Logo MojaObčina.si

Kobarid

JUTRI
7°C
0°C
TOR.
10°C
-3°C
Deli

23. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid

V četrtek, 22. junija 2017, je potekala 23. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid. Občinski svetniki so obravnavali in sprejeli predlog Rebalansa I Proračuna Občine Kobarid in Odlok o rebalansu. Skladno z neuradnimi informacijami, da Občina Kobarid ni bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje in šport, kamor je prijavila zamenjavo parketa v telovadnici Kobarid, so občinski svetniki obravnavali dva amandmaja župana in sicer, da se za to z rebalansom planirana sredstva prerazporedijo na projekt Trško jedro Kobarid in projekt Zamenjava svetilk ter del sredstev nameni za investicije v športne objekte  (urgentno sanacijo poškodovanega parketa in PVC oblogo pred garderobami od telovadnice Kobarid). Svetniki so amandmaje podprli in rebalans potrdili ter s tem dali zeleno luč občinski upravi, da nadaljuje z delom. 

V nadaljevanju seje so občinski svetniki v drugem branju potrdili Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Dolina Soče in potrdili presečni datum, 30. 6. 2017, ko se oba zavoda (LTO Bovec in LTO Sotočje Kobarid – Tolmin ) pripojita Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče.

Zakon o trgovini v 6.členu določa, da občina v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati in s potujočo prodajalno. Prodajalcem, ki svoje blago prodajajo na tak način, pa nalaga pridobitev soglasja lastnika ali pooblaščenega upravljalca prostora na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. Za prodajo na zgoraj omenjeni način se šteje tudi prodaja na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi. Občinski svet je Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Kobarid, katerega namen je  določiti prodajna mesta, načine in pogoje za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju občine Kobarid, v drugem branju potrdil.

Občinski svet je potrdil sistemizacijo delovnih mest v VVE Kobarid z oddelki in predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki OŠ Simona Gregorčiča Kobarid.

Vse več društev, krajevnih skupnosti, podjetij, zavodov in posameznikov se zanima za kratkotrajni najem prostorov za izvedbo predavanj, seminarjev, delavnic,… Dnevni najem jih predstavlja previsok strošek, saj dejansko potrebujejo prostor v povprečju 2 uri na dogodek. Občinski svet se je s predlaganimi pobudami seznanil in sprejel sklep, da se zainteresiranim omogoči najem ne le po dnevih, temveč po urah ter sprejel sklep o višini najemnine za kratkotrajni najem.

 

Svetniki so se seznanili s poročilom o prodaji dovolilnic za uporabo vzletnih in pristajalnih mest za leto 2016 in sprejeli sklep, da je razlika med višino pobranega nadomestila in namensko porabo sredstev prihodek pooblaščenega izvajalca.

 

Občinski svetniki so v nadaljevanju seje obravnavali premoženjsko pravne zadeve  - odvzem statuta javnega dobra v k.o. Kred (Potoki) in Borjana.

 

Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o parkiranju v občini Kobarid je občinski svet v prvi obravnavi sprejel na 22. redni seji. Glede parkirnega režima je bila na 22. redni seji podana usmeritev, da se predhodno opravi javna razprava in preuči možnost dvofazne uvedbe območja kratkotrajnega parkiranja. O predlaganem parkirnem režimu je 12. junija potekala javna razprava, kjer je bila zainteresirana javnost seznanjena s predlogom, ki ga je v prvem branju že obravnaval Občinski svet Občine Kobarid. Prisotni so nad predlogom izrazili pomisleke glede časovnega okvira pobiranja parkirnine in predlagali, da se parkirnina na Trgu svobode in na Volaričevi ulici uvede samo v poletnem času, od 1. 7. do 31. 8. z enournim zamikom. Predlagali so brezplačno parkiranje za invalide in uvedbo letnih dovolilnic za zaposlene in občane.

Predlog je ponovno obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja.

 

Na podlagi usmeritev občinskega sveta, opravljene javne razprave in mnenja pristojnega odbora je bil oblikovan nov predlog parkirnega režima.

Občinski svet je v drugem branju sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o parkiranju. Odlok je objavljen na spletni strani Občine Kobarid in v 6.a členu med drugim določa višino nadomestila za nakup letne dovolilnice, ki znaša 10 evrov ter imetnikom  letne dovolilnice omogoča enourno brezplačno parkiranje na parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina.

Na podlagi Odloka o parkiranju v občini Kobarid je Občinski svet sprejel naslednje sklepe:

  1. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja (v naselju Kobarid na parkirišču na Markovi ulici (pred trgovino Mercator), na Milanovi ulici (pred barom Gotar), pred Kulturnim domom Kobarid, ob Kulturnem domu Kobarid (do ½), na Manfredovi ulici (pri asfaltnem igrišču, pred bivšo trgovino Potepuh in ob Kobariškem muzeju) V obdobju med 1. novembrom in 31. marcem je območje kratkotrajnega parkiranja (modre cone) tudi na Trgu svobode in na parkirišču ob Volaričevi ulici. Parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja (modra cona) je brezplačno. Kratkotrajno parkiranje se uvaja tudi v naselju Robič, pri športnem igrišču.
  1. Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (na Trgu svobode in na Volaričevi ulici, vsak dan od 1. aprila do 31. oktobra, med 8. in 22. uro; Višina parkirnine znaša 0,50 EUR / uro z ddv)
  2. Sklep o določitvi upravičencev do nakupa letne dovolilnice (letna dovolilnica omogoča občanom občine Kobarid in zaposlenim pri delodajalcih, ki imajo poslovni prostor na Trgu svobode v Kobaridu, brezplačno parkiranje v naselju Kobarid (modra cona)

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!