti na nepremičninah (parcelah), ki so v lasti občine oziroma krajevne skupnosti. Na poziv se je odzvalo pet krajevnih skupnosti, ki jih je občinska uprava v večini upoštevala ter dodala obstoječe lokacije, ki se na podlagi prejetih vlog uporabljajo za prodajo blaga izven prodajaln. Višina nadomestila za uporabo prodajnih mest je primerljiva s cenami v ostalih občinah, ob upoštevanju dejstva, da se na prodajnih mestih ne nudi dodatnih ugodnosti, kot so pokritost prostora, stojnica, EC, elektrika, voda in podobno.

Občinski svetniki so potrdili sklep, da se prodaja blaga na območju občine Kobarid lahko opravlja na naslednjih lokacijah:

-       k.o. Kobarid: območje ob Kulturnem domu Kobarid, pri pokopališču Kobarid
-       k.o. Ladra: Zaročišče

-       k.o. Vrsno: vaško jedro Vrsno, parkirišče Kuhinja

-       k.o. Drežnica: parkirišče pri nogometnem igrišču, vaško jedro Drežnica

-       k.o. Idrsko: pri otroškem igrišču Idrsko

-       k.o. Borjana: prostor bivše šole v Borjani, prostor pri spomeniku v Borjani

-       k.o. Sedlo: pri objektu KS Podbela

Za uporabo prodajnih mest se plačuje nadomestilo (dnevno, mesečno, letno). Višina nadomestila je objavljena na spletni strani Občine Kobarid:  http://www.kobarid.si/attachments/article/727/Sklep%20OS%20o%20dolocitvi%20prodajnih%20mest%20in%20nadomestila.pdf

Za prodajo blaga zunaj prodajaln s potujočo prodajalno se uporabljajo primerne javne površine ob državnih in lokalnih cestah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Kobarid oz. krajevnih skupnosti občine Kobarid. Prodaja na teh lokacijah je do 30 minut brezplačna, v kolikor prodajalec pridobi soglasje Občine Kobarid za prodajo na tej lokaciji. Nadomestilo za prodajo nad 30 minut se obračuna po tarifi za dnevno uporabo prodajnega mesta.

V času prireditev na območju občine Kobarid nadomestilo za uporabo prodajnih mest za prodajo blaga zunaj prodajaln krije organizator prireditve v pavšalnem znesku 10 evrov z ddv. Plačano nadomestilo velja za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.

V nadaljevanju seje so se svetniki seznanili s pobudo KS Staro selo in TD Staro selo, da se v vasi Staro selo postavijo »ležeči policaji« ter vertikalna signalizacija. Pobuda je bila podana zaradi povečanja prometne varnosti v vasi. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je pobudo preučil in jo podprl ter podal pozitivno mnenje. Predhodno je pobudo obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je izrazil pomisleke glede števila »ležečih policajev«, glede na dejstvo, da se po izgradnji krožnega križišča izvaja večinoma lokalni promet. Občinski svet je o pomislekih odbora razpravljal in se z njim strinjal. Glede na pozitivno mnenje stroke pa sprejel sklep, da se postavitev odobri in morebitna odstranitev ne sme bremeniti proračunskih sredstev.

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid je Občina Kobarid dne 23. 6. 2017 objavila javni poziv za imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, ki je trajal do 4. 7. 2017. Pravočasno sta prispela dva predloga, ki ju je preučila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter podala predlog. Svetniki so o predlogu razpravljali in v svet javnega zavoda imenovali Darka Smrekarja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo poziv ponovila in na naslednji seji imenovala še dva predstavnika v svet javnega zavoda.

Komisija za priznanja in nagrade je na podlagi objavljenega javnega razpisa zbirala predloge za letošnje občinske nagrajence. Skupaj je prispelo 8 predlogov, ki jih je preučila in občinskemu svetu pripravila predlog nagrajencev. Občinski svet je potrdil, da se podeli:

-       dve denarni nagradi Občine Kobarid in sicer Gledališki skupini Slavček z mentorico Natašo Špolad Manfreda in Milanu Skoku,

-       dve priznanji Občine Kobarid in sicer Lovski družini Kobarid in Valentinu Mazora,

-       plaketo Občine Kobarid Ljudmili Volarič.

Občinske nagrade in priznanja bodo podeljene na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Kobarid, ki bo v četrtek, 12. 10. 2017, v Kulturnem domu Kobarid.

V nadaljevanju seje so občinski svetniki obravnavali odvzem statusa javnega dobra v k.o. Drežnica in se seznanili s poročilom ter vizijo razvoja Varstveno delovnega centra Tolmin v občini Kobarid. Svetniki so prisluhnili dokončnemu poročilu Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Kobarid za leto 2016. 


Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!
Digitalni marketing v Slovenij