Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
18°C
JUTRI
28°C
18°C
Oceni objavo

14. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid

V sredo, 25.maja, je potekala 14. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid. Občinski svetniki so obravnavali in sprejeli Statut Občine Kobarid ter Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobarid. 

V nadaljevanju seje so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid. Odlok ureja obrežni režim, t.j. tako prometni kot tudi varstveni režim na nabrežjih rek Nadiže in Soče na območju celotne občine, določa nadzor nad izvajanjem odloka, prekrške in globe zanj. Promet se na obrežjih rek dovoljuje zgolj po kategoriziranih cestah, dostop do nepremičnin pa se dovoljuje lastnikom, obdelovalcem, najemnikom, upravljavcem in osebam, ki opravljajo z zakonom določene naloge. Parkiranje se dovoljuje na javnih površinah in urejenih dostopnih mestih, uporaba urejenih dostopnih mest je dovoljena s plačilom nadomestila. Določa se višino nadomestila in termin v katerem se plačuje. Občani in lastniki počitniških objektov oziroma stanovanjskih nepremičnin v občini imajo  možnost nakupa cenejše letne dovolilnice, gostje nastanitvenih obratov v občini pa ugodnejšo tedensko dovolilnico.
Do brezplačne dovolilnice, ki omogoča parkiranje zgolj na svoji nepremičnini so upravičeni lastniki nepremičnin. Ti jo pridobijo na podlagi vloge s predložitvijo fotokopije prometnega dovoljenja. Enak ostaja varstveni režim na obrežjih - prepoveduje se odlaganje odpadkov, uporaba odprtega ognja, pranje avtomobilov in posode, umivanje domačih živali in drugo onesnaževanje reke in njenega nabrežja.  Prepovedano ostaja kopanje in zadrževanje domačih živali na označenih mestih, ki se uporabljajo za plavanje in potapljanje.  Nadzor zagotavlja medobčinska uprava. 

Svetniki so obravnavali in sklepali o predlogu Odloka o parkiranju v Občini Kobarid. Cilj sprejema je sistematična ureditev vseh oblik parkiranja v občini, ki bo transparentna in prostorsko urejena. Odlok določa tri vrste območjih namenjenih parkiranju (kratkotrajno parkiranje t.j. modra cona, območje brezplačnega parkiranja t.j.bela cona in območje, na katerem se plačuje parkirnina)
Z odlokom se določa vrste vozil, ki lahko parkirajo na posameznih območjih, režim  parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide in v skladu s prakso drugih občin ter možnost izdaje dovolilnice za potrebe parkiranja državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki omogoča parkiranje brez plačila parkirnine oz.brez časovne omejitve. Odlok določa prekrške, kazni zanje in nadzor, ki ga bo zagotavljala medobčinska uprava. 

Svetniki so obravnavali in sklepali o predlogu Odloka o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju občine Kobarid. Temeljni cilj sprejetja odloka je reguliranje jadralnega zmajarstva in padalstva na območju občine Kobarid z določitvijo vzletnih točk in pristajalnih mest ter pogojev njihove uporabe. Občinski svetniki so odlok v prvem obravnavi sprejeli z usmeritvijo, da se 9.člen odloka do naslednje obravnave preući. 

Vse tri posoške občine oz. občinski sveti morajo vsako leto sprejeti cene opravljanja javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Uredba v 5. in 6.členu predpisuje način oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja in načina poračuna razlike cen za preteklo obračunsko obdobje.  Občinski svet Občine Kobarid je predlagane sklepe sprejel in s tem potrdil spremembo cen. 

V nadaljevanju seje so se občinski svetniki seznanili s Poslovnim poročilom javnega zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid za leto 2015 ter premoženjsko pravnimi zadevami - dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kobarid in odvzem statusa javnega dobra v k.o.Vrsno.

Na pobudo občinskega svetnika in predsednika Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Branka Veliščka je občinski svet sprejel sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo RS.

Občinski svetniki so se seznanili tudi s pobudo oziroma prostorsko problematiko Dializnega centra Kobarid, ki so jo podali Zavod Apolon, PZC d.o.o. in ZALET d.o.o. Problematiko bo komisija, ki jo je imenoval župan, obravnavala in občinskemu svetu podala mnenje oziroma predloge. 

 

 

Oglejte si tudi