Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
10°C
-5°C
JUTRI
12°C
-2°C
5721

Sprejet odlok, ki prinaša nove stroške

Občinski svet je na aprilski seji sprejel odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2), ki se je začel uporabljati 1. junija 2018, predpisuje postopek lokacijske preveritve kot nov instrument prostorskega načrtovanja. Ta omogoča hitrejše prilagajanje in manjša individualna odstopanja od pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih, poleg tega pa navaja omejitve, okoliščine in pogoje, pod katerimi sta dopustna ureditev ter postopek izvedbe, ob tem pa občini nalaga, da določi stroške lokacijske preveritve. Predlagane višine stroškov za posamezne vrste lokacijskih preveritev so odvisne od zahtevnosti postopkov, in sicer ta znaša od 1500 (za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, kjer gre v večini primerov za omejeno povečanje izvorno določenega zemljišča) do 2500 evrov (za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kjer je postopek zahtevnejši).
Lokacijska preveritev v praksi pomeni nov način manjše spremembe prostorskega akta, kot so odstopanja od predvidenih gabaritov predvidenega objekta in podobno, ob predpostavki, da vsi nosilci urejanja prostora podajo pozitivno mnenje. Z lokacijsko preveritvijo zemljišča, ki ni zazidljivo ni možno spremeniti v zazidljivo. Investitor ali pobudnik pa mora biti na tem mestu pripravljen tudi na negativen sklep, saj so v postopek, ki ga na podlagi vloge sicer pelje občina, vpleteni prav vsi nosilci urejanja prostora različnih ministrstev in je postopek podoben spremembi prostorskega akta.
ZUreP-2 tudi navaja, da občina lahko predpiše takso za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu ter da plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude z vidika njene skladnosti s temelji urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Občinski svet je s potrditvijo odloka določil, da je plačilo takse pogoj za obravnavo pobude ter da višina takse znaša za posamezno pobudo od 50 do 300 evrov. Argument občine pravi, da se je v praksi izvajanja nalog prostorskega načrtovanja prepogosto pojavljalo veliko število zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora, predvsem za spremembe kmetijske rabe v stavbno, in ki so v večini primerov bile zavrnjene. Primer – nekateri so kupili ali podedovali zemljišče in ga želeli imeti zazidljivega, zato so oddali vlogo za spremembo namenske rabe iz kmetijske v stavbno zemljišče, čeprav je nekje sredi polja. Takšni predlogi so bili popolnoma nepremišljeni in neustrezni, in jasno je bilo, da bodo zavrnjeni, vendar je bilo vloge treba obravnavati, kar je pomenilo odvečen strošek in čas občine, ki za obravnavo najema zunanje strokovne izvajalce. Sedaj pa se pričakuje, da bodo zaradi pogoja plačila takse v postopek uvrščene pretežno utemeljene pobude, torej se bodo vlagatelji pred oddajo vloge prepričali, ali je vlaganje sploh smiselno glede na veljavno zakonodajo.

 

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi