Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
7°C
-2°C
JUTRI
8°C
0°C
6445

SKUPNA ODLOČBA - dodelitev žepnin dijakom

Na podlagi 78. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) 6. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/18)  in Javnega razpisa dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2018/2019, ter prejetih vlog, v zadevi dobitev žepnine za dijake za šolsko leto 2018/2019 Občinska uprava Občine Kidričevo izdaja

 

 

 

S  K  U  P  N  O    O  D  L  O  Č  B  O

 

 

1. Do občinske žepnine za denarna sredstva so upravičeni naslednji dijaki:

 

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

Špela

Auer

Mihovce 12

2326 Cirkovce

Nika

Bauman

Lovrenc na Dr.polju 25a

2324 Lovrenc

Nika

Belaj

Starošince 2e

2326 Cirkovce

Tjaša

Čuš

Lovrenc na Dr.polju 8d

2324 Lovrenc

Ana

Dolenc

Zg.Jablane 37

2326 Cirkovce

Miha

Dolenc

Zg.Jablane 37

2326 Cirkovce

Jan

Drevenšek

Stražgonjca 54a

2331 Pragersko

Domen

Drevenšek

Lovrenc na Dr.polju 74b

2324 Lovrenc

Žiga

Emeršič

Župečja vas 4

2324 Lovrenc

Sašo

Gabrovec

Proletarska ulica 11

2325 Kidričevo

Denis

Gajšt

Pleterje 67

2324 Lovrenc

Žan

Hercog

Šikole 40b

2331 Pragersko

Žan

Hertiš

Lovrenc na Dr.polju 79

2324 Lovrenc

Tim

Ivančič

Lovrenc na Dr.polju 130

2324 Lovrenc

Tamara

Kacjan

Apače 293

2324 Lovrenc

Aleš

Kacjan

Tovarniška cesta 13

2325 Kidričevo

Tadej

Kamenšek

Cesta v Njiverce 34

2325 Kidričevo

Nika

Kokol

Ob gozdu 17

2355 Kidričevo

Jana

Kokol

Ob gozdu 17

2325 Kidričevo

Dominik

Kolar

Starošince 12

2326 Cirkovce

Katja

Kolednik

Spodnje Jablane 4

2326 Cirkovce

Maja

Koletnik Kidrič

Župečja vas 1H

2324 Lovrenc

Niko

Kores

Lovrenc na Dr.polju 35b

2324 Lovrenc

Alen

Korez

Lovrenc na Dr.polju 25d

2324 Lovrenc

Nuša

Korez

Starišince 27

2326 Cirkovce

Tomaž

Kotnik

Šikole 36

2331 Pragersko

Jaša

Kovačič

Lovrenc na Dr.polju 24d

2324 Lovrenc

Lara

Kozoderc

Apače 42

2324 Lovrenc

Nur

Lamberger Al Khatib

Mihovce 4

2326 Cirkovce

Manca

Leva

Stražgonjca 23

2331 Pragersko

Lea

Lobenwein

Župečja vas 48b

2324 Lovrenc

Nika

Marčič

Starošince 39

2326 Cirkovce

Simon

Marčič

Starošince 39

2326 Cirkovce

Žak

Medved

Cirkovce 75a

2326 Cirkovce

Rok

Metličar Fric

Cirkovce 13

2326 Cirkovce

Miha

Muršec

Ulica Borisa Kraigherja

2325 Kidričevo

Rok

Oman

Mihovce 3

2326 Cirkovce

Tilen

Orozel

Lovrenc na DR.polju 75a

2324 Lovrenc

Eva

Pernat

Kungota pri Ptuju 91

2325 Kidričevo

Andreja

Pevec Podgornik

Mladinska ulica 6

2325 Kidričevo

Sara

Planinšek

Apače 298

2324 Lovrenc

Žan

Pletešek

Njiverce vas 16

2325 Kidričevo

Tilen

Pušnik

Kungota pri Ptuju 114

2325 Kidričevo

Suzana

Režonja Korže

Starošince 2f

2326 Cirkovce

Blaž

Rojko

Šikole 36

2331 Pragersko

Kim

Sambolec

Apače 290

2324 Lovrenc

Žiga

Serdinšek

Župečja vas 57a

2324 Lovrenc

Patrik

Skledar

Apače 261a

2324 Lovrenc

Luka

Solatnik

Apače 148

2324 Lovrenc

Blaž

Šešo

Lovrenc na DR.polju 86

2324 Lovrenc

Maša

Šibila

Apače 250

2324 Lovrenc

Zoja

Topolovec

Ob gozdu 15

2325 Kidričevo

Ina

Unger

Cirkovce 24

2326 Cirkovce

Iva

Unger

Cirkovce 24

2326 Cirkovce

Aljaž

Vavken

Sp.Jablane 35

2326 Cirkovce

Žan

Vidovič

Tovarniška cesta 15a

2325 Kidričevo

Blaž

Vidovič

Apače 24

2324 Lovrenc

Tomaž

Vidovič

Apače 300

2324 Lovrenc

Tilen

Vuk

Apače 272

2324 Lovrenc

Gaja

Zupanič

Apače 37

2324 Lovrenc

Kaja

Živko

Ulica Borisa Kraigherja 2

2325 Kidričevo

Žan

Žnidar

Šikole 60a

2331 Pragersko

Simon

Žnider

Kungota pri Ptuju 118

2325 Kidričevo

Denis

Žumer

Župečja vas

2324 Lovrenc

 

 

2. Do občinske žepnine za vrednostne bone Sternthal so upravičeni naslednji dijaki:

 

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

Teo

Benkovič

Cirkovce 62b

2326 Cirkovce

Sara

Drevenšek

Pleterje 54

2324 Lovrenc

Jaša

Lozinšek

Mihovce 22

2326 Cirkovce

Lovro

Lozinšek

Mihovce 22

2326 Cirkovce

Maša

Medved

Dragonja vas 39

2326 Cirkovce

Pavel

Medved

Dragonja vas 39

2326 Cirkovce

LARA

Perkovič

Starošince 28

2326 Cirkovce

Andraž

Potočnik

Spodnje Jablane 5

2326 Cirkovce

Klemen

Predikaka

Pleterje 45

2324 Lovrenc

Simon

Sambolec

Župečja vas 2a

2324 Lovrenc

Žan

Semenič

Vegova ulica 30

2325 Kidričevo

Stina

Strel

Lovrenc na Dr.polju 83a

2324 Lovrenc

Sonja

Topolovec

Župečja vas 56

2324 Lovrenc

 

 

3. Višina žepnine za šolsko leto 2018/2019 znaša 20,00 EUR (dvajset evrov) na mesec in upravičencem pripada od 1.9.2018 do 30.6.2019 oziroma za dijake, ki so se odločili za prejemanje žepnine v obliki vrednostnih bonov Sternthal do 31.8.2019.

 

4. Žepnine se izplačujejo 20. v mesecu za tekoči mesec na transakcijski račun posameznega dijaka oziroma se jim pošljejo vrednosti boni Sternthal. Prvo izplačilo žepnin na podlagi te skupne odločbe bo izvedeno 20. novembra 2018, s poračunom zneskov žepnin od septembra 2018 dalje.

 

5. Dijaki so v roku 15 dni dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo statusa in s tem na upravičenost do nadaljnjega prejemanja žepnine.

 

 

O b r a z l o ž i t e v

 

 

Občina Kidričevo je s sprejemom proračuna za leto 2018 zagotovila finančna sredstva za dodelitev občinske žepnine vsem vlagateljem – dijakom, ki, kot to opredeljuje objavljen Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2018/2019 (spletna stran Občine Kidričevo; www.kidricevo.si), izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;

- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;

- v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe;

- imajo status dijaka;

- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo.

 

Navedeni prosilci – dijaki, izpolnjujejo zahtevane pogoje, zaradi česar je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu

 

Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti pritožbo v roku  15. dni od izdajo in objave odločbe na spletni strani in na oglasni deski občine, oziroma najkasneje do 17. oktobra 2018.

Pritožba se vloži pismeno ali poda ustno na zapisnik pri občinskem organu, ki je odločbo izdal, na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul., 14. 2325 Kidričevo.  Šteje se, da je pritožba pravočasna, če je oddana priporočeno na pošti zadnji dan pritožbenega roka.

Pritožba je takse prosta

 

 

 

Postopek vodila;

 

Zdenka Frank;                                                                                                 Damjan Napast;

 

svetovalka za družbene dejavnosti                                                       direktor občinske uprave

in gospodarstvo                                                                                             Občine Kidričevo

 

 

 

 

Objava:

- Spletna stran Občine Kidričevo (www.kidricevo.si)

- Oglasna deska Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi