Logo MojaObčina.si
JUTRI
22°C
12°C
PET.
23°C
11°C
Oceni objavo

Onesnaženje javnih in lokalnih cest ter poti

Ponovno je nastopil čas, ko nam lepo pomladansko vreme omogoča izvajanje opravil na njivah, travnikih, poljih in v gozdovih. Pogosto lahko opažamo, da pri obdelavi tal in drugih kmetijskih opravilih, praktično skoraj ni primera, da ne bi s traktorji ter prikolicami ali drugimi stroji na cesto nanesli vsaj nekaj zemlje ali blata, včasih celo gnoja in ostalega materiala. Predvsem zemlja, blato in gnoj se pogosto zlahka oprimeta pnevmatik in iz njih odpadeta šele po nekaj metrih vožnje s strojem po cesti. Tako onesnažena cesta predstavlja še povečano nevarnost za druge udeležence v prometu.
Onesnaženje cest v celoti obravnava Zakon o cestah (ZCes-2), ki v podrobneje v 6. členu prepoveduje nanašanje zemlje in blata na ceste, po drugi strani pa postavlja zahteve po takojšnji odstranitvi onesnaženja s ceste, če je do tega že prišlo. Pred vsako vključitvijo vozil v promet s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge kmetijske površine kot npr. njive, travnika ali gozda, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. Blato in zemljo, pogosto pa tudi gnoj, silažo in ostali material, je potrebno v primeru onesnaženja takoj odstraniti s ceste, če pa to ni mogoče, je onesnaženi del ceste potrebno čimprej označiti skladno s predpisi in nemudoma obvestiti pristojnega vzdrževalca ceste, da poskrbi za ustrezno odstranitev. V praksi to pomeni, da je potrebno cesto očistiti vsakič, ko s koles odpade zemlja, blato, gnoj ... oziroma vsakič, ko je do onesnaženja ceste prišlo. Povzročitelja onesnaženja ceste, ki ravna v nasprotju s 6. členom Zakona o cestah (ZCes-2) se za storjeni prekršek lahko kaznuje s predpisano globo od 500 eurov za posameznika do 2000 eurov za pravno osebo. Cilj nadzora nad stanjem cest s strani nadzornih organov nikakor ni izrekanje visokih kazni temveč poskrbeti za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.
Vsi se dobro zavedamo, da se onesnaženju v praksi praktično ni mogoče izogniti. Truditi se moramo, da se kar najbolj približamo zahtevam predpisov, predvsem pa poskrbeti, da zaradi onesnaženja ceste ne pride do nesreče. Nujno je, da se pred onesnaženi del ceste postavi vsaj varnostni trikotnik ali drug prometni znak, ki bo ostale udeležence v prometu opozoril, naj vozijo predvidno in naj bodo pozorni na morebitno oviro na cesti. Cesto je v primeru onesnaženja potrebno očistiti v najkrajšem možnem času. Če delo poteka ves dan, je potrebno cesto očistiti tudi večkrat tekom dneva. Vsekakor bo ta napor za povzročitelja onesnaženja še vedno cenejši, kot pa če bo cesto na poziv policije ali pristojnega inšpektorja očistil vzdrževalec ceste, račun pa izstavil povzročitelju onesnaženja.

Tekst in foto – Občina HorjulOglejte si tudi