Logo MojaObčina.si

Dolenjske Toplice

JUTRI
14°C
10°C
ČE.
19°C
6°C

Zaradi suhokranjskega vodovoda do skupne občinske uprave Suhe krajine

Konec oktobra so se na sedmi redni seji po štirimesečnem premoru sestali občinski svetniki in svetnice, ki so med drugim razpravljali o rebalansu, ustanovitvi nove skupne občinske uprave, OPPN-ju Meniški steljniki, poslušali pa so tudi analizo obstoječega stanja in prostorskih potreb osnovne šole.

  

Proračun so svetniki spreminjali drugič letos, z njim so prihodke znižali s prejšnjih 5.026.000 na 4.994.000 evrov, odhodke pa celo za 300 tisočakov s 5.329.000 na 5.023.000 evrov. Z rebalansom so želeli v proračun uvrstiti še projekte, ki se jih da do konca leta izpeljati tudi na račun že uspešno izvedenih, je pojasnil direktor uprave Rado Javornik. Tako so nekaj denarja namenili za izvedbo energetske sanacije KKC-ja, ki je zdaj kar se ogrevanja tiče precej potraten. Odločili so se tudi, da letos ne bodo uredili pešmostu čez Sušico pri tako imenovanem invalidskem domu, saj so naleteli na odpor prebivalcev. Naložbo, ki je sad lanskoletne arhitekturne delavnice, so tako prestavili za nedoločen čas, bodo pa do prve spomladanske prireditve zagotovo uredili letni oder na Sokolskem trgu – prav tako ideja z arhitekturne delavnice - ki bo zamenjal sedanjo leseno postavitev. Vid Klančičar je pri tem opozoril, da je treba dobro premisliti, kakšna bo ta postavitev, in da bi morala pred izvedbo o tem razpravljati še strokovna javnost, glede mostu pa predlagal, da se ga morda umesti nekoliko višje od načrtovanega, kjer bi imeli morebiti manj težav.

 

Na prihodkovni strani so upoštevali tudi nepričakovan priliv - 130 tisoč evrov - od davka na srečo. Kot je pojasnil župan Jože Muhič, bodo ta znesek namenili zagotavljanju tekoče likvidnosti pri financiranju suhokranjskega vodovoda, saj bo tako občinskemu proračunu prinesel največ koristi.

 

Letos prav tako ne bodo potrebovali predvidenega denarja za obnovo oziroma gradnjo čistilne naprave, sklenili so namreč, da bodo glede ustrezne rešitve še enkrat premislili. Bodo pa zagotovo asfaltirani vsi predvideni odsekiobčinskih cest in javnih poti. Prav tako bodo izvedena vsa predvidena investicijska dela na gozdnih cestah. Pri slednjih gre za denar iz državnega proračuna, ki ga morajo občine obvezno nameniti urejanju gozdov.

 

Skupna občinska uprava Suha krajina

Največja naložba je botrovala k potrditvi odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Suhe krajine, ki so ga svetniki sprejeli po skrajšanem postopku. V Žužemberku, ki je nosilec projekta, so namreč ugotovili, da je projekt preobsežen, da bi ga vodili poleg vsega ostalega dela in da ga je treba organizirati drugače. Posvetovanja med župani občin Dolenjske Toplice, Žužemberk, Kočevje, Dobrepolje in Mirna Peč so pripeljala do odločitve, da bi bilo najbolje ustanoviti skupno občinsko upravo, stroške delovanja uprave s sedežem v Žužemberku (55 tisočakov na leto) pa bi si občine razdelile na pet enakih delov (dela bo namreč v vsaki od občin partneric v projektu približno enako). Polovico za plačo zaposlenega bo prispevala država, ki na ta način podpira ustanavljanje skupnih občinskih uprav.

 

Ta bo imela zaposlenega, ki bo skrbel, da bo 36 milijonov evrov vreden projekt nemoteno tekel, da bodo občine pravočasno dobile izplačila za izvedena dela, za ustrezen strokovni nadzor, odnose z javnostmi in vse ostalo. Ko so o tej možnosti razpravljali na odborih, sta se pojavila pomisleka, da je človek, ki bo tam zaposlen, že izbran in da bo zaposlen za nedoločen čas. A so na občinski upravi pojasnili, da se to ne bo zgodilo, saj bo skupna uprava delovala najdlje do zaključka suhokranjskega vodovoda, vsaka občina pa ima možnost iz nje izstopiti prej.

 

OPPN Meniški steljniki sprejet

Svetniki so v drugi obravnavi brez večje razprave sprejeli odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del območja med Krko in Sušico, imenovan Meniški steljniki, kjer bo v prihodnje zrasla turistična vas, hkrati pa odlok rešuje nekatere težave sedanjih lastnikov pri urejanju ter nadgradnji dosedanjih pozidav in ureditev. Mojca Šenica je opozorila, da bo treba pri urejanju cestišča upoštevati tudi kolesarske steze, saj so pomemben del turistične ponudbe. Marjan Štangelj je ob sprejetju dejal, da upa, da so storili prav, ko so dokument potrdili, in da ne bo težav s sobivanjem turizma in kmetijstva, v neposredni bližini so namreč odlična kmetijska zemljišča.

 

Svetniki so potrdili tudi nove cene storitev lokalnega turističnega vodenja po občini Dolenjske Toplice za letos in prihodnje leto, a šele po upoštevanju pripomb. Vsi svetniki so se namreč strinjali, da je nesmiselno, da se novinarjem in delegacijam za ogled zaračuna 50 odstotkov več kot ostalim, prav tako so nekoliko popravili zgornjo in spodnjo mejo velikosti skupin za zaračunavanje določenih cen.

 

Šola poka po šivih, kakšne bodo rešitve?

Da se v topliški osnovni šoli srečujejo z veliko prostorsko stisko, je znano. Zdaj pa sta se občina in šola lotili analize obstoječega stanja in prostorskih potreb glede na demografsko sliko šolskega okoliša, ki so jo opravili v podjetju Aeraline iz Postojne. Ta je pokazala, da so številni prostori, kot so učilnice, telovadnica, garderobe, igralnice v vrtcu, poddimenzionirani oziroma niso v skladu s predpisi, nekaterih prostorov pa zaradi prostorske stiske sploh ni, kot denimo zbornice, je razložila Špela Gosak. Glede na demografske podatke bo šola že leta 2018 potrebovala 18 oddelkov (zdaj jih je 17), vrtec pa bo dodatne prostore potreboval že prej, saj 1. septembra 2017 prenehajo veljati zmanjšani normativi za drugo starostno obdobje, otrok pa je vsako leto več. Zato bo zmanjkalo prostora za en oddelek, je pojasnila ravnateljica šole Maja Bobnar.

 

V podjetju Arealine so pripravili dve različici rešitve, prva predvideva prizidek na severni strani, druga pa, da se vrtec z devetimi oddelki zgradi kot samostojno enoto ob cesti, ki pelje proti taboru Mojca, sedanji prostori pa ostanejo šoli. V podjetju so razmišljali tudi o reševanju dolgoletne želje Topličanov, ki je športna dvorana. Ta bi po njihovem predlogu lahko stala v gozdu ob hokejskem in košarkarskem igrišču ter bi tako reševala tudi prostorske potrebe športnih društev.

 

Svetniki so pozdravili analizo, med predlaganima različicama pa jim je bila bolj všeč druga, torej gradnja samostojnega vrtca, prav tako ravnateljici, ki je izpostavila še, da bi pri prvi morali med gradnjo najti ustrezne nadomestne prostore za pouk, medtem ko bi pri drugi pouk potekal nemoteno. Mišel Gorše je ob tem opozoril, da bi bilo smiselno razmišljati o več kot devetih igralnicah vrtca, saj se bodo ljudje v Toplice še priseljevali, s čimer se je strinjal tudi Muhič - nenazadnje je samo na Cvibljah za gradnjo novih hiš predvidenih 150 zemljišč.

 

A ustavi se pri denarju, 2.700.000 evrov bi namreč stala prva, še milijon več pa druga varianta, občinski proračun pa je na letni ravni težak le okrog pet milijonov evrov, od tega je le malo denarja za naložbe. Prostorska stiska je akutna težava, ki jo bo treba rešiti, zato bo v zelo bližnji prihodnosti treba veliko energije usmeriti v pridobivanje virov za gradnjo. Še pred tem pa bo nujno poskrbeti za projektno dokumentacijo, saj se brez nje ni mogoče javiti na nobenega od razpisov, so bili jasni v občinski upravi.

 

Med vprašanji in pobudami je župan izpostavil lokacijo knjižnice, za katero je pridobil mnenje projektanta Jurija Kobeta, ki meni, da bi knjižnico sicer lahko umestili v prvo nadstropje KKC-ja, a bi bilo pri tem njegovo delovanje precej okrnjeno, zato bi jo bilo bolje umestiti v Sitarjevo hišo. Svetniki in občinska uprava pa bodo morali zagristi še v eno kislo jabolko, najti bo treba rešitev za ozek del Pionirske ceste, kjer gostje gostinskih lokalov puščajo svoja vozila, pri tem pa mnogokrat onemogočijo prehod ostalim. Župan je dejal, da bo občinska uprava predlog pripravila do naslednje seje, ki bo predvidoma sredi decembra.

 

Besedilo in foto: MOJCA KREN

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi