Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
4°C
JUTRI
14°C
3°C

JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC CIRKOVCE, KIDRIČEVO IN LOVRENC NA DR. POLJU ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Datum objave: 05. 02. 2024
Številka razpisa:

 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Cirkovce in Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Kidričevo objavljata

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V

VRTEC CIRKOVCE, KIDRIČEVO IN LOVRENC NA DR. POLJU

ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

 

 

Predmet javnega razpisa je vpis otrok v vrtec pri Osnovni šoli Cirkovce, Osnovni šoli Kidričevo ter pri Osnovni šoli Lovrenc na Dr. polju  (v nadaljevanju: vrtec).

 

Na podlagi tega razpisa starši, ki željo vpisati otroke v vrtec v šolskem letu 2024/2025 podajo skupno prijavo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega javnega razpisa in h kateremu priložijo vse zahtevane priloge.

 

Starši oddajo samo eno vlogo in v vlogi navedejo, v kateri vrtec želijo vpisati otroka (tako imenovani vrtec prve izbire) in v ta vrtec oddajo tudi vlogo. Starši, ki želijo vpisati otroka v vrtec v Lovrencu na Dr. polju, oddajo vlogo v vrtcu Kidričevo. V vlogi lahko navedejo, da če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, so pripravljeni otroka vključiti tudi v vrtec druge izbire ali v vrtec tretje izbire, in to na vlogi navedejo.

 

Starši ob oddaji vloge plačajo kavcijo v višini 50,00 eur, katera se jim poračuna pri prvih obrokih za plačilo programa vrtca, oziroma se jim povrne v primeru, da otrok v vrtec ne bi bil sprejet.

 

Starši oziroma skrbniki otrok plačajo kavcijo na TRR Osnovne šole Cirkovce št. SI56 01245-6030655297, če boste vlogo oddali za sprejem otroka v vrtec Cirkovce ali na

TRR Osnovne šole Kidričevo št. SI56 01245-6000000096, če boste vlogo oddali za sprejem otroka v vrtec Kidričevo ali v vrtec Lovrenc na Dr. polju.

Pri namenu plačila navedete »akontacija in vpišete ime in  priimek otroka«, za katerega akontacijo plačujete.

 

Na podlagi tega razpisa starši oddajo vlogo na predpisanem obrazcu v času od 5. 2. 2024 do 1.  3. 2024. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana po pošti priporočeno zadnji dan roka za prijavo.

 

Vloge starši oddajo  v vrtec, v katerega želijo vpisati otroka in sicer na elektronski naslov:

 

1. Starši, ki želite vpisati otroka v vrtec Cirkovce

 

mateja.lampret@os-cirkovce.si, ali po pošti na naslov:

Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce

 

2. Starši, ki želite vpisati otroka v vrtec Kidričevo ali vrtec Lovrenc na Dr. polju

 

maja. kovac@vrtec-kidricevo.si, ali po pošti na naslov:

Osnovna šola Kidričevo, Enota vrtca Kidričevo, Kajuhova ul. 10/a, 2325 Kidričevo.

 

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija za sprejem otrok.

 

Komisija bo obravnavala samo vloge, ki bodo prispele v času javnega razpisa, to je od 5. 2. 2024 do 1. 3. 2024 in če bo plačana kavcija.

 

Vloge, ki so jih starši oddali pred tem javnim razpisom ali jih bodo oddali po poteku javnega razpisa, jih komisija ne bo obravnavala in jih tudi ne bo uvrstila na čakalni seznam ali centralni čakalni seznam. Prav tako komisija ne bo obravnavala vloge, če ne bo poravnana kavcija.

 

Če starši niso izbrali druge ali tretje izbire vrtca, se ti otroci ne bodo uvrstili na centralni čakalni seznam, če ne bodo sprejeti v vrtec prve izbire.

 

Starši bodo o vključitvi otroka ali o uvrstitvi na centralni čakalni seznam obveščeni praviloma do konca meseca marca 2024.

 

Otroci, ki bodo sprejeti v vrtec, jih morajo starši v vrtec vključiti s 1. 9. 2024, če so dopolnili najmanj 11 mesecev starosti. Otroci, ki bodo sprejeti v vrtec in 1. 9. 2024 še ne bodo dopolnili 11 mesecev starosti, se v vrtec vključijo naslednji dan po dopolnitvi 11 mesecev starosti.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom starši dobijo na telefonski številki:

 

Osnovna šola Cirkovce - Mateja Lampret, 02 792 19 31;

Osnovna šola Kidričevo - Maja Kovač, 02 799 01 32 ali 051 382 591;

in sicer v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure.

 

 

Datum, 2.2.2024

 

 

Osnovna šola Cirkovce                                                         Osnovna šola Kidričevo

Ivanka Korez, ravnateljica                                                     Alenka Kutnjak, ravnateljica

 

                                                                                                                                                                                

Všečkaj objavo