Logo MojaObčina.si
DANES
32°C
22°C
JUTRI
35°C
20°C
Oceni objavo

Javna tribuna o ureditvi središča Iga

V sredo, 24. aprila je občina pripravila javno tribuno o ureditvi središča Iga. Župan Zlatko Usenik je v začetku zbrane pozdravil in povabil, da v razpravi aktivno sodelujejo, saj si občina želi participativnega odločanja pri urejanju središča Iga. Izbrani projektant je izpostavil glavni cilj in namen: ureditev Govekarjeve ceste, avtobusne postaje, varne šolske poti, rešitev prometnega zamaška ob konicah in umestitev tržnice. Opazil je, ko pride obiskovalec na Ig v središče kraja, nič ne da slutiti, da je v centru, zato bo potrebno pri ureditvi upoštevati vidik funkcionalnosti. Govekarjeva cesta se je skozi leta že urejala, v prihodnje pa bo podoba te ceste samo še izboljšana. Izpostaviti je potrebno: občutek kraja, varnost in programsko obogatitev - tržnico in prireditve. 
Podžupanja Mira Žagar je povedala, da se sočasno z ureditvijo Govekarjeve ceste, pripravlja tudi nova prometna strategija občine, zato je ta problem možno rešiti celostno. Priprava projekta bo podlaga za pridobivanje nepovratnih sredstev s strani države pri urejanju problematike prometa in centra. Prostor je omejen, želja je veliko, iskati pa je potrebno rešitve, ki bodo uporabne za več namenov. 
Sledila je razprava oz. predlogi udeležencev. Večina je izpostavila problem avtobusnega postajališča in prostora za čakanje na avtobus. Navzoči si želijo več zelenih površin, zelenice in igrišča za otroke ter športne površine. 
Udeleženci so izpostavili enotno ureditev fasad na hišah v centru, ter oživitev izvira Ižice v krožišču. Župan je na koncu povzel, da se zaveda problematika parkirišč v središču Iga, ki pa ga po veliki večini zasedajo stanovalci okoliških hiš, v dopoldanskem času pa tudi zaposleni. V prihodnje bo vzpostavljen sistem parkomatov za kratkoročno parkiranje proti plačilu, za ostale pa bo možnost parkiranja izven centra Iga, ob pokopališču. Povabil je starše in otroke, da starši otrok ne vozijo do vrat šole, temveč jih vzpodbujajo, da pridejo v šolo peš ali s kolesom.
Zahvalil se je vsem udeležencem in tudi vsem razpravljavcem. Spomnil je, da je želja veliko, višina sredstev in tudi zemljišča v lasti občine, pa omejena. Prav tako je obljubil, da se bodo projekti vodili odprto in v dialogu z občani, ki bodo pripravljeni sodelovati.

Andreja Zdravje
občinska uprava


Oglejte si tudi