Logo MojaObčina.si

Horjul

DANES
25°C
14°C
JUTRI
27°C
12°C
Deli

Na Lesnem Brdu postavili že enajst bioloških čistilnih naprav

Vse odkar so vse občine v skladu z zakonom o varstvu okolja ter drugimi nacionalnimi in evropskimi direktivami dolžne zagotoviti in poskrbeti za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma kanalizacije na svojem območju, ki lahko poteka ali prek priklopa stavbe na javno kanalizacijo ali prek lastnega objekta za čiščenje – male komunalne čistilne naprave (MKČN) oziroma nepretočne greznice, si Občina Horjul prizadeva, da to na svojem območju izvede v čim večji meri, in to do konca leta 2017, kot to določa Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Poleg investicij v izgradnjo javne kanalizacije občina tako omogoča tudi sofinanciranje nakupa male komunalne čistilne naprave za območja, kjer kanalizacija ni predvidena, med ta pa sodi tudi naselje Lesno Brdo.

 

Objavljen nov javni razpis za sofinanciranje MKČN

V maju 2013 je Občina Horjul objavila javni razpis za sofinanciranje MKČN, ki velja za vsa območja, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena. Delež subvencije s strani občine je kar 50 %, kar je daleč nad slovenskim povprečjem. Z občine so nam sporočili, da je ta v lanskem letu prejela 23 vlog za pridobitev subvencije za MKČN, od teh sta bili 2 neupravičeni. Tovrstno spodbudo pa občina nadaljuje tudi v letošnjem letu. V tokratni številki Našega časopisa in na občinski spletni strani lahko namreč zasledite javni razpis za sofinanciranje MKČN za leto 2014, za katerega se iz občinskega proračuna predvideva 50.000 €. Delež subvencije ostaja nespremenjen in večina zahtev ter potrebne dokumentacije za oddajo vloge tudi, bistvena sprememba glede na pretekle razpise je le v tem, da lahko letos na razpisu kandidirajo le posamezniki, ki so že pričeli z investicijo – ob prijavi morajo namreč posamezniki priložiti račun za nakup in montažo MKČN, in ne samo okvirne ponudbe, kot do sedaj. Na občini pravijo, da se s tem želijo izogniti neresnim vlagateljem ter naknadnim zapletom zaradi sprememb investicije.

 

"Vsi zainteresirani naj z izgradnjo ne odlašajo, saj postopki zahtevajo svoj čas"

Lesno Brdo je eno od naselij z razpršeno gradnjo v Občini Horjul, zato ta ni predvidela izgradnje javne kanalizacije na tem območju. Vaščani Lesnega Brda so si torej dolžni sami urediti MKČN, in tega so se lotili organizirano.

Občinski svetnik Dušan Stojaković je takoj po lanski objavi razpisa za sofinanciranje MKČN sklical vaški sestanek, na katerega so povabili predstavnico občine, ki je navzoče seznanila s potekom sofinanciranja in oddajo vloge, ter enega od možnih izvajalcev za izgradnjo in priklop MKČN. Večina je bila s predstavitvijo predstavnika podjetja OJ, d. o. o., zadovoljna, saj to ponuja biološko čistilno napravo z armiranobetonsko konstrukcijo, ki sestoji iz enega kosa in je primerna za vgradnjo v najrazličnejše strukture tal, kjer bi drugi materiali lahko popustili, se zvili, dvignili ali upognili. Poleg tega je izvajalec pri projektu organizacijsko prisoten od idejne zasnove do končne izvedbe, priklopa ter prav tako vzdrževanja in odvoza fekalij. Po besedah enega od naročnikov je velika prednost omenjenega izvajalca prav tako njegova bližina, saj tako lahko hitreje ponudi pomoč in ima manj potnih stroškov – prihaja z Zaplane, podjetje pa ima sedež na Vrhniki. Podjetje OJ, d. o. o., je tako do zdaj na Lesnem Brdu postavilo 11 bioloških čistilnih naprav, nekatere od teh že delujejo, druge na priklop še čakajo.

Toda celoten postopek izgradnje MKČN ter vložitev vloge za subvencioniranje še zdaleč nista preprosta in hitra, opozori sogovornik Dušan Stojaković, ki nam situacijo predstavi kar s svojim primerom. Konec lanskega leta se je s pomočjo izbranega izvajalca odločil za postavitev MKČN. Izvajalec je opravil vsa potrebna dela – izkop, postavitev, pregled in zagon, ki so ga izvedli 27. decembra 2013. Takrat je sogovornik s strani izvajalca prejel tudi vso potrebno dokumentacijo, in sicer: izjavo o skladnosti, ki poleg osnovnih podatkov proizvajalca, opisa proizvoda in njegovih standardov vsebuje tudi navedbo učinka čiščenja, ki je osnova za znižanje okoljske dajatve; certifikat s številko ter identifikacijsko oznako proizvajalca, letom namestitve in lastnostmi proizvoda; navodila za obratovanje oziroma vzdrževanje. Sogovornik nas opozori, da so ta navodila zelo pomembna za uporabnika, ki mora biti pozoren na to, kaj bo z odplakami prišlo v MKČN, kjer delujejo živi mikroorganizmi. Neprimerno ravnanje je namreč najpogostejši vzrok za zavrnitev oziroma podano negativno oceno obratovanja, ki jo po trimesečnem delovanju pripravi predstavnik Vo-Ke. Stojaković je takoj ob zagonu to informacijo javil tudi na Vo-Ko, ki je 20. marca opravila ogled. Njegova ocena obratovanja je bila pozitivna, a kljub temu vse do danes z njihove strani še ni prejel soglasja, ki je tudi ena od zahtevanih prilog k vlogi za odmero subvencije za MKČN. Zato sogovornik kljub poteku postopka še ni bil upravičen do dodelitve subvencije za MKČN s strani občine. Postopek se po njegovem pripovedovanju vleče vsaj pol leta oziroma bo v primeru zavrnitve trajal še vsaj tri mesece dlje, zato poudarja in opominja: "Vsi zainteresirani naj z izgradnjo ne odlašajo, saj postopki zahtevajo svoj čas."

 

Nadja Prosen Verbič, foto: npv, ds

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi