Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
-2°C
JUTRI
2°C
-2°C
1646

Nova, višja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na 2. redni seji dne 20. 12. 2022 sprejeli Nov Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Horjul, ki bodo po novem malenkostno višja. To je posledica velikih vlaganj v infrastrukturo v zadnjem desetletju in uskladitev s prispevki po drugih občinah. A ob tem vseeno prispevek ostaja med najnižjimi v državi!

Prva obravnava odloka za usklajevanje z aktualno zakonodajo je bila opravljena že na 25. redni seji, dne 29. 11. 2022.

Zaradi zastarelosti je nastala potreba po sprejemu novega odloka, kar so svetniki tudi obravnavali na rednih sejah.  Občinski svet Občine Horjul je leta 1999 sprejel Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, leta 2000 pa njegove spremembe in dopolnitve. Kasneje sta bila sprejeta še dva Sklepa (leta 2012 in leta 2013) s katerima se je uredila samo vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za obe leti je vrednost točke znašala 0,001526.

Iz navedenega je možno razbrati, da je bil zadnji odlok sprejet pred 20. leti, sprememba vrednosti točke pa pred 10. leti. Zaradi spremembe zakonodaje v tem času, veljavni odlok ni sledil več trenutnim zakonskim podlagam. Od zadnjega sprejetja odloka do danes je prišlo do mnogo sprememb na področju komunalne opreme, določitve površine ki se obračunava, namena nepremičnin in načina zajemanja podatkov za pripravo odmer. Prav tako so bile posodobljene geodetske in zemljiškoknjižne evidence. 

Cilj sprejetega odloka je, da se le ta uskladi z veljavno zakonodajo, s tem pa se bo zagotovilo pravno varstvo tako same Občine kot občanov samih.

Dosedanji prispevki so bili najnižji v Sloveniji

Poleg uskladitve Odloka z veljavno zakonodajo se je sprejela tudi povišanje vrednosti točke. Točka je bila nazadnje povišana leta 2012 in je znašala 0,001526 evra/leto. Po podatkih časnika Delo (članek v letu 2022) ima Občina Horjul najnižjo vrednost točke v celotni državi.

Predstavitev finančnih posledic za plačnike NUSZ v Občini Horjul glede na območje v katerem se nahaja nepremičnina in glede na velikost neto tlorisne površine objekta, oziroma velikost nezazidanega stavbnega zemljišča:

Občinski svetniki so prejeli tudi izračune povišanja ob predpostavki, da se sprejme vrednost točke 0,0020 evra/leto in vrednosti v višini 0,0025 evra/leto.

 Na podlagi izračunov, so se odločili za manjše povišanje točke na višino 0,0020 evra/leto. S tem Občina Horjul še vedno ostaja med najcenejšimi v državi, se je pa z odlokom ukinil 50% faktor za nezazidana stavbna zemljišča in za nepokrite poslovne površine. Kar pomeni, da se ukine popust na ta dva plačila.

Pri čemer na občini upajo, da bodo lastniki nepozidanih stavbnih zemljišč bodisi le-te pozidali ali pa jih bolj ažurno spremenili nazaj v prvotno in dejansko stanje (kmetijska, gozdna, zelene površine…).  

Med ostale poglavitne spremembe spadajo tudi:

- prestavitev naselja Žažar iz Območje II v Območje I, zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema, ki je že v teku,

- pri točkovanju komunalne opreme se ukini telefon in doda javna razsvetljava,

- pri namembnosti objektov je ukine počitniški namen in se ga opredeli kot stanovanjski namen,

- ukinjajo se smotrnost pozidave parcele, namenska raba parcele, ugodnost lokacije za poslovne subjekte in ugodnost intenzivne rabe.

Občina prejeta sredstva vlaga v infrastrukturo za kakovost bivanja občanov

S sprejetjem predlaganega Odloka se pričakujejo višji prihodki Občine Horjul. V letu 2022 so iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča prejeli 100.121,12 evrov, od tega 74.619,21 evrov s strani fizičnih oseb in 25.501,91 evrov s strani pravnih oseb.

Glede na to, da so stroški vlaganja v infrastrukturo veliko večji kot pred 10. leti, je smiselno, da si Občina zagotovi več sredstev v ta namen.

 

Besedilo in foto: Peter Kavčič

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi