Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

DANES
24°C
15°C
JUTRI
22°C
17°C
5852

INFORMACIJE GLEDE IZVEDENIH AKTIVNOSTI V ZVEZI S KORONAVIRUSOM V OBČINI KANAL OB SOČI

Izbruh epidemije koronavirusa je nekaj, kar nihče od nas ni pričakoval, zato vse aktivnosti na tem področju terjajo hitre, premišljene in usklajene ukrepe z namenom, da se zdravje vseh nas čim bolj zaščiti.

Kanal, 23. 3. 2020

 

Tako kot ostale občine, tudi v Občini Kanal ob Soči izvajamo vse potrebne aktivnosti za zajezitev širjenja okužbe z virusom skupaj z občinsko Civilno zaščito. Občina in Civilna zaščita poleg nalog, ki jih nalaga država, izvajata tudi vse druge ukrepe, ki so v njuni pristojnosti. 

 

Občane se trudimo čim bolj informirati o sprejetih ukrepih ter jim priporočati odgovorno ravnanje. 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj konkretnih ukrepov, ki smo jih izvedli v tednu med 16. in 20.3.2020: 

 

OBČINSKI PROSTORI IN ZAPOSLENI:

 • V prostorih občine smo javne uslužbence in občane zaščitili tako, da smo prostore občine že 13. 3. 2020 zaprli za stranke. Nujne zadeve izvajamo preko telefona in elektronske pošte. Za zaposlene smo poskrbeli tudi tako, da je od 16. 3. 2020 v vsaki pisarni samo en javni uslužbenec, ostali so doma. Zaposleni, ki sodijo v rizično skupino zaradi predhodnih bolezni so doma. Vsi javni delavci so doma. V občinskih prostorih so na voljo razkužila.

 

SEJE OBČINSKEGA SVETA TER ODBOROV IN KOMISIJ:

 • Preklicali smo že napovedano 10. redno sejo občinskega sveta ter seje vseh odborov in komisij, odpovedali smo vse nenujne sestanke. S strankami in poslovnimi partnerji komuniciramo preko e-pošte in telefona.

 

CIVILNA ZAŠČITA:

 • Oblikovali smo ožjo delovno skupino, v kateri sodelujejo županja Tina Gerbec, podžupan Marko Bucik, poveljnik CZ Igor Komac in namestnik poveljnika Simeon Kodelja, direktor občinske uprave Nejc Kumar in javna uslužbenka zadolžena za civilno zaščito Lora Zimic Mugerli. Delovna skupina se sestaja vsako jutro, sproti preverja razmere v občini ter sprejema ukrepe. 
 •  
 • Predstavniki civilne zaščite so vsak dan prisotni na terenu, kjer omejujejo vstope v trgovine ter druge delujoče lokale, informirajo občane ter opozarjajo na zaščitne ukrepe.
 • Občina je skupaj s civilno zaščito sprejela kar nekaj dodatnih preventivnih zaščitnih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa: prepoved uporabe otroških igral in telovadnih naprav na območju občine, prepoved združevanja več kot treh ljudi v skupini, zaprli smo občinsko tržnico, zaradi varstva gasilcev je civilna zaščita sprejela ukrep o prepovedi kurjenja v naravnem okolju, …
 • Objavili smo poziv za aktivacijo prostovoljcev za nujno oskrbo občanov, ki zaradi bolezni ne bodo smeli zapustiti svojih domov ter ne bodo imeli druge možnosti oskrbe ter za izvedbo nujnega varstva otrok na domu.
 • Vzpostavili smo telefonsko številko za nujno oskrbo občanov, ki zaradi bolezni ne bodo smeli zapustiti svojih domov ter ne bodo imeli druge možnosti oskrbe.
 • Vzpostavili smo sistem za varstvo otrok na domu za tiste starše, ki morajo v teh razmerah zaradi dobrobiti vseh nas nujno ostati v službi.
 • Nabavljamo zaščitna sredstva (maske, razkužila, …), kar smo počeli že pred razglasitvijo epidemije.
 • Informiramo občane preko različnih kanalov (spletna stran, facebook, e-pošta, …).
 • Vsi občani so dne 18. 3. 2020 prejeli na dom letak z osnovnimi napotki in pomembnimi telefonskimi številkami.
 • 23. 3. 2020 smo po vseh oglasnih deskah v občini izobesili plakate s pomembnimi telefonskimi številkami.
 • Od 18. 3. 2020 na vsaki dve uri poteka razkuževanje bankomatov v Kanalu in Desklah (razkuževanje izvaja skupina Salonit d.d. brezplačno).
 • Sproti rešujemo težave in potrebe, ki se v izrednih razmerah vsak dan pojavljajo.

 

Poleg zgoraj naštetega je županja vzpostavila stik z vsemi večjimi zaposlovalci v občini, ki so jo seznanili z ukrepi, ki jih izvajajo za zaščito svojih zaposlenih. Nekatera izmed njih so občini ponudila pomoč v obliki prostovoljcev, vozil in opreme. Županja je v rednem stiku z župani sosednjih občin, z NIJZ ter s policijo. 

 

Ker se na občini dobro zavedamo problematike azbestnih bolnikov, ki so poleg starejših in kroničnih bolnikov rizična skupina, smo pristojne inštitucije (NIJZ, MZ, Zdravniško zbornico) seznanili z ukrepi, ki jih na občini izvajamo v dani situaciji ter jih zaprosili, da predlagajo morebitne dodatne ukrepe, s katerimi bi še posebej zaščitili zdravje azbestnih bolnikov pred koronavirusom. Odgovore še čakamo. 

 

Na občini Kanal ob Soči smo dogajanje povezano s koronavirusom vzeli zelo resno. Prav zato smo že takoj začeli sprejemati zelo stroge ukrepe na tistih področjih, ki jih kot občina lahko reguliramo in za katere smo pristojni. Obenem pa izvajamo tudi vse ostale aktivnosti, ki so nujno potrebne za funkcioniranje občine (javni uslužbenci, ki izvajajo naloge povezane z vodooskrbo, komunalo, socialo, … so operativni). 

 

 

Tina Gerbec, županja Občine Kanal ob Soči 

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi