Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
23°C
15°C
JUTRI
23°C
15°C
Deli
6769

Občinski svetniki tudi o turistični taksi

Dobrova, 6. junij – Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec je na svoji 24. redni seji obravnaval sedem točk dnevnega reda, med drugim tudi odlok o določitvi turistične takse v občini.

Državni zbor je februarja letos sprejel nov zakon o spodbujanju razvoja turizma. Ta med drugim občinam nalaga, da določijo turistično takso v znesku do 2,5 evra, in hkrati uvaja promocijsko takso v višini 25 % turistične takse. Zakon je mnoge občine spodbudil, da so se odločile za njen dvig. Občina Dobrova - Polhov Gradec pa spada med tiste, ki še ni imela sprejetega odloka o določitvi turistične takse, saj v preteklosti ni imela registriranih nastanitvenih obratov, število počitniških objektov pa je bilo manjše kot 200, kar je spodnja meja, da občina lahko zaračunava turistično takso za počitniške objekte. Tudi danes občina z uradnimi podatki o številu nočitev na njenem območju še ne razpolaga, ker se le-ti merijo na podlagi pobrane turistične takse. Pri analizi stanja, ki jo je občina pripravljala za vključitev v shemo Slovenija Green, pa so za občino Dobrova - Polhov Gradec našteli 30 postelj v 6 nastanitvenih objektih. Občinski svet se je na seji seznanil z navedenimi zakonskimi obveznostmi in potrdil predlagani odlok, ki med drugim na območju občine Dobrova - Polhov Gradec zaračunava zmerno turistično in promocijsko takso, in to v skupni višini 1,25 evra, pri tem oprostitve plačila takse ostajajo zakonsko določene, prav tako postopek in roki za plačilo.

Občinski svetniki so se seznanili tudi s poročilom medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017, ki ga je podal Stanislav Bele. Povedal je, da služba, ki zaposluje 11 ljudi, opravlja naloge v kar osmih občinah. Med drugim tudi v občini Dobrova - Polhov Gradec, kjer nadzoruje občinske ceste, kanalizacijo, vključevanje v redni odvoz in ravnanje s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter skrbi za druge predpise, za katere je pooblaščena. V lanskem letu je na tem območju izrekla 606 ukrepov. Svetniki so spraševali o zasledovanju ciljev pri stalnem merjenju hitrosti na istih lokacijah, posredovanju mnenj glede primernosti cest pristojnemu ministrstvu ter sodelovanju redarstva in policije, in sicer v zvezi s kamnolomom na Hrastenicah ter na področju prepovedanih drog.

Svetniki so na seji tudi sprejeli sklep o seznanitvi s poročilom Našega časopisa za leto 2017, ki ga je na kratko predstavil Gašper Tominc. Opisal je način dela in terminski plan izhajanj ter zbrane seznanil, da ima časopis novega karikaturista in oblikovalca ter novo tiskarno. Predlog za podelitev občinskih priznanj pa je bil po burni razpravi svetnikov, ki se je nanašala predvsem na kandidate, ki s strani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja niso bili potrjeni, prav tako sprejet z večino glasov. Po sprejemu sklepa o ukinitvi javnega dobrega za predlagana zemljišča so sledila še vprašanja in pobude svetnikov. Ta so se dotikala predvsem aktualnih tem – stanja v zvezi s sprejemom OPN, medgeneracijskim centrom Emila Adamiča na Dobrovi, odlokom o podelitvi koncesije za dodatnega zdravnika družinske medicine na Dobrovi in drugega, konkretnejše odgovore pa bodo lahko ponovno iskali na zadnji občinski seji pred počitnicami.

 

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi